Tankar om livets slut – en rapport om svenskarnas syn på döden, begravning och arv

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Ipsos Norm på uppdrag av Lavendla i juli 2020. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 3 000 personer i åldrarna 18–65 deltagit i undersökningen.

Svenskarna och döden

 • 31% tänker på döden varje vecka.
 • 34% tänker mer på döden idag än föregående år.
 • Och 48% tycker inte att svenskarna pratar tillräckligt om döden.

Det ett finns ett växande behov av att prata om döden, men många finner det svårt. Detta är ett tabu vi på Lavendla vill utmana.

Kapitel 1: Döden allt mer närvarande

Rapporten visar att en av tre svenskar tänker på döden så ofta som någon gång varje vecka. Lika många funderar dessutom mer på döden i dag jämfört med vad de gjorde för ett år sedan. Coronapandemin och dess utveckling kan vara en förklaring till att döden blivit allt mer närvarande för fler.

När döden tar upp svenskarnas tankeverksamhet är det allra vanligast att tänka på hur länge man själv kommer att leva. Många funderar även på sina nära och kära, som när de ska dö men också hur det kommer att kännas den dagen de går bort.

Det tänker svenskarna på när de tänker på döden

Blekingeborna tänker mest på döden i hela landet

Hur ofta svenskarna tänker på döden skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. I Blekinge tänker så många som 57 procent av invånarna på döden varje vecka, vilket är den högsta siffran i hela landet. I Västerbotten tar döden däremot inte upp lika mycket tankeverksamhet bland invånarna, motsvarande siffra i det norrländska länet är nämligen endast 20 procent.

Döden – ett svårt samtalsämne som många vill tala mer om

Trots att många ofta tänker på döden tycks svenskarna inte prata om döden i samma utsträckning. Varannan svensk tycker nämligen inte att svenskarna talar tillräckligt mycket om döden.

Till viss del kan detta komma att bero på att hela 55 procent anser att döden är ett svårt samtalsämne.

Kapitel 2: Svenskarna och begravning

Nära och kära viktigast vid en begravning

”Det finns en utbredd missuppfattning om att begravningar måste vara mörka, tunga och sorgliga. Givetvis är förlusten av en älskad närstående oerhört sorglig men många begravningar är även ljusa och vackra kärleksförklaringar.
Jag möter så mycket kärlek och glädje när jag talar med anhöriga och det märks tydligt hur viktigt det är att få tala om de avlidna och återuppleva fina stunder.”

— Nina Klose, Rådgivare & Officiant, Lavendla

Vad tycker egentligen svenskarna är viktigast vid sin egen begravning?

Det visar sig att majoriteten tycker att vänner och anhörigas närvarande är det är viktigaste. Men även platsen och miljön är viktig. Drygt en av fyra uppger att det viktigaste är att begravningen sker på den plats som önskats medan en av fem anser att det är att begravningen sker i en vacker miljö. Med tanke på att Sverige ses som ett sekulariserat samhälle är det till viss del förvånande att så många som en av tre tycker att religiösa inslag är viktigt vid en begravning.

Stöd och guidning – viktigast vid val av begravningstjänst

Vad värdesätter egentligen svenskarna när det kommer till val av tjänst?

Det viktigaste är att man som anhörig får tillräckligt med stöd och guidning. Detta är något som är viktigare bland kvinnor än män, hela 61 procent av kvinnorna svarar nämligen detta. Motsvarande siffra bland männen är 44 procent. Priset verkar dock mindre viktigt, endast en av fem uppger nämligen att det viktigaste är att tjänsten är billig. Det faktum att de ekonomiska frågorna inte är det viktigaste visar sig också då en av fem svenskar kan tänka sig att lägga 30 000 kronor eller mer för att en anhörig ska få den begravning som önskats. Vilket är mer än vad en genomsnittlig begravning i Sverige kostar.

Kapitel 2.2: Juridik

Delade uppfattningar om testamente

22% av hallänningarna har skrivit testamente, vilket är den högsta siffran i hela landet.

 • En av fem svenskar har förberett något inför sin bortgång.
 • Men endast 13 procent uppger att de skrivit testamente.
 • En av fem planerar att göra det men har ännu inte hunnit.
 • Lika många tycker dock inte att det är nödvändigt att skriva testamente.

Bland de som tycker att det är viktigt menar fyra av tio att den främsta anledningen är att det ska vara tydligt för dödsboet vem som ärver vad. Många anser också att det är viktigt för att undvika bråk.

Majoriteten uppger dock att de vet vem som ärver om testamente inte finns.

Kapitel 3: Sociala medier, rädslor och döden

Döden och sociala medier

Sociala mediers framfart under det senaste decenniet har fått många att fundera på hur man ska förhålla sig till döden på sociala medier.

Är det lämpligt att dela en anhörigs bortgång i sociala medier eller hur ställer man sig till sin egen närvaro på nätet efter döden?

33% skulle kunna berätta att de var döende på sociala medier.

 

Dödsbesked på sociala medier? En fråga som delar svenskarna

Om det är lämpligt att dela besked om en anhörigs bortgång på sociala medier eller ej är något som delar svenskarna.

 • 36 procent uppger att de tycker att det är okej, samtidigt svarar nästan lika många.
 • 30 procent svarar att det är olämpligt.
 • Även när det kommer till nyheter som gäller en själv råder det delade meningar. En av tre skulle kunna berätta att man är döende via sociala medier.

Drygt hälften ställer sig dock negativt till detta, den främsta anledningen är att man inte anser att det passar på sociala medier, följt av att man inte vill att människor ska tycka synd om en.

Det digitala arvet

 • Endast en av tio svenskar vill att deras sociala medier finns kvar när de gått bort.
 • Nästan dubbelt så många vill att allting försvinner men att det gärna får finnas en digital minnesplats.
 • Dock vill tre av tio att alla spår av ens existens försvinner från internet, nästan lika många bryr sig däremot inte om vad som händer.

Kapitel 3.2: Oro och rädslor

Här är sakerna svenskarna skulle ångra på dödsbädden

Många av oss har någon gång funderat på om vi skulle ångra något om vi gick bort i dag?

När svenskarna får svara på frågan vad de skulle ångra om de låg på dödsbädden visar det sig att närmare en av tre skulle
ångra att de inte tillbringat tillräckligt med tid med nära och kära. Många skulle även ångra att de inte uttryckt hur mycket de tycker om sina närstående, att de rest för lite och att de inte vågat följa sina drömmar.

Däremot är det få som skulle ångra olösta bråk eller att de inte bidragit tillräckligt till samhället.

Nära och käras död – det som skrämmer mest

40% är mest rädd för att en anhörig ska bli sjuk.

Scenskräck, ormfobi och rädsla för ett framtida krig är något som skrämmer många svenskar.

Men det som skrämmer flest är döden och rädslan för att en närstående ska bli sjuk. Sex av tio är mest rädda för att någon i sin närhet ska gå bort. Detta skrämmer jämtlänningarna mest, närmare sju av tio uppger att de är rädda för just detta.

Minst rädda är däremot gotlänningarna, där är motsvarande siffra fyra av tio.

Trots att många är rädda för att en närstående ska gå bort skrämmer inte den egna bortgången lika mycket. Endast 18 procent uppger nämligen att de är mest rädda för att själva dö. Faktum är att prata inför en stor publik skrämmer nästan lika mycket som döden, det svarar nämligen 16 procent. Sjukdomar är däremot något som skrämmer fler. Både såväl att en närstående ska bli sjuk eller att man själv ska bli sjuk är något som skrämmer
fler än själva döden.

Avslut

Om Lavendla

Sedan starten 2014 har vi haft ett övergripande mål. Det är att göra det svåra lättare för anhöriga som förlorat någon.

Vi vill inte bara erbjuda Sveriges bästa begravningstjänst och familjejurister utan också upplysa och förändra hur vi i Sverige pratar och tänker om döden.

I vintras lanserade vi kampanjen Dödspusslet som lyfte utmaningen med att hantera sorg och planering av en begravning samtidigt som man måste fortsätta sköta det vardagliga livet med arbete och familj.

Under Coronapandemins första månader axlade vi ansvaret att informera och erbjuda lösningar runt begravningar som följd av kraven på social distansering och de höga dödstalen. Vem hade kunnat veta en månad tidigare att livesända begravningar skulle komma att bli ett så viktigt verktyg i sorgearbetet? Eller chansen att planera begravningen med din rådgivare
via Skype? Nu under hösten lanserar vi den rapport du håller i handen samtidigt som vi slår upp dörrarna till vår nya butik på Sveavägen 80 i Stockholm. Där kan man bland annat komma förbi och ordna ett testamente
eller möta någon av våra duktiga rådgivare för att planera en begravning.

Det vi planerar för 2021 är fortfarande på skissbordet men vi lovar att det kommer fortsätta utmana och uppmuntra till samtal om livets slut.

+120 begravningsrådgivare och familjejurister i hela Sverige.
4,7 av 5 som omdöme på Trustpilot

Frågor eller funderingar?

Hör gärna av dig till oss på [email protected]
eller besök oss på Sveavägen 80, Stockholm.

Rapporten i sin helhet

Vill du bläddra i rapporten i sin helhet så har vi publicerat den på webben och kan läsas nedan.

Visa hela rapporten