0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Platser / Luleå / Kyrkor / Mjölkuddskyrkan

Mjölkuddskyrkan

Mjölkuddskyrkan i Luleå

Beskrivningen av platsen har inhämtats in från publika källor vid de tillfällen som denna dokumenterats. Informationen kan därför vara fel eller ha ändrats sedan dess. Om så är fallet, vänligen meddela oss på [email protected]

Platsinformation

  • Handikappanpassad byggnad
  • Toalett
  • Teleslinga

Våra rådgivare hjälper dig med begravning i Luleå

Vi vet att du har många frågor just nu. Vad kostar det, hur väljer jag plats, vem gör vad och vad måste jag göra själv? Vi hjälper dig genom den svåra tiden som en begravning innebär.

Mjölkuddskyrkan karaktäriseras av sitt ljusblåa klocktorn och mäktiga kupolformade tak. Kupolen har en facetterad yta som reflekterar ljus, likt en bergkristall.
Mjölkuddskyrkans kupolform påminner om kyrkorna från den första kristna tiden, till exempel Hagia Sofia i Istanbul från 530-talet, och om många grekiska småkyrkor. Kyrkmuren och kyrkans väggar är murade i skyar, ett motiv som går igen på dopfunt, predikstol och altare.
Psaltarpsalmen “Herren är min herde” har satt spår i kyrkan: Han låter mig vila på gröna ängar (de grönmålade kyrkbänkarna), han för mig till vatten där jag finner ro (dopfuntens blå färg), han vederkvicker min själ (vid nattvardsbordet), han leder mig på rätta vägar (genom förkunnelsen från predikstolen).
Altaret dominerar i kyrkorummet. Det stora altaret med draperad altarduk vill föra kyrkobesökarnas tankar till det dukade nattvardsbordet.
Mjölkuddskyrkan invigdes den 7 september 1969 av dåvarande biskopen Stig Hellsten.
Det var arkitekterna Bertil Franklin och Gertrud Edberg, MAF arkitektkontor, som ritade kyrkan. För den konstnärliga utsmyckningen svarade Pär Andersson.