Hem / Om Lavendla / Lavendlas stipendium för hållbarhet 2022

Lavendlas stipendium för hållbarhet 2022

10 000 kr till hållbarhetsprojekt

Vi kan aldrig betona nog hur viktigt hållbart och klimatvänligt företagande är för att nå de högt uppsatta utsläppsmålen på nationell och EU-nivå. Lavendla vill självklart vara en del av utvecklingen och bidra på alla sätt vi kan. Som ett led i det arbetet att bli mer klimatvänliga, utlyser vi ett stipendium på 
10 000 kr, som avser uppsats eller forskning, inom hållbarhet 
och minskad klimatpåverkan.

Vi välkomnar ansökningar till detta stipendium från alla som skriver sitt examensarbete på svensk högskola eller universitet, så väl på kandidat- som master- och forskningsnivå. Arbetet behöver inte vara speciellt riktat mot juridik eller begravningsbranschen, även om vi med stort intresse även hade läst dessa.

Stipendiat 2021 utsedd

2021 års stipendium för hållbarhet tillfaller Miriam Herlitz Bäckman för hennes uppsats: Adjudicating Climate Change – The Role of Human Rights Litigation in Climate Change Mitigation.

Så här ansöker du

Maila din ansökan som PDF till [email protected]
Döp mailet till “Lavendla Stipendium Hållbarhet 2022 – Ditt namn”
Motivera i mailet på vilket sätt din forskning för kunskapen om hållbarhet framåt.

Senaste ansökningsdag

Vi välkomnar din ansökan innan den 31 dec 2022.

Stipendiat utses senast den 31 jan 2023.

Frågor

Har du frågor om stipendiet är du välkommen att kontakta:
 [email protected]

Vi gör det svåra lättare

Livet utsätter oss för många olika prövningar. Den tuffaste av dem alla är förstås att förlora någon vi älskar. I den stunden behöver vi ofta någon som tar oss i handen och leder oss framåt. Någon som hjälper oss att skapa struktur. Någon som alltid finns där för att besvara alla våra frågor.

På Lavendla arbetar vi för att vara just denna någon. Vårt mål är nämligen att vara byrån som gör det svåra lättare. Detta innebär bl.a. att vi erbjuder många olika sätt att planera och ordna begravning, eller att få hjälp med svåra juridiska frågor. Vi hjälper dig på det sätt som passar dig, i ett möte, per telefon eller i vårt planeringsverktyg direkt på hemsidan. Självklart har du alltid stöd av din personliga rådgivare.