Hem / Om Lavendla / Lavendlas stipendium för hållbarhet

Lavendlas stipendium för hållbarhet

10 000 kr till hållbarhetsprojekt

Vi kan aldrig betona nog hur viktigt hållbart och klimatvänligt företagande är för att nå de högt uppsatta utsläppsmålen på nationell och EU-nivå. Lavendla vill självklart vara en del av utvecklingen och bidra på alla sätt vi kan. Som ett led i det arbetet att bli mer klimatvänliga, utlyser vi ett stipendium på 
10 000 kr, som avser uppsats eller forskning, inom hållbarhet 
och minskad klimatpåverkan.

Vi välkomnar ansökningar till detta stipendium från alla som skriver sitt examensarbete på svensk högskola eller universitet, så väl på kandidat- som master- och forskningsnivå. Arbetet behöver inte vara speciellt riktat mot juridik eller begravningsbranschen, även om vi med stort intresse även hade läst dessa.

Offentliggörandet av vinnaren sker senast den 31 januari 2022

Så här ansöker du

Maila din ansökan som PDF till [email protected]
Döp mailet till ”Lavendla Stipendium Hållbarhet 2021 – Ditt namn”
Motivera i mailet på vilket sätt din forskning för kunskapen om hållbarhet framåt.

Senaste ansökningsdag

Vi välkomnar din ansökan innan den 31 dec 2021.

Frågor

Har du frågor om stipendiet är du välkommen att kontakta:
 [email protected]

Vi gör det svåra lättare

Livet utsätter oss för många olika prövningar. Den tuffaste av dem alla är förstås att förlora någon vi älskar. I den stunden behöver vi ofta någon som tar oss i handen och leder oss framåt. Någon som hjälper oss att skapa struktur. Någon som alltid finns där för att besvara alla våra frågor.

På Lavendla arbetar vi för att vara just denna någon. Vårt mål är nämligen att vara byrån som gör det svåra lättare. Detta innebär bl.a. att vi erbjuder många olika sätt att planera och ordna begravning, eller att få hjälp med svåra juridiska frågor. Vi hjälper dig på det sätt som passar dig, i ett möte, per telefon eller i vårt planeringsverktyg direkt på hemsidan. Självklart har du alltid stöd av din personliga rådgivare.