Hyreskontrakt

Vad är ett hyreskontrakt? Det finns en mängd olika former av hyreskontrakt, även kallat hyresavtal. Ett hyreskontrakt kan exempelvis avse en hyresrätt i första hand, en hyresrätt eller bostadsrätt i andra hand eller en lokal för kommersiell verksamhet. Nedan går vi igenom några viktiga fakta avseende olika typer av hyresförhållanden. Om du behöver hjälp med att upprätta ett hyresavtal kan Lavendla Juridik, oavsett ändamål, erbjuda dig ett fast pris på ett skräddarsytt hyreskontrakt. Lavendla Juridik kan också hjälpa dig om det uppstått en tvist mellan dig och din hyresvärd. Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret nedan eller ring på 0770 33 90 70.

Hyresrätt i första hand

 I Sverige finns en omfattande hyreslagstiftning. Många av reglerna är tvingande och utformade för att garantera hyresgästen en dräglig boendemiljö. Den kanske viktigaste aspekten av hyresförhållandet som regleras i lag är nivån på hyran. Enligt lagen får hyran för en lägenhet inte vara högre än för andra jämförbara lägenheter i samma område. Om en för hög hyra tas ut har hyresgästen möjlighet att vända sig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan fatta beslut om att den framtida hyran ska reduceras. Hyresnämnden kan också ta ställning till en rad andra frågor som rör hyresvärdens skyldigheter gentemot hyresgästen.

Hyresrätt i andra hand

Vid uthyrning av en hyresrätt i andra hand har förstahandshyresgästen, i princip, bara rätt att ta ut samma hyra av andrahandshyresgästen som hen själv betalar till fastighetsägaren. Om lägenheten är möblerad får dock förstahandshyresgästen göra ett påslag på 10–15 %. Därutöver får förstahandshyresgästen lägga på kostnader för exempelvis bredband och elektricitet. Påslaget ska då motsvara den verkliga kostnaden för förstahandshyresgästen.

Trots att det inte är tillåtet att göra vinst på uthyrning av hyresrätter i andra hand är det vanligt att förstahandshyresgästen tar ut en för hög hyra. Andrahandshyresgästen kan i ett sådant scenario vända sig till hyresnämnden och begära att hyran sänks för framtiden. Andrahandshyresgästen har också möjlighet att få tillbaka för hög hyra som redan betalats.

Bostadsrätt eller villa i andra hand

Vid andrahandsuthyrning av en bostadsrätt eller villa har hyresvärden mycket större frihet än vid andrahandsuthyrning av en hyresrätt. När hyresvärden själv äger den lägenhet eller villa som hyrs ut har hen i princip full frihet att bestämma nivån på hyran. Därtill finns det vid denna typ av uthyrning inget besittningsskydd, vilket innebär att hyresvärden alltid har rätt att säga upp andrahandshyresgästen med tre månaders varsel.

Hyra av lokal

Vid uthyrning av en lokal är hyresgästen någon form av näringsidkare som ska använda lokalen i sin verksamhet. I dessa fall rör det sig alltså om en renodlad affärsrelation mellan hyresvärden och hyresgästen och lagstiftningen är därför inte, jämfört med uthyrning till privatpersoner, utformad till hyresgästens förmån.

Hyreskontrakt gällande lokaler är ofta mycket detaljerade och kan, framförallt för små näringsidkare, vara svåra att fullt ut förstå. Det är därför bra att, inför tecknandet av ett hyresavtal, ta kontakt med en jurist som får granska hyresavtalet och flagga för eventuella fallgropar och oklarheter.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med frågor om Hyreskontrakt och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik