Foto: Barbro Thörn
Foto: Barbro Thörn
Foto: Barbro Thörn
Foto: akejohan
Älgå kyrka Foto: akejohan
Älgå kyrka Foto: akejohan
  1. Älgå kyrka
  2. Älgå kyrka

Älgå kyrka

3.7 i snittbetyg (6st)

Älgå kyrka i Arvika

Älgå kyrka ligger vid sjön Glafsfjordens nordvästra strand nära Älgåälvens utlopp.

Kyrkobyggnaden

Nuvarande stenkyrka i barockstil färdigställdes 1726 och är en av de bäst bevarade i Värmland. Kyrkan har en stomme av natursten och består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat kor i öster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Vid långhusets västra kortsida finns ett kyrktorn. Ytterväggarna är vitputsade och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Långhuset täcks av ett brant, skiffertäckt sadeltak som är valmat över koret. Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv med profilerad taklist. Kor och mittgång är belagda med skiffer.

Föregående kyrka

Föregående kyrka var en träkyrka av sannolikt medeltida ursprung. Enligt traditionen låg kyrkan på en kulle något sydväst om nuvarande kyrka. 1340 omnämns Älgå socken för första gången i skriftliga källor. Anläggandet av Älgå järnbruk 1695 bidrog till en kraftig befolkningsökning och behov av en större kyrka.

Nuvarande kyrkas tillkomst och ombyggnader

Nuvarande kyrka uppfördes i sin helhet åren 1724-1726. Vid kyrkbygget hade man dåliga grundförhållanden och lade därför ut en flotte av massiva timmerstockar direkt på leran. Ovanpå timmerstockarna lät man bygga upp stenkyrkan. Med tiden har timmerbädden sjunkit något varpå sprickor har uppkommit i kyrkans murar. Koret ligger numera en halv meter lägre än vapenhuset. Fönstren fick sin nuvarande form på 1790-talet. På 1810-talet och 1820-talet genomfördes arbeten med kyrkgolvet och långhusets tak belades med skiffer. Vid mitten av 1950-talet genomfördes en invändig renovering efter förslag av arkitekt Einar Lundberg då innerväggarna putsades om och kalkades. Samtidigt tillkom bänkinredning, nytt värmesystem och ny belysning. År 2000 renoverades hela skiffertaket och den spånklädda tornspiran tjärades. Ytterväggarna putsades om och målades vita. Trots 1900-talets återkommande restaureringar har kyrkan bevarats i tämligen ursprungligt skick invändigt såväl som utvändigt.

Älgå kyrka tillhör Älgå församling och ligger i Arvika

Beskrivningen av platsen har inhämtats in från publika källor vid de tillfällen som denna dokumenterats. Informationen kan därför vara fel eller ha ändrats sedan dess. Om så är fallet, vänligen meddela oss på [email protected]

Information om platsen

  • 300 sittplatser
  • Handikappanpassad byggnad
  • Teleslinga

Visa stor karta

Omdömen för Älgå kyrka

3.7 i snittbetyg (6st)
Omdömen hämtade från Kyrkokartan.se
Ewa C Klingberg
Ewa C Klingberg 2014-12-13
En av Värmlands bäst bevarade barockkyrkor. Minst en tidigare kyrka har funnits på platsen. På Såguddens museum i Arvika förvaras en liljesten som återfunnits i kyrkans närhet. Liljestenar har nästan uteslutande hittats i Skara stift, vilket är landets äldsta och dit både Värmland och Dalsland hörde.
Läs mer Läs mindre
IngelamAndersson
IngelamAndersson 2014-12-04
Älgå kyrka byggdes åren 1724-1726. Altaruppsatsen från 1758 skänktes av brukspatronen på Älgå bruk. Den är tillverkad av bildhuggaren Isac Schullerström. Dopfunt i täljsten från 1200-talet. Dopskålsinsatsen från är från 1800-talets slut. Predikstol från 1742 . De två kyrkklockorna är från respektive år 1729, den mindre och den större från 1739.
Läs mer Läs mindre
akejohan
akejohan 2013-04-17
Älgå kyrka uppfördes 1724-1726 och är mycket välbevarad. Kyrkan är restaurerad flera gånger under 1900-talet. Dopfunten är från 1200-talet och triumfkrucifixet runt 100 år yngre.
Läs mer Läs mindre
Barbro Thörn
Barbro Thörn 2012-12-25
Uppförd 1726. Tunnvalv av trä i kyrkan. Altaruppsats av Isac Schullström, som också gjort ljudtaket till predikstolen. Predikstolen är från 1742 och utförd av Olof Brattstén från Filipstad. Ett trevligt timglas står på predikstolens ram. Dopfunt från medeltiden.
Läs mer Läs mindre
Carl-Johan Ivarsson
Carl-Johan Ivarsson 2012-06-14
Kraftiga murar och ett rätt mörkt kyrkorum. Inredning i typisk värmländsk ´bondbarock´ av Isac Schullström. Intill kyrkan en välbevarad spiksmedja som visas för allmänheten.
Läs mer Läs mindre
Mårten Gustafsson
Mårten Gustafsson 2011-08-10
Orgeln är tillverkad 1970 av Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad.
Läs mer Läs mindre

Blommor till begravning

Ska du gå på begravning, eller kanske vill beställa blommor till en grav på kyrkogården? Vi hjälper dig gärna. Se vårt stora utbud av blommor, och beställ direkt till begravningen eller kyrkogården, vår florist sköter leveransen.

Så beställer du blommor

  • Välj dekoration bland över 200+ modeller
  • Vår lokala florist levererar blommorna
Välj blommor här

Gravstenar

Vi har ett stort utbud av gravstenar, i många olika färger och former. Våra gravstens-handläggare hjälper dig hitta en modell som passar just dig. Kanske rör det sig om en ny gravsten, eller en textkomplettering av en befintlig sten.

Om våra gravstenar

  • 9 granitsorter på över 170 olika modeller
  • Leverans och montering i hela Sverige
Hitta rätt gravsten här

Våra lokala rådgivare hjälper dig

Vi vet att du har många frågor just nu. Vad kostar det, hur väljer jag plats, vem gör vad och vad måste jag göra själv? Vi hjälper dig genom den svåra tiden som en begravning innebär.