0771 - 22 21 21 Alla dagar - Dygnet runt
Hem / Katolsk begravning

Katolsk begravning

Ceremonin av en katolsk präst från den avlidnes församling. Vi hjälper er med det praktiska inför, under och efter ceremonin.

Vi på Lavendlas begravningsbyrå hjälper dig ordna en personlig och minnesvärd katolsk begravning.

Vi har god kännedom om de traditioner som en katolsk begravning innebär och kan hjälpa dig att anpassa begravningen helt efter önskemålen.

Hos oss är inga frågor för stora eller små, du är alltid lika varmt välkommen att kontakta oss.

nina klose begravningsrådgivare på lavendla

Det finns en utbredd missuppfattning om att begravningar måste vara mörka, tunga och sorgliga. Givetvis är förlusten av en älskad närstående oerhört sorglig men många begravningar är ljusa och vackra kärleksförklaringar.

Nina Klose, Begravningsrådgivare och Borgerlig officiant

Våra vanligaste begravningar

Enkel Begravning

Den enkla begravningen är för de allra närmsta. Ett tillfälle att samla familjen för ett värdigt avsked. Tillsammans utformar vi ceremonin efter era önskemål, sen sköter våra erfarna rådgivare resten.

 • Kistläggning och transport
 • Ceremonivärd i kyrka / kapell
 • Koordinering och rådgivning
 • Transportkista

från 17 885 kr

Klassisk Begravning

Till en klassisk begravning är släkt och vänner välkomna för att minnas och ta farväl. Det är era önskemål som formar ceremonin och vi finns där för att koordinera allt som behövs — hela vägen.

 • Kistläggning och transport
 • Ceremonivärd i kyrka / kapell
 • Koordinering och rådgivning
 • Kista
 • Kistdekoration

från 24 995 kr

Begravning inkl. juridik

Ibland kan man behöva hjälp med mer än själva begravningen. Våra rådgivare sköter allt, från ceremonin och minnesstunden till de juridiska bitarna som bouppteckningen och arvskiftet.

 • Kistläggning och transport
 • Ceremonivärd i kyrka / kapell
 • Koordinering och rådgivning
 • Kista
 • Kistdekoration
 • Bouppteckning

från 35 995 kr

Begravning utan ceremoni, från 10 595 kr. Läs mer här

Ont om pengar i dödsboet? Ansök om begravningshjälp

Vi hjälper dig gärna

Ring oss på 0771 - 22 21 21 eller fyll i formuläret
så återkommer vi så snart som möjligt.

Susanne Haring är en av våra många duktiga rådgivare som du kan komma i kontakt med.

Hur kommer man igång med planering av begravning?

1. Kontakta oss

Ring oss på 0771 - 22 21 21 eller välj din lokala rådgivare nedan. Ett inledande samtal är gratis. Vid rådgivningen pratar vi igenom de önskemål ni har inför begravningen samt ser om ni behöver vår hjälp med det juridiska.

2. Planera ceremonin

Få en offert och inledande rådgivning helt utan kostnad. Vid rådgivningen har ni möjlighet att dela med er om de önskemål ni har inför begravningen samt ställa alla de frågor ni kan tänkas ha.

3. Genomför begravningen

Slutligen genomför vi tillsammans begravningen och minnesstunden enligt era önskemål. Vi följer upp efteråt och säkerställer att gravsättning och bouppteckning genomförs som planerat.

Det finns en utbredd missuppfattning om att begravningar måste vara mörka, tunga och sorgliga. Givetvis är förlusten av en älskad närstående oerhört sorglig men många begravningar är ljusa och vackra kärleksförklaringar.

Nina Klose, Begravningsrådgivare och Borgerlig officiant
nina klose begravningsrådgivare på lavendla

Din lokala rådgivare

All rådgivning hittar du på samma plats – nära dig.

Ceremonin vid katolsk begravning

Dagen innan en katolsk begravning samlas familjen och anhöriga i hemmet eller i kyrkan för att minnas den avlidne.

Då personliga berättelser och minnen inte tas upp under själva begravningsceremonin, så är det vid detta tillfälle som dessa berättelser och minnen ska framföras.

Själva begravningsceremonin hålls ofta i form av en mässa, men kan även genomföras i en enklare form om så önskas.

Mässan leds av en präst eller diakon och även om anhöriga inte delar med sig av berättelser eller andra personliga ord under mässan, så kan de delta i form av musiker, kistbärare, sångare eller genom att läsa ur Bibeln.

Både i början och i slutet av ceremonin används rökelser, vilket representerar de böner som sänds ut till Gud i himlen.

Efter ceremonin bärs kistan ut mot gravplatsen av de närmast sörjande.

Det sista avskedet sker antingen redan inne i kyrkan eller vid gravplatsen. Kistan kan vara både öppen eller stängd under ceremonin.

katolsk begravning

Det är inte ovanligt att man rör den avlidne om kistlocket är öppet.

I övrigt ber man kort, skickar med en sista hälsning till dess fortsatta resa.

Normalt sett är de katolska begravningarna de som har flest gäster.

Enligt katolsk tro är döden det stadium då själen lämnar denna fysiska värld och går vidare till livet efter döden, där den avlidnes själ antingen hamnar i himlen, helvetet eller skärselden.

När en person ligger inför döden och förväntas avlida inom kort brukar en katolsk präst eller diakon tillkallas för att be för den döendes själ och närvara invid den döende för att skapa trygghet och förbereda själen för det liv som kommer.

När döden väl kommit ber prästen ännu en gång om välsignelse av den dödes själ.

Det är inte heller ovanligt att den katolska prästen eller diakonen hjälpen de närstående med planeringen av begravningen.

Gravsättning vid katolsk begravning

Gravsättning vid en katolsk begravning är normalt en jordbegravning, där kistan sänks ned i jorden.

Vid gravsättningen, som normalt sker direkt efter mässan, samlas de anhöriga vid graven. Gravplatsen välsignas innan den dödes kropp lämnas till sin eviga vila.

Avslutningsvis ber samtliga Fader Vår. 

Det är katolsk sed att de närvarande kastar mull eller stänker vigvatten på kistan innan den sänks ned, innan detta har prästen sagt den sista bönen och lagt tre skopor mull på kistan.

När kistan sänks ned i jorden kan de anhöriga även kasta blommor i graven som en sista gåva.

Vid jordfästningen överlämnar kyrkan den bortgångne i Guds händer och ber att Jesu död och uppståndelse ska fullbordas i den människa som Gud har skapat till sin avbild och gett evigt liv.

Traditionellt sett har katolikerna inte använt sig av kremering, men numera är detta accepterat, även om jordbegravning “rekommenderas”. Det vanligaste är i dessa fall att kremeringen görs efter mässan.

Eventuell aska ska inte heller spridas, utan gravsättas eller lämnas på ett och samma ställe. Det finns ingen traditionsenlig sorgetid efter dödsfallet som vid exempelvis judisk begravning.

Hjälpguider som kanske intresserar dig

Lavendlas Mia Schubert i samtal

Planera begravning

Vi är mycket medvetna om att det kan vara jobbigt att planera en begravning. Just därför vill vi underlätta för dig genom att dela med oss av våra erfarenheter.

Tända stearinljus

Begravningsceremoni

Begravningsceremonin kan utformas på många olika vis. Den är ett fint sätt att hedra den avlidnes minne, samtidigt som du ges möjligheten till ett sista farväl.

Bodelning under aktenskap

Checklista vid dödsfall

När någon avlider är det många praktiska saker som bör ordnas. För att underlätta för dig har vi gjort en checklista med allt du behöver tänka på vid begravning.