Gunnar Ekberg

Gunnar Ekbergs omdömen

Bakgrund

Jag har sedan 1979 - 2012 arbetat med pensionslösningar för företag i Jämtland. Först i Skandia i 27 år och sedan med samma arbetsuppgifter i Länsförsäkringar Jämtland i 6 år.
Gick sedan i avtalspension, bildade ett AB och samarbetade med en lokal begravningsentreprenör.
Fick möjlighet att gå SBF:s (Sveriges Begravningsbyråers Förbund) 5-stegskurs till godkänd bouppteckningsförrättare. Har alltså jobbat med Boutredningar, arvskiften och förvaltning av dödsbon sedan 2012.  

Därför blev jag rådgivare

Min samarbetspartner som ägde en byrå sålde så småningom sin rörelse och den nya skull göra det juridiska själv. Tror att Lavendlas arbetsätt kan vara en framtidslösning därför sökte jag ett samarbete.

Mina bästa råd

Se till att ha ordning på papperen. 
Framför allt se över dina förmånstagarförordnanden på dina försäkringar.

Språk

Svenska, engelska