Katarina Nordin

Katarina Nordins omdömen

Bakgrund

Jag har examen från Umeå universitet som företags- och förvaltningsjurist och från Stockholms universitet som jur.kand. Sedan 2001 jobbar jag med familjejuridik i dess olika former, från “vaggan till graven och därefter”. Jag förordnas även av tingsrätten som bodelningsförrättare och boutredningsman och av Allmänna arvsfonden som god man. Innan jag började med familjejuridik jobbade jag inom Skatteverket med bl. a energibeskattning.

Därför blev jag rådgivare

Jag ville kunna hjälpa medmänniskor i deras vardagliga situationer. När jag nu är här så är det väldigt roligt och tacksamt att få förklara och hjälpa till med vardags- och familjejuridik.

Mina bästa råd

  • Alla behöver inte liksom Alfred Nobel skriva ett testamente, men alla behöver fundera på om de behöver skriva ett testamente.

Språk

Svenska och engelska