Transporter vid begravning

Transporterna vid en begravning är olika många beroende på om begravningen sker med eller utan ceremoni i ex. kyrka eller kapell. Därför har vi två olika upplägg för detta:

Vid begravning med ceremoni i kyrka eller kapell, 3 900 kr

Lavendla säkerställer att alla nödvändiga transporter vid begravningen blir utförda. Bland annat hämtning av avliden på bårhus, transport till bisättningslokal i väntan på ceremoni, transport till ceremonilokalen samt i vissa fall eftertransport till krematorium och tillbaka till gravplats. För att ni ska känna er trygga med transportkostnaderna har vi på Lavendla valt att ha ett fast pris för transport så länge den totala distansen inte överstiger 10 mil, räknat från närmsta tätort. Den fasta kostnaden för transport vid begravning med ceremoni är 3 900 kr. Om den totala distansen överstiger 10 mil tillkommer 195 kr per överskjutande mil. Det som kan tillkomma utöver detta är om det behövs en bårhämtning i hemmet eller på vårdhem, vilket kostar 2500 kr i grundavgift och 195 kr/mil. Alternativt om en urna ska transporteras till annat än den avlidnes hemförsamling, då tillkommer 1 800 kr.

Vid begravning utan ceremoni, 1 700 kr

Denna tjänst avser endast transport till krematorium. Med andra ord är denna tjänst anpassad för de som inte önskar ordna begravning med ceremoni i kyrka eller kapell. För att ni ska känna er trygga med transportkostnaderna har vi på Lavendla valt att ha ett fast pris för transport så länge den totala distansen inte överstiger 10 mil, räknat från närmsta tätort. Den fasta kostnaden för transport vid begravning utan ceremoni är 1700. Om den totala distansen överstiger 10 mil tillkommer 195 kr per överskjutande mil. Det som kan tillkomma utöver detta är om det behövs en bårhämtning i hemmet eller på vårdhem, vilket kostar 2500 kr i grundavgift och 195 kr per/mil. Alternativt om en urna ska transporteras till annat än den avlidnes hemförsamling, då tillkommer 1 800 kr.