Sofia Lindfors

Sofia Lindforss omdömen

Bakgrund

Jag heter Sofia Lindfors. Jag är född och uppvuxen i Göteborg. Jag är i grunden kulturhistoriker med en enorm förkärlek för antik konst och litteratur. I konsekvens har jag spenderat många år i Rom och Italien. God mat, konst och musik gör mig lycklig och är essentiella delar av mitt liv.

Därför blev jag rådgivare

Döden angår oss alla. Ett mäktigt och oundvikligt skeende i livet. Jag ser det som ett privilegie att få möjligheten att vara en del av något som är så stort och viktigt. Jag har tidigare yrkeserfarenhet inom vård och omsorg där jag arbetat och träffat många människor i livets slutskeende. Jag har därför mött många anhöriga och fått möta deras sorg och olika komplexa situationer som gett mig en inblick i hur viktigt och betydelsefullt det är att få ett adekvat avslut. 
Under åren har jag mött döden i många olika skepnader, som öm, tyst och vacker, men också som övermäktig och förödande. Den kan variera i absurdum, därmed gör också mitt arbete det. En begravning kan vara det man vill och det man behöver att den ska vara.

Språk

Svenska, Engelska, Italienska