Bodelning

Bodelning Lavendla BegravningsbyråBodelning vid dödsfall

En bodelning kan äga rum vid dödsfall, separation mellan sambor, skilsmässa och under ett bestående äktenskap. När man pratar om bodelning i samband med dödsfall, inkluderas denna handling ofta i det man kallar för arvskifte, som hanterar eventuella arv. Funktion av en bodelning vid dödsfall är att giftorättsgodset ska fördelas lika mellan makarna, där huvudregeln är att hälften av de kvarvarande medlen tillfaller den efterlevande, och den andra hälften tillfaller den avlidnes barn. Detta gäller bara för bodelningen under förutsättning att det inte finns något äktenskapsförord som säger något annat.

Bodelning vid äktenskap eller samboförhållande

Vid äktenskap är som ovan nämnt huvudregeln att hälften av giftorättsgodset tillfaller den efterlevande, medan den andra hälften tillfaller dödsboet efter den avlidne. I det fall det finns barn från tidigare äktenskap, så kallade särkullbarn, har dessa rätten att kräva ut sin arvslott direkt. Detta till skillnad från gemensamma barn inom äktenskapet som får ut sin arvslott först när även den senare parten avlider. Detta för att skydda efterlevande.

 

Bli kontaktad våra erfarna jurister

 

Därför väljer många lavendla


10 ÅRS ERFARENHET AV BEGRAVNINGAR

TRYGG OCH KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

BOKA I LUGN OCH RO HEMIFRÅN

TYDLIG PRISBILD

NÖJDAST ANHÖRIGA ENLIGT TRUSTPILOT

VARMT PERSONLIGT BEMÖTANDE