Chatarina Höglund

Chatarina Höglunds omdömen

Bakgrund

Utbildad jurist och ekonom sedan 2006 samt auktoriserad boutredningsman. Ekonomisk familjerätt, företagsavtal, fastighetsavtal, bostadsrätter, hyresförhandling.

Därför blev jag rådgivare

För att hjälpa andra samt göra juridiken mer lättförståelig.

Mina bästa råd

  • Skriv juridiska avtal i förebyggande syfte medan ni fortfarande är överens.

Språk

Svenska och engelska