Hem / Hulda Karlsson
Bild på Hulda Karlsson

Hulda Karlsson

Leg. Psykolog

Tar möten på svenska och engelska

Pris 20 min 300 kr, 45 min 900 kr, 70 min 1 400 kr och 90 min 1 800 kr

Kontakta mig för rådgivning

Bakgrund

Jag är en legitimerad psykolog med erfarenhet av att arbeta med områden som depression, ångest, svåra händelser/trauma och komplicerad sorg. Som psykolog arbetar jag integrativt, vilket innebär att terapimetoden väljs efter dina/era behov. Jag har erfarenhet av affektfokuserad terapi, relationell terapi, kognitiv beteendeterapi samt exponeringsbaserade metoder för behandling av psykisk ohälsa som reaktion på svåra händelser/trauma.

Affektfokuserad terapi - Känner du att dina känslor tar över och gör det svårt för dig att navigera genom livet? 

Affektfokuserad terapi är ett tillvägagångssätt som fokuserar på att utforska och förstå våra känslor som vägledande signaler för våra behov och önskningar. I terapin kommer vi att utforska tillsammans hur dina känslor påverkar ditt dagliga liv och dina relationer. Genom att lära dig att lyssna på och förstå dina känslor på djupet, kan du få insikter som hjälper dig att hitta balans.

Relationell terapi - Känner du att dina relationer påverkar ditt välbefinnande och din självbild på ett sätt som du önskar förstå och förändra?

Relationell terapi är utvecklad med hänsyn till att våra relationer är avgörande för vår självbild och vårt välbefinnande. Genom att fokusera på våra interaktioner och relationer strävar terapin inte bara efter personlig utveckling, utan också efter att förstå de komplexa dynamikerna mellan våra grundläggande psykologiska behov och vår individuella handlingsfrihet.

Kognitiv beteende terapi - Känner du att dina tankar och känslor påverkar eller begränsar dig?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) handlar om att utforska sambandet mellan våra tankar, känslor och beteenden. Genom att titta på hur våra tankar och känslor påverkar vårt beteende, kan vi lära oss att identifiera och ändra negativa beteendemönster som hindrar oss från att leva fullt ut.

Jag erbjuder både terapi för vuxna enskilt eller som par. 

Jag erbjuder även terapi för ungdomar över 15 år.

Därför blev jag rådgivare

Jag förstår att att bli lyssnad på kan vara läkande, men jag inser också att det inte alltid finns tillräckligt med utrymme i våra relationer och vardag för att få den typen av uppmärksamhet som just du behöver. Mitt beslut att bli psykolog grundar sig på min önskan att kunna hjälpa andra att bli lyssnade på och förstådda på det sätt som de behöver. 

Mina bästa råd

  • Istället för att försöka ignorera eller trycka undan dina känslor, ta dig en stund att fundera över vad de egentligen försöker säga till dig. Varje känsla bär med sig värdefulla signaler om våra behov och önskemål. Genom att vara medveten om dina känslor och vad de signalerar, kan du lära dig att bättre förstå och hantera dem.
  • Har du någonsin reflekterat över varför vissa rädslor känns mer hotfulla än andra? Det kan vara värt att undersöka vilka djupa grundantaganden du bär med dig om dig själv, omvärlden och andra människor. Dessa grundantaganden kan forma våra rädslor och påverka hur vi tolkar olika situationer. Genom att bli medveten om dem kan du börja utforska och ifrågasätta deras giltighet.
  • Har du lagt märke till när du är extra hård mot dig själv? Ofta är dessa självkritiska tankar ett sätt för oss att försöka skapa en känsla av kontroll i situationer som känns överväldigande eller osäkra. Men det är viktigt att komma ihåg att dessa tankar kan ge oss en falsk känsla av kontroll och samtidigt hålla oss tillbaka från att må bra. Att vara medveten om när dessa tankar dyker upp och vad som triggar dem kan vara det första steget mot att börja omforma dem.

Boka ett samtal

Fyll i dina uppgifter, välj en tid (valfritt) och fortsätt till betalning.