Köpekontrakt för hästar

Vid köp eller försäljning av hästar kan det ibland uppstå problem när köparen inte anser att köpet blev vad som var förväntat. Det är därmed viktigt att vid köp av häst ha ett tydligt köpekontrakt som reglerar eventuella situationer som kan uppstå om köpet inte upplever förväntningarna.

Vikten av att ha ett KöpekontraktOm köparen uppfattar det som att hästens egenskaper eller hälsa inte
motsvarar det som säljaren uppgett kan köpekontraktet ge vägledning kring hur
den uppkomna situationen kan få sin lösning. Finns inget kontrakt som är så
utförligt att köpare och säljare kan komma överens om fortsättningen, eller om
köpare och säljare helt enkelt inte kommer överens om hur situationen ska lösas, kan
en tvist uppstå. Om du vill ha hjälp i en tvist angående fel i häst är du varmt
välkommen att kontakta oss på Lavendla Juridik.

Allmänt om fel

Det är viktigt att skilja på fel i juridisk mening och fel på så sätt som en köpare kan
uppfatta som fel. Om en köpare uppfattar det som att hästen inte motsvarar det som
avtalats är det viktigt att köparen har kontakt med säljaren och yrkar på prisnedsättning
eller hävning av köpet, det kallas reklamation, inom en rimlig tid. En sen reklamation kan
innebära att köparen förlorar möjligheten att tvista om felet.
Nedan listas tre vanliga orsaker till fel som kan uppkomma. Denna lista är inte
uttömmande för de fel som kan uppkomma vid ett hästköp.

Tvist om hästens hälsa

När en häst har medicinska fel som inte var kända när hästen såldes leder det i många fall
till tvister. Det är viktigt i sammanhanget att tänka på vilket fel som upptäckts och hur det
påverkar användningen av hästen. För att köparen ska ha rätt att häva köpet måste felet
vara väsentligt. Till exempel är det svårt att kräva hävning vid köp av en promenadhäst
till ett lågt pris när en skada uppdagats, jämfört med om någon köpt en tävlingshäst för
ett högre pris.

Tvist om hästens egenskaper

Om hästens beteende avviker från det som köparen förväntade sig kallas det i juridiskt tal
för lynnesfel. Detta hör ofta till det som kallas dolda fel. För en köpare är det ibland svårt
att bevisa att felet fanns redan vid köpet och att det inte är en följd av köparens egna
hantering av hästen som är problemet. En säljare hävdar ofta att det är köparens
oskickliga hantering av hästen som är problemet.

Tvist vid formella fel

I vissa fall kan beslut från myndigheter eller hästsportens organisationer göra att hästen
inte kan användas på det sätt som är tänkt. Detta kan till exempel vara att en ponny har
sålts som D-ponny och annonserats som tävlingsponny i denna kategori, men att det
senare visar sig att den är felmätt och att den inte får tävla inom denna kategori. Ett
annat kan vara att köparen tror att de köper en avelshingst och denna senare visar sig
inte vara avelsgodkänd. Samlingsnamnet för denna typ av fel kallas rådighetsfel.

Mellan vilka är tvisten och hur blir det?

När en köpare och säljare ingår ett avtal görs det med utgångspunkt i respektive parts
roll. Varje part kan benämnas antingen ”privatperson”, ”näringsidkare” eller ”förmedlare”.
Vilken roll respektive part har påverkar vilken lag som ska användas för att lösa tvisten.
De två lagarna som kan bli aktuella är antingen köplagen eller konsumentköplagen. Den
största skillnaden mellan dessa lagar är kopplad till bevisning. Om till exempel en
köpare är konsument (privatperson) och säljaren är näringsidkare ska köparen
fortfarande bevisa att hästen är felaktig utifrån avtalet, men om felet visar sig inom en
viss tid efter köpet finns det bevislättnader för tidpunkten för felets uppkomst. Detta
innebär däremot inte att det finns en garanti att använda, utan köparen måste
fortfarande visa att hästen inte överensstämmer med det som avtalats. Skador som
uppkommit sedan hästen kommit till köparen kan dock inte åberopas som fel för att häva
köpet.

Vill du veta mer tvister vid hästköp?

Kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder hjälp på dina
villkor. Oavsett om du vill ha hjälp online, via telefon eller genom ett personligt möte så
finns våra jurister tillgängliga för att hjälpa dig! Du kommer i kontakt med våra jurister
genom formuläret nedan eller genom att ringa oss på 0770-18 26 09.

Lavendla Juridik finns i hela Sverige

Oavsett var i landet du befinner dig så kan vi på Lavendla Juridik hjälpa dig. Lavendla Juridik kan hjälpa dig med Köpekontrakt för häst och har jurister verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i resten av Sverige.  Vi erbjuder service på dina villkor, vare sig du vill få hjälp över telefon, digitalt eller genom ett personligt möte. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

Lavendla Juridik