Lovisa Lindkvist

Lovisa Lindkvist

Mer om mig

Att arbeta som officiant är för mig väldigt meningsfullt. Jag ser det som en oerhört viktig uppgift att få vara med och vägleda vid dessa tillfällen i livet. Ett uppdrag jag tar mig an med mycket respekt och engagemang. Varje människa är helt unik och har sin historia. Att vara lyhörd och tillsammans med er skapa en värdig och personlig ceremoni står i fokus. Jag har gått Humanisternas officiantutbildning och har stor erfarenhet av att hålla i ceremonier.

Jag är även sångerska med bred repertoar inom olika genrer som bland annat tilldelats Monica Zetterlunds stipendium och står gärna för sång om man så önskar. Kommer gärna med tips och råd gällande val av musik såväl som eventuella musiker som kan ackompanjera.