Transport

Transporter vid begravning

Transporterna vid en begravning är olika många beroende på om begravningen sker med eller utan ceremoni i ex. kyrka eller kapell. Därför har vi två olika upplägg för detta:

Vid begravning med ceremoni i kyrka eller kapell

Lavendla säkerställer att alla nödvändiga transporter vid begravningen blir utförda. Bland annat hämtning av avliden på bårhus, transport till bisättningslokal i väntan på ceremoni, transport till ceremonilokalen samt i vissa fall eftertransport till krematorium och tillbaka till gravplats. För att ni ska känna er trygga med transportkostnaderna har vi på Lavendla valt att ha ett fast pris för transport så länge den totala distansen inte överstiger 5 mil, räknat från närmsta tätort. Den fasta kostnaden för transport vid begravning med ceremoni är 4400 kr. Om den totala distansen överstiger 5 mil tillkommer 195 kr per överskjutande mil. Det som kan tillkomma utöver detta är om det behövs en bårhämtning i hemmet eller på vårdhem, vilket kostar 2500 kr i grundavgift och 195 kr/mil. Alternativt om en urna ska transporteras till annat än den avlidnes hemförsamling, då tillkommer 2995 kr.

Vid begravning utan ceremoni

Denna tjänst avser endast transport till krematorium. Med andra ord är denna tjänst anpassad för de som inte önskar ordna begravning med ceremoni i kyrka eller kapell. För att ni ska känna er trygga med transportkostnaderna har vi på Lavendla valt att ha ett fast pris för transport så länge den totala distansen inte överstiger 5 mil, räknat från närmsta tätort. Den fasta kostnaden för transport vid begravning utan ceremoni är 3200 kr. Om den totala distansen överstiger 5 mil tillkommer 195 kr per överskjutande mil. Det som kan tillkomma utöver detta är om det behövs en bårhämtning i hemmet eller på vårdhem, vilket kostar 2500 kr i grundavgift och 195 kr per/mil. Alternativt om en urna ska transporteras till annat än den avlidnes hemförsamling, då tillkommer 2995 kr.