0223 - 48 13 30 Öppet dygnet runt
Hem / Platser / Norberg / Kyrkor / Norbergs kyrka

Norbergs kyrka

Norbergs kyrka i Norberg

Beskrivningen av platsen har inhämtats in från publika källor vid de tillfällen som denna dokumenterats. Informationen kan därför vara fel eller ha ändrats sedan dess. Om så är fallet, vänligen meddela oss på [email protected]

Platsinformation

  • Handikappanpassad byggnad
  • Toalett
  • Teleslinga

Våra rådgivare hjälper dig med begravning i Norberg

Vi vet att du har många frågor just nu. Vad kostar det, hur väljer jag plats, vem gör vad och vad måste jag göra själv? Vi hjälper dig genom den svåra tiden som en begravning innebär.

Historik om kyrkan och dess inventarier. I Norberg har troligen funnits kyrka eller kapell redan före den nuvarande kyrkan, som är byggd i slutet av 1300-talet och uppförd i gråsten. Den saknade från början torn utan hade en fristående klockstapel. 1697 ersattes klockstapeln med ett torn med smäcker spira (lik den som ännu idag kan ses på Romfartuna kyrka). Två gånger har kyrkan utsatts för brand, 1608 och 1727. Vid branden 1727 ödelades praktiskt taget hela den östra sidan om ån i Norbergsby, varvid också kyrkans torn och det mesta av kyrkans inventarier blev lågornas offer. Enligt en gammal kopiebok började en eldsvåda “vid pass halv två om eftermiddagen i Varggården i Norbergsby och pågick i fyra timmar och förbrände härunder jämmerligen inte endast Varggården utan även Näbbgården, Stora och Lilla högen, Storgården, Skinnarenget, Kallmoragården, Löjtnants-, Kaplans- och Klockargårdarna, den stora ladan o prostgården, ja hela den stora tracten på östra sidan om åen jämte det sköna Herrans huus och Tempel med Torn, klockor, prädigostohl, altartafla, orgwärck, läcktare.” Kyrkan har under årens lopp restaurerats och mycket av kyrkans utseende idag härstammar från restaureringen 1904 då kyrkans valv och väggar dekorerades i jugendstil. Runt hela kyrkan löper en palmettbård och korvalvets kappor är målade med änglar och liljor. Bågen till koret är fylld med vita rosor och symbolerna för de fyra evangelisterna. Fönsternischerna är prydda med rosor. Altaret m m Altaruppsättningen och predikstolen är i rokokostil, målade och förgyllda vid 1888 års restaurering. De är från mitten av 1700-talet. Korfönstret liksom koret tillkom vid 1904 års restaurering. Bergsmannen Erik Ersson från Karsbo skänkte korfönstret, som föreställer Jesu uppståndelse. Det tillverkades 1903 av Stockholms glasmästeri, Neuman och Vogel. Dopfunten, som står invid det lilla bärbara altaret, till vänster i koret, är ritad av arkitekten Gustaf Pettersson, Stockholm. Det var också han som ritade korets utbyggnad. Det lilla altaret och Madonnan är tillverkade av träkonstnär Olle Norberg från orten. Den stora ljuskronan skänktes år 1735 till kyrkan av baronen och landshövdingen Isac Funk som också ägde Bjurfors mässingbruk utanför Avesta. Det polhemsur som från början satt under ljuskronan blev stulet “mitt på ljusa dan” 1973 och är idag ersatt med en pandang. Orgeln Orgeln, som får anses som en av Sveriges förnämligaste, har 36 stämmor med två manualer och pedal. Den är byggd i samband med 1978 års restaurering av orgelbyggaren Walter Thür, Torshälla. Det är också han som tillverkat kororgeln. Under hösten 2009 har orgeln restaurerats av Martin Hausner med orgelprofessorn Mats Åberg som kontrollant. Återinvigning skedde 4:e advent 2009. Roliga detaljer Om man tar sig tid kan man i Norbergs kyrka upptäcka några roliga detaljer. Kormattan som är skänkt och vävd av Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening (1935) är komponerad av Märta Gahn, Stockholm, föreställer en gruva i genomskärning. Mattans kanter föreställer strömmande vatten och järn. Texten, som är en gammal förbön för gruvfolket lyder: “Bevara för skada och farlighet dem som arbeta i jordens djupa rum.” Om man står vänd mot orgelläktaren kan man på valvens vänstra sida se en mörk fyrkant. Denna fyrkant innehåller texten “dec år 1977”. Den mörka färgen är den färg kyrkorummet hade innan man rengjorde valv och väggar med franskbröd från Elsas bageri. De som arbetade med rengörningen ville, som alla andra, lämna ett minne efter sig. På de pelare som bär upp orgelläktaren, gjorda av Olle Norberg, kan man hitta bokstäver. Vad dessa bokstäver betyder är ett mysterium.