0771 - 22 21 21 Alla dagar - Dygnet runt
Hem / Lavendlabloggen / Restriktioner vid begravning 2021

Restriktioner vid begravning 2021

Restriktioner vid begravning innebär att ett maximalt 50 personer får delta vid en begravningsceremoni inomhus, och 100 personer vid ceremoni utomhus. Detta kan kännas ledsamt om den avlidne personen hade många i sin omgivning som vill ta farväl. Låt ändå inte en begravning vänta, utan det finns alternativ att titta på gällande begravning vid restriktioner. I följande text ges information om vad det är för regler som gäller för begravning.

restriktioner vid begravningCoronaviruset, som orsakar sjukdomen Covid-19, upptäcktes i slutet av året 2019 i Wuhan, Kina. Redan i januari 2020 bekräftades smittspridning mellan människor och mänskliga dödsfall på grund av sjukdomen. Viruset spred sig sedan som en löpeld över hela världen och har inneburit mycket hårda restriktioner och till och med total nedstängning av vissa länder. I Sverige har vi inte haft nedstängning, men har blivit ombedda att vistas socialt bland andra i en mycket liten utsträckning. Allt från fotbollsevent till bibliotek har stängts, restauranger har fått begränsa sina öppettider och alkoholservering har förbjudits efter en viss tid på dygnet. Restriktioner vid begravning har också införts, trots att det är en viktig och betydelsefull stund för anhöriga att ta farväl av någon som avlidit.

 

Antal personer på en begravning

Den 24 november 2020 undantogs begravningsceremonier från maxantalet på 8 personer vid en allmän sammankomst. Regeringen beslutade i stället att 20 personer får delta vid en begravningsceremoni vilket kändes som en lättnad för många. De ansåg att det fanns starka skäl till att ändra på antalet vid begravningar med tanke på vilken situation vi befinner oss i. Den 1 juni 2021 ändrades denna maxgräns till 50 personer. Det innebär att begravningsgudstjänster, urnsättningar, minnesstunder och motsvarande sammankomster får ha max 50 deltagare.

En begravningsceremoni är en religionsutövning med anledning av dödsfall, vilket räknas som en allmän sammankomst. Notera dock att det kräver sittande gäster, ej stående.

Antal personer på en borgerlig begravning

En borgerlig begravning har ingen deltagarbegränsning då det inte räknas som en allmän sammankomst. Restriktioner vid begravning gäller oavsett och därför ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd följas för att förhindra smitta av Covid-19.

Restriktioner vid begravning: Vem räknas som deltagare?

Polismyndigheten tydliggör vem som räknas som en deltagare på en allmän sammankomst. Det betyder att personal som arbetar under en begravningsceremoni, till exempel präst, officiant, organist eller representant från begravningsbyrån, inte räknas in bland de 20 personerna.

Antal personer på en minnesstund

En minnesstund anordnas ofta direkt efter en begravning för att tillsammans minnas personen som avlidit. Ofta bjuds det på mat och dryck, och en eller fler personer kan hålla ett tal. Vanligtvis hälsas gästerna välkomna genom att ta i hand, men under restriktionerna avråds det från att ta i hand. Det går bra att hälsa via ögonkontakt, nick eller lätt bugning.

Eftersom en minnesstund räknas som en privat tillställning och inte en allmän sammankomst, får max 8 personer delta på en minnesstund. Det gäller även i lokaler för kommersiellt bruk, samt om minnesstunden anordnas i hemmet. Om minnesstunden i stället anordnas på en restaurang, gäller regeln fyra personer per bord. Vid osäkerhet kontakta den restaurang minnesstunden planeras att anordnas på.

Vad är en allmän sammankomst?

Polisen skriver på sin hemsida att en allmän sammankomst är när sammankomsten anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Regeringen har för tillfället beslutat att endast 8 personer får delta vid en allmän sammankomst och offentliga tillställningar. Länsstyrelsen har däremot möjlighet att begränsa antalet personer ytterligare inom länet eller delar av det även om Polismyndigheten har givit tillstånd till ett högre deltagarantal. Exempel på sammankomster som kräver tillstånd är demonstrationer, manifestationer, opinionsyttringar, valborgsmässofirande, konserter, musikevenemang och teater. Konserter eller musikevenemang inomhus kräver inget tillstånd, men en anmälan i förväg ska ändå göras ifall det är ett arrangemang för allmänheten.

En offentlig tillställning är istället om arrangemanget är nöjesinriktad med tävlingar, marknader eller annat. På polisens hemsida kan du läsa mer om vad en allmän sammankomst innebär och hur du ska gå tillväga för att ansöka om tillstånd.

Alternativ för restriktioner vid begravning:

Livesänd begravning

Möjligheten till att livesända en begravning finns. Då kan personer som inte fysiskt kan delta på begravningen delta på distans. Exempel kan vara på grund av platsbrist då restriktionerna vid begravning tillåter ett max antal deltagare. Eller i annat fall kan det handla om sjukdom eller boende längre bort.

Anordna en liten begravning

När restriktioner på en begravning måste följas kan en mindre begravning för de allra närmaste vara både fin och betydelsefull. En minnesstund för den avlidne kan anordnas längre fram så alla som vill har möjlighet att delta.

Begravning efter kremering

Det finns möjligheter att ha begravning efter att den avlidne har kremerats. Gudstjänsten genomförs då med urna i stället för kista och begravningen kan då vänta upp till ett år.

Begravning utomhus

En begravning kan hållas utomhus för 100 personer, om avståndet till varandra kan hållas enligt restriktioner. Utomhusbegravningen kan då även anordnas i trädgården, vid sommarstugan eller annan plats utomhus om mark- eller tomtägaren godkänner det.

Begravning utomhus

Vänta inte med en begravning

Enligt begravningslagen som finns i Sverige, ska en avliden kremeras eller gravsättas inom en månad efter dödsfallet. Det är ingen rekommendation att en begravning skjuts fram då en begravning är en viktig del av sorgeprocessen. Om allt för många skjuter upp begravningen kan det bli problem med förvaring av de avlidna. Finns det ändå önskemål om att ha en kistbegravning längre fram, måste anstånd hos Skatteverket sökas.