Hem / Lavendla Terapi / Ångest / GAD (generaliserat ångestsyndrom)

Har du svårt med oro för många olika saker? Att oroa sig ibland gör vi alla men om man har en oro som är utbredd och som påverkar livskvaliteten så kan det vara bra att söka hjälp. Här går vi igenom vad generaliserat ångestsyndrom (GAD) är och hur man kan komma vidare.

Vad är GAD, eller generaliserat ångestsyndrom?

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) kännetecknas av oro och ångest i flera olika situationer. Personer med GAD upplever en ihållande oro för saker, såsom arbete, familjeliv, hälsa, ekonomi och vardagliga situationer, till skillnad från specifika ångestsyndrom där man bara oroar sig för en sak eller område som vid social ångest eller agorafobi.

GAD är en diagnos och studier har visat att mellan 1–4 % av befolkningen lider av GAD och det är dubbelt så vanligt hos kvinnor än män.

Orsaker till generaliserad ångest

Orsaken till GAD är en interaktion av flera olika faktorer. Det finns en ärftlighet, om man har en familjemedlem med syndromet så finns det en risk att man själv utvecklar tillståndet.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter


Biologiska faktorer som obalanser i serotonin och noradrenalin kan också bidra till utvecklingen. Miljöfaktorer har också en inverkan, där både uppväxt och livshändelser kan påverka. Stressande livshändelser som missbruk, trauma, förluster, skilsmässa eller arbetslöshet kan alla bidra på olika sätt till ökad oro.

Uppväxtförhållanden med mobbning, överbeskyddande föräldrar eller konflikter i familjen kan också bidra till att man får GAD. Har man en nära anhöriga som också har diagnosen så kan man också genom modellinlärning ta efter deras beteenden. Det är således flera faktorer som påverkar.

Det går att få hjälp med GAD

Det går att behandla GAD och på Lavendla har vi både legitimerade psykologer och kvalificerade terapeuter som kan hjälpa dig vid tillståndet. Läs mer om vad en behandling innebär nedan.

Symptom på generaliserat ångestsyndrom

GAD kännetecknas av att man har en oro för många olika saker som påverkar ens liv på ett negativt sätt. Här är några symptomen:

  1. Överdriven och svårkontrollerad oro: Konstant oro för olika aspekter av livet, även när det inte finns någon tydlig anledning till det.
  2. Fysiska symptom: Muskelvärk, spänningar, huvudvärk, trötthet, svårigheter att slappna av, svettningar, rastlöshet, och magproblem.
  3. Sömnproblem: Svårigheter att somna eller att sova igenom natten på grund av oroliga tankar.
  4. Irritabilitet: Kan ofta känna sig irriterad eller nervös.
  5. Kontrollbeteenden: Vid oro så kan man försöka kontrollera och dubbelkolla och händelser på ett sätt som tar tid och som inte hjälper en i livet.
  6. Påverkan på relationer: Har man mycket oro så kan man exempelvis ställa många frågor och på andra sätt söka försäkran från sin omgivning, vilket kan bli tärande i relationer.

Om man känner igen sig i dessa symptom så är det bra att söka behandling för att minska symptom och öka sin livskvalitet.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling av generaliserat ångestsyndrom

Behandling av generaliserat ångestsyndrom innebär ofta en kombination av psykoterapi och medicinering. Här är några av de vanligaste behandlingsmetoderna:

  • Psykoterapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en av de mest effektiva formerna av terapi. KBT hjälper individer att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden som bidrar till ångest och att utveckla andra förhållningssätt som leder till bättre mående. Man kan arbeta med olika verktyg för att hantera oro som orosdagbok, orostid och mindfulness för att komma tillrätta med problemet. Det finns också nyare former av kognitiva terapi som Metakognitiv terapi som har visat sig ge bra resultat vid just generaliserad ångest.
  • Medicinering: Läkemedelsbehandling kan inkludera användningen av antidepressiva läkemedel. Dessa läkemedel kan hjälpa till att reglera humör och minska ångestsymtom. Ibland kan läkare också förskriva ångestdämpande mediciner, men dessa används vanligtvis på kort sikt på grund av risken för beroende.

Det är viktigt att komma ihåg att behandling av GAD är individuell, och vad som fungerar bäst kan variera från person till person. En behandling av GAD kan variera i tid beroende på svårighetsgrad, där mildare symptom kräver kortare behandling än svårare symptombild. I början av behandlingen gör man alltid en bedömning för att se vad som kan vara mest hjälpsamt.

Ett första steg att söka hjälp

Om du känner igen dig i symptomen på generaliserad ångest så är det bra att söka hjälp. Det går att öka din livskvalitet och vi erbjuder kontakt med psykologer och terapeuter som är redo att stödja dig genom din resa. Vi gör det svåra lättare.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om generaliserad ångest

Vad är generaliserad ångest?

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är kännetecknas av oro och ångest i flertalet olika situationer, såsom arbete, familjeliv, hälsa, ekonomi eller vardagliga situationer,

Vad är symptomen på GAD?

Symptomen på GAD kan vara att man har en överdriven och svårkontrollerad oro, fysiska symptom som värk, spänningar och trötthet bland annat. Man kan få sömnproblem, bli irritabel och hålla på med olika kontrollbeteenden som påverkar relationer.

Kan generaliserad ångest leda till depression?

GAD kan bidra till utvecklingen av depressiva symptom om det går obehandlat under lång tid. Man kanske börjar undvika saker på grund av sin oro och blir då mer nedstämd. En psykolog eller terapeut kan erbjuda stöd och strategier för att hantera dessa känslor.

Vad orsakar generaliserad ångest?

Orsaken till GAD är en interaktion av flera olika faktorer som ärftlighet, biologi, miljö, livshändelser och uppväxtförhållanden. Det är således ett tillstånd som har flera orsaker.

Kan man behandla generaliserad ångest?

Behandling av generaliserat ångestsyndrom innebär ofta en kombination av psykoterapi och medicinering. Det finns hjälp att få.

Vad är kognitiv beteendeterapi?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad terapiform där man hjälper individer att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden som bidrar till ångest. Man kan arbeta med olika verktyg för att hantera oro som orosdagbok och orostid för att komma tillrätta med problemet.

Vad är metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi är en evidensbaserad behandlingsform som visat sig effektiv vid tillstånd som generaliserad ångest.

Är generaliserad ångest vanligare bland män eller kvinnor?

Generaliserad ångest är dubbelt så vanligt hos kvinnor än män.

Kan fysisk aktivitet hjälpa till att minska generaliserad ångest?

Ja, fysisk aktivitet kan vara hjälpsamt att minska ångest men det kan också behövas behandling. Regelbunden motion främjar psykiskt välbefinnande genom att frigöra endorfiner, förbättra sömnkvaliteten och reducera stress så det påverkar livskvaliteten.

Vad är skillnaden på specifik och generell ångest?

Vid specifik ångest så har man rädsla kopplat till specifika situationer eller händelser, som vis social fobi eller spindelfobi. Vid GAD har man istället oro i många olika situationer.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

Genom vår sida kan du boka en inledande session med en terapeut eller psykolog för att beskriva dina problem och börja planera en behandling. Vi hjälper dig att göra det svåra lättare.

Behandling av generaliserad ångest (GAD) steg för steg

Här går vi igenom hur en behandling av generaliserad ångest skulle kunna gå till utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Det finns hjälp att få och här får du en uppfattning om stegen du kan ta:

Bedömning av symptom

Första steget är att en legitimerad psykolog eller kvalificerad terapeut hjälpa dig att utvärdera din situation och historia. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om din oro och hur den påverkar dig både fysiskt och psykiskt. Man arbetar med analys av situationer och sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Du kommer att arbeta med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till din oro. Tillsammans med din behandlare kan du arbeta med verktyg som orosdagbok, orostid och mindfulness. Du får hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vi gör det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.