Arvskifteshandling och regler

Arvskifte med hjälp av Lavendla Juridik

En arvskifteshandling reglerar hur kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas. Arvskifteshandlingen behöver inte följa någon särskild blankett eller mall. Arvskifteshandlingen baserar sig på den bouppteckning som tidigare givits in till Skatteverket samt andra relevanta handlingar, exempelvis testamentegåvobrev och tidigare avliden makes/makas bouppteckning

En arvskifteshandling är ett skriftligt dokument där det framgår hur de tillgångar som en avliden person lämnat efter sig konkret ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Därutöver är det nödvändigt att ta hänsyn till arvskiftets regler och tvingande bestämmelser i lagstiftningen, som vad gäller arv hittas i ärvdabalken.

Vad innebär arvskiftet i praktiken?

När all formalia är avklarad ska dödsbodelägarna få ut tillgångar till ett värde som motsvarar deras respektive andelar i dödsboet. Det som skiftas ut kan vara alltifrån en fastighet till aktier och pengar på ett bankkonto där utbetalning sker efter upprättandet av arvskiftet. Egendom som är svår att dela på eller säljas ska i första hand tillfalla en ensam dödsbodelägare. Om egendom, exempelvis en fastighet, tilldelas flera dödsbodelägare innehas fastigheten därefter med så kallad samäganderätt.

Det är inte nödvändigt att göra exakt så som lagen eller ett eventuellt testamente säger. Om samtliga dödsbodelägare är överens kan en annan fördelning av den avlidnes egendom bli aktuell. Detta kan ibland vara nödvändigt av praktiska skäl. För att säkerställa att det inte uppstår några framtida konflikter ska alla överenskommelser mellan dödsbodelägarna noggrant antecknas i arvskifteshandlingen.

Värdering av bostad och mark

Vid en bouppteckning behöver samtliga tillgångar och skulder värderas. Ofta finns en bostadsrätt, villa eller mark bland dödsboets tillgångar, som då ska tas upp i bouppteckningen. Frågan som då uppstår blir - Vad är det värt?

Lavendla samarbetar med mäklare över hela landet och erbjuder dig en snabb och kostnadsfri värdering.

Få en kostnadsfri värdering - Bli kontaktad av mäklare

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med en Arvskifteshandling och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik