Hem / Lavendla Juridik / Familjerätt / Bodelning / Bodelningsavtal

Bodelningsavtal

Ett bodelningsavtal är nödvändigt för att försäkra sig om att en före detta make/maka inte flera år senare kräver bodelning. Lavendla guidar dig genom juridiken och finns här för dig om du behöver ytterligare hjälp.

Bodelningsavtal är juridiskt bindande

Ett bodelningsavtal är ett privat avtal och en överenskommelse mellan parterna, vilket också gör det till ett juridiskt bindande avtal. Parterna blir bundna av avtalet efter att båda undertecknat det. Att ensidigt ändra bodelningsavtalet är därför inte möjligt. Det är alltså bindande, om det inte skulle finnas någon särskild grund för ogiltighet.

Ifall parterna inte kan komma överens om bodelningen kan en bodelningsförrättare utses av domstol, vars uppgift är att få parterna att nå en lösning.

4 skäl till att bodelningsavtal bör skrivas

  1. Det bevisar vad som omfattas av bodelningen om eventuell tvist uppstår.
  2. Det leder till att bodelning inte kan krävas flera år senare.
  3. Det underlättar praktiska frågor. Banker kräver vanligtvis bodelningsavtal i samband med att parterna ska ta nya bolån eller vid övertagande av varandras lån för den gemensamma bostaden med mera.
  4. Det bevisar att bodelningen skett och att den är klar.

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Catharina Looft, chefsjurist Lavendla

Vanliga frågor om bodelningsavtal?

Vad är ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal fungerar som ett bevis på att bodelning skett och visar hur det gått till. Bodelningsavtal skrivs i samband med skilsmässa,  separation, dödsfall eller när bodelning inom äktenskap sker. Partners bör inte vänta för länge med att skriva avtal eftersom det kan leda till olika problem.

Vad kostar ett bodelningsavtal?

Det enkla svaret är att det beror på. Hur mycket hjälp behöver du? Hur komplex är situationen? Kontakta oss på 0770 - 33 90 70 så rådgör vi med dig. Första samtalet är alltid gratis.

Måste ett bodelningsavtal skrivas vid skilsmässa?

Enligt lag, äktenskapsbalken, framgår att bodelning ska ske efter att äktenskapet upphört och att ett bodelningsavtal ska upprättas. Det finns ingen påföljd som inträffar ifall makarna låter bli att skriva ett bodelningsavtal och troligtvis avslutas många äktenskap utan att en formell bodelning sker. Det är dock inget som rekommenderas.

Måste ett bodelningsavtal skrivas vid samboseparation?

I samboförhållanden är det också viktigt med bodelningsavtal som bör skrivas i samband med separationen. Sambor har bara ett år på sig att kräva bodelning från och med att samboförhållandet avslutats.

Viktigt att notera är att bodelning inte behöver ske vid förhållandets upplösning, det sker endast ifall någon begär det. Banker kräver ofta att parterna visar upp ett bodelningsavtal i samband med att ett nytt bolån skall tas var för sig, vilket gör att avtalet blir betydelsefullt även i samboförhållanden.

Vad innehåller ett bodelningsavtal?

Bodelningsavtalet anger hur tillgångar och skulder fördelas. I bodelningsavtalet ska framgå hur parterna bestämt sig för att fördela sina saker, vad som händer med bostaden eller annan fastighet, hur lån ska behandlas, eventuella övertagande av lån med mera.

Om någon ska ta över en skuld från den andre parten krävs tillstånd  från banken eller annan långivare. Vanligtvis behöver någon av parterna betala ersättning till den andre parten för att åstadkomma rättvisa, så kallat bodelningslikvid.

Finns några formkrav för bodelningsavtal?

För att ett bodelningsavtal ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och signerat av båda parter. Det är de enda formkraven och det finns alltså inget krav på registrering, men det är möjligt ifall parterna önskar det.
Registrering kan ske hos Skatteverket som lägger in bodelningsavtalet i äktenskapsregistret, där ett eventuellt äktenskapsförord också kan hittas. 
Observera! För bodelning som sker under äktenskap krävs anmälan om registrering av bodelningsavtalet till Skatteverket.

När behövs ett bodelningsavtal?

I samband med att en bodelning sker skrivs ett bodelningsavtal. Bodelning görs för att dela upp ägodelar och för att reda ut tillgångar och skulder mellan parterna. Det kan ske inom äktenskapet, exempelvis för att omfördela egendom, men också i samband med skilsmässa. Bodelning kan också ske när ett samboförhållande upphör, men då krävs att någon av parterna begär det. Vid dödsfall sker vanligtvis också en bodelning. 

Kontakta Lavendla för hjälp med bodelningsavtal

Tveka inte med att kontakta Lavendla ifall du behöver hjälp med bodelningsavtal eller andra frågor kring bodelningen. Ring oss på 0770 - 33 90 70 eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Ta kontroll över din situation

Vill du dela allt med din sambo, eller bara bohaget? Står din sommarstuga som enskild egendom? Gör vårt kostnadsfria snabbtest och ta reda på vad du behöver.

Möt våra jurister

Här finns Lavendla

Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

Bodelningsavtal bör alltid upprättas i samband med skilsmässa

Med ett bodelningsavtal säkerställs att en före detta make/maka inte flera år senare kräver bodelning. Det finns nämligen en rätt att begära bodelning i flera år och för att undvika det måste ett bodelningsavtal skrivas.

Det är klokt att skriva bodelningsavtalet i samband med att skilsmässan genomförs eftersom det underlättar för parterna. Parterna har förmodligen bättre koll på vad som ska omfattas av bodelningsavtalet desto närmare det skrivs i anslutning till skilsmässan. Förutom svårigheten att utreda vilka ägodelar som ska omfattas kan det också bli svårt med bevisning ifall bodelning görs flera år senare.

Ett bodelningsavtal är dock inte nödvändigt ifall det bara finns enskild egendom och ingen kräver att ta över en bostad från den andre.

Dödsfall inom äktenskap

Bodelning och bodelningsavtal skrivs när någon av makarna i ett äktenskap avlider och parterna i bodelningsavtalet är efterlevande make/maka och dödsbodelägarna

jordbegravning

Bodelningen sammanställs i ett bodelningsavtal och alla parter måste signera avtalet. För skötsel av dödsboet kan en boutredningsman utses och för fördelning av arvet kan en skiftesman utses. Bägge utses av domstol och en skiftesman kan upprätta ett tvångsskifte ifall dödsbodelägarna inte kommer överens.

Det är endast samboegendom som omfattas i bodelning mellan sambor

Det som ingår i bodelningen är mer begränsat i samboförhållanden än i äktenskap. När ett samboförhållande avslutas är det bara gemensam bostad och bohag som ska delas lika i en bodelning. Det är alltså endast sådant som införskaffats för gemensam användning som ska bodelas.

Den gemensamma bostaden kan delas lika genom att ena parten exempelvis köper ut den andre. Parterna ska också dela lika på det som köpts gemensamt till bostaden under förhållandets gång. Det kallas för  bohag och är som exempel möbler, hushållsapparater, kaffemaskin, TV, stereo med mera. Det innebär att saker som samborna tar med sig in i förhållandet inte kommer att delas lika på. 

Dödsfall inom samboförhållande

Likt en separation kan en bodelning ske vid dödsfall ifall det begärs och då upprättas ett bodelningsavtal. I avtalet delas all samboegendom upp mellan efterlevande sambo och dödsbo. Parterna ska därefter underteckna avtalet.

Vi kan hjälpa dig

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

Skrivet av Catharina Looft

Chefsjurist

Catharina har över 20 års praktisk erfarenhet av familjejuridik och har både undervisat på universitet samt haft ledande positioner i flertalet juridiska företag. Som chefsjurist är Catharina ansvarig för Lavendlas jurister och dess utbildning som kvalitetssäkring. Catharina är verksam på Lavendlas huvudkontor i Stockholm.