Ett gravkors sätts vid graven fram till dess att gravstenen har producerats och monterats på plats.