Hem / Platser / Medelplana kyrka
  1. Begravning

Götene

Medelplana kyrka

Medelplana, vars äldsta namn är ”Medel Up I Landom”, fick sin första stenkyrka omkring 1150. Kyrkan kan ha varit tillägnad S.ta Elin (Helena) av Götene och Skövde. En källa som bär hennes namn är belägen strax norr om kyrkan. En källa uppkallad efter S:ta Appollonia finns också i socknen.

Byggnadshistoria

Den medeltida stenkyrkan bestod av ett rektangelformat långhus och triumfbågen skilde detta från koret. Detta senare var kvadratiskt och hade en rak korsvägg åt öster. Kyrkan hade ett vapenhus vid sydvästra sidan och där var allmänhetens ingång. En sakristia fanns vid kyrkans nordöstra sida. Bredvid sakristian låg Gyllengripska gravkoret. Kyrkan hade medeltida stenvalv, som var vitkalkade.

Byggmästare Johan Gottleb Günther i Skara uppgjorde 1763 en ritning till kyrkans ombyggnad till korskyrka. Men arbetet utfördes inte utan man nöjde sig med att hugga upp en valvbåge till tornet och satte bänkar i dess bottenvåning. Kyrkan hade två läktare, vars framsida hade målningar av Johan Aureller d y. Men kyrkan var för liten för att rymma alla kyrkobesökarna. En ombyggnad skedde därför 1823 ­ 1824 och kyrkan fick då sitt nuvarande utseende.

Av den ursprungliga kyrkobyggnaden kvarstår tornbyggnaden samt den kvarvarande medeltida västra och östra väggen. Detta synes ännu inne i kyrkan, främst på den västra väggen. Kyrkan byggdes ut i norr och söder och orienterades åt dessa väderstreck. Vidare kan nämnas att den medeltida stigluckan eller kyrkogårdsporten vid norra ingången är kvar. Där finns uppsatt en gammal fattigbössa.

År 1902 genomgick kyrkan en grundlig restaurering. Då uppfördes också den femsidiga sakristian på norra gaveln. Tidigare hade bottenvåningen i tornet använts som sakristia. Tornet fick sin högsta spetsiga kopparklädda tornspira och de nuvarande bänkarna i kyrkan anskaffades.

1926-1927 restaurerades kyrkan igen och flera äldre inventarier renoverades och sattes in i kyrkan. En genomgripande restaurering ägde sedan rum 1964-1965. Bänkarna i koret togs bort med undantag för en bänk, som står vid predikstolsidan. Nederst i kyrkan inreddes bl a en brudkammare. Flera av epitafierna och porträtt-ravstenarna placerades om, så att interiören blev enhetlig, ljus och harmonisk. En del gåvor till kyrkan skänktes i samband med restaureringen. Sakristian fick nya skåp för skrudar.

1980 företogs vitkalkning och målning inne i kyrkan. Nya takrännor uppsattes och en del brister i kyrkomurarna lagades. Kyrkan ansågs då vara i gott stånd och välvårdad. 1997 utfördes en omfattande reparation av tornet och dess tak.

Medelplana kyrka är ett fint alternativ för er som ska ordna en kyrklig begravning i Götene. Ceremonin följer Svenska Kyrkans ordning, hålls av församlingens präst, och innehåller bland annat psalmsång och griftetal. Vi på Lavendla Begravningsbyrå Götene hjälper er ordna en kyrklig begravning i Medelplana kyrka. Medelplana kyrka tillhör Götene pastorat och ligger i Götene.

Information om platsen

Platsen är tillgänglighetsanpassad
Platsen har toalett
Platsen har teleslinga

Adress & karta

Skolgatan 1 53394 Hällekis

Beskrivningen av platsen har inhämtats in från publika källor vid de tillfällen som denna dokumenterats. Informationen kan därför vara fel eller ha ändrats sedan dess. Om så är fallet, vänligen meddela oss på [email protected]

Hjälp att ordna begravning?

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig med förslag på tider inom kort.

Dina lokala rådgivare

Therese Salmi

Läs mer om Therese

Carina Söderberg

Läs mer om Carina

Läs mer om våra tjänster & hur du ordnar begravning i Götene, på vår lokala sida.