Tallbacka

Produktbeskrivning

Helt flammad. Dekor och text djupförsänkt, stil 53.

Stensort: Hallandiagranit

18 300 kr

Bli kontaktad av stenhuggare