Hem / Tommy Braathen
Bild på Tommy Braathen

Tommy Braathen

Leg. Psykolog

Tar möten på svenska

Pris 45 min 1 500 kr, 60 min 1 800 kr och 90 min 2 200 kr

Kontakta mig för rådgivning

Bakgrund

Erfarenhet

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med problem som är kopplade till stress, oro, ångest, depression och dålig självkänsla. Det kan gälla allt från att hantera vardagsstress till att återhämta sig från depression. Det kan också handla om olika former av ångest, prokrastinering eller sömnbesvär.

Så här jobbar jag

För mig är det viktigt att komma överens om en gemensam problemformulering med mina klienter. Jag ser det som min uppgift att skapa en trygg miljö och en god relation där klienten känner sig bekväm med att utforska sidor av sig själv som tidigare undvikits. När det kommer till samtalsterapin kombineras den med internetbaserade KBT-behandlingar inom områden som stress, depression, ångest och sömnproblem. Behandlingarna är till för att skapa självinsikt och kunskap, men också ge ett verktyg att använda i vardagen.

Ett typiskt första möte

Ett typiskt första samtal, oavsett om det är online eller på mottagningen, brukar innebära att du berättar om varför du har sökt dig till terapi. Ibland kan det vara svårt att sätta ord på, och det är helt okej. Då ställer jag följdfrågor och tillsammans försöker vi få en bild av dig och vilken typ av stöd du behöver. Jag berättar också kort om mig själv och hur jag brukar arbeta. Därefter hittar vi tillsammans ett fokusområde och en plan framåt.

En hälsning från terapeuten

Du som kommer till mig kanske söker terapi för att du upplever att du ofta fastnar i tankeprocesser såsom orostankar, ältande eller självkritik. Det är inte ovanligt att du hamnar i beteenden som ytterligare försvårar ditt liv. Du kanske känner dig osäker i kontakt med andra eller jobbar mer än du vill och har höga krav på att prestera. Gemensamt för dessa processer är att de hindrar dig från att ta dig an vardagen och de utmaningar livet ofta innebär. Tillsammans kan vi lösa upp det som hindrar dig från att må bra.

Mina bästa råd

Någonstans ska man börja, varför inte här och nu?

Var dig själv - alla andra är upptagna

Boka ett samtal

Fyll i dina uppgifter, välj en tid (valfritt) och fortsätt till betalning.