Tobias Rasberg

Tobias Rasbergs omdömen

Bakgrund

Jag avslutade mina studier våren 2014 på Juristprogrammet vid Örebro Universitet, och gick från studier till arbete som jurist på ett större företag inom personlig assistans.

Efter arbete som assistansjurist arbetade jag på Migrationsverket och har därifrån en god skolning i samtliga delar inom migrationsrätt. 

Perioden 2018 fram till idag har jag arbetat som allmänpraktiserande jurist med de flesta på en juristbyrå förekommande ärenden, med tyngdpunkt på frågor inom familjerätt, socialrätt och frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Därför blev jag rådgivare

Jag tycker om mötet med människor. Det ger även ett stort mått av tillfredställelse att se att det jag kan är till nytta för andra.

Mina bästa råd

Se till att ordna med familjerättsliga avtal, testamenten och äktenskapsförord innan de behövs. Många inser för sent behovet av att reglera hur man vill ha det, vilket kan göra det onödigt svårt att få till i efterhand. 

Språk

Svenska, Engelska