Solister och officianter

Begravningsmusiken sätter tonen på begravningen
Vi på Lavendla har ett brett nätverk av sångare vid begravning, med en lång och varierad bakgrund inom musik. Dessa går alldeles utmärkt att boka till begravningsceremonin, där de framför ett antal utvalda begravningssånger enligt era önskemål.
Vacker begravningsmusik skapar en väldigt personlig känsla och får lätt gästerna vid begravningen att väcka gamla minnen till liv. I vissa fall har den avlidne själv meddelat anhöriga vilken begravningsmusik, som önskades, och då är det självfallet det som ska vara utgångspunkten i valet. I de fall den avlidne inte har meddelat några önskemål, kan man utgå från musik som denne ofta lyssnade på och tyckte särskilt mycket om. Att välja begravningsmusik upplevs ibland som svårt och vi har därför tagit fram en lista ovan över vanlig begravningsmusik, om man behöver lite hjälp på traven.

Begravningsmusik enligt Svenska kyrkans ordning
Om det är en kyrklig begravning följer begravningsceremonin Svenska kyrkans ordning. Då har anhöriga möjlighet att utöver psalmer välja minst tre begravningssånger som begravningsmusik. Denna begravningsmusik framförs av antingen Lavendlas egna sångare, spelas upp på CD/mobiltelefon eller spelas av församlingens organist. Av dessa tre begravningssånger är det första stycket inledningsmusik, det andra är defileringsmusik, då man tar avsked vid kistan/urnan och det sista stycket är avslutningsmusik. Ibland ges tillåtelse att framföra ytterligare musik vid begravningen, men säkerställ då med präst att detta fungerar.

Vilken sång och musik får man framföra vid begravning?
Traditionellt sett spelas orgelmusik vid inledningen och avslutningen av begravningsceremonin. Vid defileringen väljer ibland anhöriga att musik ska spelas från CD/mobiltelefon, men det händer också att man tar avsked vid kistan utan begravningsmusik. Detta görs inte bara vid begravningar som följer Svenska kyrkans ordning utan även i andra kyrkliga samfund. Valet av musik är fritt men rock- och popsånger är normalt inte tillåtna. Är ni osäkra på om den begravningsmusik ni valt godkänns av prästen, så fråga alltid i god tid före ceremonin, för att undvika missförstånd. Om man önskar att speciell begravningsmusik ska spelas av församlingens organist, så fråga även här i god tid.
Om man har en borgerlig begravning är friheten normalt större kring valet av musik. Då äger begravningen rum i ett kapell och har därmed inte någon direkt religiös koppling. Således finns inga religiösa regler eller riter att förhålla sig till i kapellet. Den borgerliga begravningen leds av en borgerlig officiant,

Begravningsmusiken kompletteras av begravningspsalmer
Av tre begravningspsalmer är den första och den sista obligatoriska, enligt Svenska kyrkans ordning, medan den mittersta är valbar. Dock måste samtliga psalmer godkännas av prästen och denne kan även vara behjälplig om man önskar förslag och tips.
Andra kyrkosamfund har liknande utformning av sina ceremoniutformningar, men kan vara något mer flexibla och ta hänsyn till fler individuella önskemål. Borgerliga ceremonier är helt fria att utforma enligt personligt tycke och skulle teoretiskt sett kunna innehålla precis hur många begravningssånger som helst.