Bild på Pia

Till minne av Pia Berg

1950 - 2023

Avskeds ceremonin kommer att hållas i S:t Botvids stora kapell i Huddinge, kl. 13.00 tisdagen den
21a november, 2023.
Adress

Dela dina minnen