Skiftesman

En skiftesman utses av domstol och har till uppgift att verkställa ett arvskifte där dödsbodelägarna inte kan komma överens. Kostnaden för en skiftesman ska bäras av dödsboet. Se även ordet ”Tvångsskifte” i denna lista.