Oskar Briland

Oskar Briland

Mer om mig

Jag är utbildad saxofon-/sånglärare på Musikhögskolan i Malmö som arbetar som lärare på kulturskola samt frilansar som musiker i många olika sammanhang. Har tidigare en period livnärt mig enbart på att sjunga/spela på begravningar så jag har stor erfarenhet av musicerande vid olika typer av begravningscermonier, både kyrkliga och borgeliga. Jag är noggrann och flexibel och framför allt mån om att tillfredsställa de anhörigas önskemål. Jag tar lika gärna uppdrag med sång som saxofon (&klarinett), och har inga problem att ackompanjera mig själv på antingen piano eller gitarr.