Hem / OCD / Samlarsyndrom

Har du väldigt svårt att göra dig av med saker? Orsakar det ett lidande och påverkar din vardag? Då kan det vara så att du lider av samlarsyndrom. Här går vi igenom vad problematiken innebär och hur du kan få hjälp.

Vad är samlarsyndrom?

Vid samlarsyndrom har man omfattande svårigheter att göra sig av med saker, bland annat på grund av att det känns obehagligt och att man tror att man har ett behov av att behålla grejerna. Man kan samla på olika typer av saker, där vissa kan ha ett objektivt värde men där andra kan verka mindre värdefulla för en utomstående. Syndromet är likt tvångssyndrom, där man har olika typer av tvångsbeteenden.

Samlarsyndrom orsak

Samlarsyndrom brukar utvecklas tidigt i livet och man har i studier sett att problemen ofta funnits med sedan barndomen. Problemet innebär ett lidande och det kan bli värre med ålder, cirka 6 procent av befolkningen över 70 år har samlarsyndrom. Både genetiska och miljömässiga faktorer bidrar till utvecklingen av syndromet. Man har sett att många med problematiken har varit med om trauma, men det går inte att säga att trauma är direkt orsak till syndromet utan många faktorer påverkar.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Samlarsyndrom symptom

Samlarsyndrom är en egen diagnos i diagnosmanualen DSM-5 men symptomen är likt tvångssyndrom. Det är först om beteendet orsakar stort lidande och påverkar hur man fungerar i vardagen så kan man sätta en diagnos. Ofta har man det stökigt och belamrat i hemmet, det kan göra att man kan ha svårt att göra vardagliga saker som att använda badrum och laga mat. Man kan samla på sig saker genom att leta upp gratissaker, köpa eller stjäla. Det är inte alltid man är så medveten om sitt beteende och det kan vara andra i personens närhet som påpekar det. Men andra i personens närhet kan också göra det svårare att tillfriskna genom att vidmakthålla problemen. Samlarsyndrom kan leda till känslor av skam och stigma, så det är viktigt att få rätt hjälp. Vid diagnos så kan man se över dessa symtom:

  • Närvaro av extremt samlande
  • Grad av insikt

Om man har samlarsyndrom så har man ofta också depression, ångest och adhd. Det är också vanligt vid tvångssyndrom, Prader-Willis syndrom och autimspektrumstörning. Det går bra att gå i behandling för även dessa problem.

Samlarsyndrom behandling

Vad kan man då göra om man har samlarsyndrom? Den enda behandling som man forskat på för problemet är Kognitiv beteendeterapi (KBT) för vuxna. Det finns få studier på barn och unga så där vet man ännu inte vilken behandling som är mest hjälpsam. Samlarsyndrom finns i olika nivåer där man kan ha milda, måttliga och svåra symptom och behandlingen anpassas efter det. Det är vanligt att problemen uppmärksammas genom kontakt med Socialtjänst, Kronofogden och bostadsorganisationer då personer själva inte alltid söker hjälp.

En behandling med KBT för samlarsyndrom är vanligtvis mellan 16-26 sessioner och kan ges individuellt eller i grupp. Behandlingen innehåller tekniker för att arbeta med motivation samt tankar och känslor kopplade till saker man har. Den innehåller även träning av färdigheter för att organisera, sortera och fatta beslut om vad man ska göra med de saker man samlat på sig. Man kan ta med sig saker till mottagningen eller så kan behandlaren komma på hembesök. Det finns få studier på läkemedelsbehandling så det är oklart om det hjälper vid samlarsyndrom.

Att söka hjälp kan förändra ditt liv

Samlarsyndrom är inte något du behöver hantera på egen hand. Att prata med en legitimerad psykoterapeut eller psykolog kan inte bara hjälpa dig att förstå din åkomma bättre men också erbjuda effektiva metoder för att komma vidare. Du är inte ensam och det är okej att be om hjälp. På vår webbplats har vi kvalificerade terapeuter och psykologer som gärna hjälper dig att komma ur tvångsmässiga beteenden.

Ditt nästa steg

Om du eller någon du känner kämpar med samlarsyndrom är det en god idé att prata med en professionell terapeut eller psykolog. Vi försäkrar att alla terapeuter och psykologer på vår plattform är kvalificerade och att ditt samtal alltid är konfidentiellt. Var inte rädd för att ta det första steget.

Att leva med samlarsyndrom kan vara svårt men det finns hjälp att få. Med rätt stöd och verktyg kan du förbättra din livskvalitet avsevärt. Om du är redo att ta steget är vi här för att stödja dig. Boka din första session idag och börja din resa mot en bättre framtid.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om samlarsyndrom

Vad är samlarsyndrom?

Samlarsyndrom innebär att man har omfattande svårigheter att göra sig av med saker, bland annat på grund av att det känns obehagligt och att man tror att man har ett behov av att behålla sakerna. Man kan samla på olika typer av saker, där vissa kan ha ett objektivt värde men där andra kan verka mindre värdefulla för en utomstående

Hur diagnostiseras samlarsyndrom?

En diagnos av samlarsyndrom ställs vanligtvis av en legitimerad psykolog eller psykiater genom olika tester och bedömningar. Det kan inkludera frågeformulär och kliniska intervjuer.

Är samlarsyndrom ärftligt?

Forskning visar att samlarsyndrom kan ha en genetisk komponent men det är inte den enda faktorn. Miljö och uppväxt spelar också en roll.

Vilka är symtomen på samlarsyndrom?

Symptom är ofta att man har det stökigt och belamrat i hemmet, exempelvis kan man ha svårt att göra vardagliga saker som att använda badrum och laga mat. Man kan införskaffa saker genom att söka upp gratissaker, köpa eller stjäla. Man har också ett lidande av problemet men kan ha svårt med insikt.

Hur behandlas samlarsyndrom?

Behandling innebär ofta Kognititv beteendeterapi (KBT).

Finns det en bot för samlarsyndrom?

Det finns behandling för samlarsyndrom som kan vara hjälpsam för många även om det kanske inte hjälper alla.

Kan barn få samlarsyndrom?

Man har sett att personer med samlarsyndrom ofta har haft symptom redan sedan barndom. Det är viktigt att söka professionell hjälp så snart som möjligt för bästa möjliga behandlingsutfall.

Hur vanligt är samlarsyndrom?

Samlarsyndrom ökar med ålder och för personer över 70 år har ungefär 6% av befolkningen syndromet.

Påverkar samlarsyndrom vardagen?

Ja, i svåra fall kan samlarsyndrom leda till funktionsnedsättning med svårigheter att sköta hygien och matlagning. Det är dock möjligt att återgå till normal funktion med korrekt behandling.

Hur skiljer sig samlarsyndrom från vanliga vanor?

Till skillnad från vanliga vanor och sparande på minnessaker så har man vid samlarsyndrom en stor mängd prylar som orsakar lidande och påverkar funktion. Ofta är det andra instanser som Socialtjänst eller Kronofogden som också uppmärksammar problemet innan personer kommer till vården, speciellt vid svårare problematik.

Kan man ha andra problem samtidigt som har samlarsyndrom?

Det är också vanligt att man har andra psykologiska tillstånd som ångest, depression, adhd, tvångssyndrom och andra problem. Det är viktigt att få en bedömning av en legitimerad personal för att få rätt behandling.

Hur får jag hjälp med min samlarsyndrom?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som arbetar med KBT och som kan hjälpa dig må bättre om du har milda symptom. Har du svårare symptom så kan du vända dig till din vårdcentral för att få en remiss till specialistpsykiatrin. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

Vad innebär en behandling för samlarsyndrom?

Att söka hjälp är ett stort steg för en bättre hälsa, det är en positiv sak att bestämma sig för att ta kontroll över sitt mående. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i en behandling med KBT.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Det första mötet med din psykolog eller terapeut är en kartläggning där ni går igenom din psykiska och fysiska hälsa. Du kan få frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden. Du kan även få fylla i skattningsformulär.

Steg 2: Målformulering 

Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin, både på kort och lång sikt.
Det kan definiera vilka områden i livet som är mest påverkade av ditt mående och hur du skulle vilja förändra dem.

Steg 4: Behandling med olika tekniker och verktyg

Här inleds själva behandlingsfasen, det innebär övningar som syftar till att ge dig verktyg för att komma ur och bearbeta det problem som du lider av. Man arbetar ofta med motivation för att till exempel göra sig av med saker och får öva på det tillsammans med terapeuten. I KBT arbetar man också med tankar och känslor runt problembeteendet.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Behandlingen följs upp regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Du får också med dig en vidmakthållandeplan för hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet. Det är också viktigt att följa upp resultatet över tid.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp, tveka inte att boka en session med en av våra legitimerade psykologer eller terapeuter.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.