Anders Samuelsson

Bakgrund

Jag är 46 år och är född, uppvuxen och bosatt i Skåne. Efter att jag var klar med min juristutbildning så har jag bland annat suttit ting vid Uddevalla Tingsrätt, varit beredningsjurist vid Stockholms tingsrätt samt arbetat på Kronofogdemyndighetens huvudkontor som rättsutvecklare. Sedan två år tillbaka driver jag tillsammans med en kollega egen juridisk verksamhet. Vår samlade erfarenhet gör det lätt för våra klienter att få rätt hjälp.