Hem / Lavendla Terapi / Ångest / Katastroftankar

Tänker du mycket på saker som kan gå fel och oroar dig för framtida händelser? Då kanske du har katastroftankar. Här går vi igenom vad det är och hur man kan få hjälp.

Vad är katastroftankar?

Katastroftankar är tolkningar där en person förutsätter att det värsta kommer att hända eller överdriver konsekvenserna av negativa händelser. Det är en typ av kognitiva bias som är vanligt vid ångeststörningar, som generaliserat ångestsyndrom (GAD), social ångest och paniksyndrom men också annan psykisk ohälsa. Det kan leda till att man oroar sig, försöker kontrollera situationer och händelser och uppleva fysiska symptom. Det går att få hjälp med i behandling.

Är katastroftankar en diagnos?

Katastroftankar är ingen egen diagnos utan ingår ofta i annan typ av psykisk ohälsa, specifikt vid olika ångestsyndrom. Vid depression så har man ofta även ångest, så då brukar man också ha katastroftankar, men det kan också förekomma vid annan psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk problematik.

Kan man bli av med katastroftankar?

Det går bra att behandla katastroftankar med olika tekniker från kognitiv beteendeterapi (KBT). Det finns också andra metoder som kan vara hjälpsamma, som metakognitiv terapi (MCT) eller Acceptance and commitment therapy (ACT). Vi har fler legitimerade psykologer och kvalificerade terapeuter som kan hjälpa.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Orsaker till katastroftankar

Katastroftankar kan orsakas av både psykologiska, biologiska och miljömässiga faktorer. Det kan bero på tidigare traumatiska upplevelser eller negativa händelser. Dålig självkänsla och otrygghet kan också göra att man utvecklar olika ängsliga förhållningssätt. Även perfektionism där man har en överdriven rädsla för att göra fel påverkar. Det kan också finnas biologiska faktorer eller ärftlighet, då man kan ta efter nära anhöriga som också är oroliga under uppväxten. Många faktorer samvarierar till att man får detta sätt att tänka.

Symptom på katastroftankar

Katastroftankar är vanligt och här är några kännetecken:

  1. Worst-case scenario-tänkande: Att automatiskt anta att det mest negativa scenariot kommer att inträffa i en situation. Till exempel, om någon är sen till ett möte, kan en person med katastroftankar tänka att de definitivt kommer att förlora sitt jobb som ett resultat.
  2. Överdrivning av risker och faror: Att se potentiella situationer som mycket farligare eller riskfyllda än de faktiskt är.
  3. “Tänk om”-tankar: En tendens att oroa sig för alla möjliga hypotetiska utfall, även om de är mycket osannolika. Till exempel, “‘Tänk om jag säger något dumt under presentationen och alla skrattar åt mig?”
  4. Fokusering på negativa utfall: Att koncentrera sig på det negativa till den grad att positiva utfall eller lösningar ignoreras eller inte beaktas.
  5. Känslomässig förstärkning: Att känna en stark emotionell respons baserad på dessa negativa förutsägelser, vilket kan förstärka känslan av ångest eller panik.

Detta är bara några exempel på katastroftankar som man kan ha och som ofta är en del av ångestsyndrom. I en behandling så ser man på vilka tankar som väcks i olika situationer specifikt för varje individ.

Behandling av katastroftankar

Katastroftankar är ofta en del av ångestproblematik och kan leda till stress. Det kan också vara en del av depression eller annan psykisk ohälsa. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektiv för att hjälpa personer att utmana och ändra katastroftankar. Dessa feltolkningar kan utvecklats som en del i ens levnadshistoria och KBT grundar sig på just inlärningsteori där man ser hur tankarna uppkommit.

Genom KBT lär sig individer att identifiera, utmana och ersätta överdrivna negativa tankar med mer realistiska och balanserade tankar. Det kallas kognitiv omstrukturering av kognitiva bias, vilket är feltolkningar av olika situationer. I nyare former av terapi som Acceptance and Commitment therapy (ACT) så kan man också arbeta mer med mindfulness (medveten närvaro) för att ändra förhållningssätt med sina tankar. Det går att få hjälp med katastroftankar och må bättre.

Hantera katastroftankar

Om du känner igen dig med att du har katastroftankar så är det bra att söka hjälp. Det går att öka din livskvalitet och vi erbjuder kontakt med psykologer och terapeuter som är redo att stödja dig genom din resa. Vi gör det svåra lättare.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om katastroftankar

Vad är katastroftankar?

Katastroftankar är tolkningar där en person förutsätter att det värsta kommer att hända eller överdriver konsekvenserna av negativa händelser.

Kan katastroftankar höra ihop med annan psykisk ohälsa?

Det är vanligt i ångeststörningar, som generaliserat ångestsyndrom (GAD), social ångest och paniksyndrom men också annan psykisk ohälsa.

Är katastroftankar en diagnos?

Katastroftankar är ingen egen diagnos utan ingår ofta i annan typ av psykisk ohälsa, specifikt vid olika ångestsyndrom, men också annan psykisk ohälsa som depression eller neuropsykiatrisk problematik som adhd.

Vad orsakar katastroftankar?

Katastroftankar kan orsakas av både psykologiska, biologiska och miljömässiga faktorer. Det är en interaktion av flera olika faktorer som samvarierar.

Vad är symptomen på katastroftankar?

Det kan leda till att man oroar sig, försöker kontrollera situationer och händelser och upplever fysiska symptom.

Vad är kognitiva bias?

Kognitiva bias är olika feltolkningar som man kan göra. Det gör alla människor mer eller mindre men vid ångestproblematik har de ofta negativa konsekvenser för en själv. I en behandling kan man få hjälp med att hantera och förändra sina tankar..

Kan man behandla katastroftankar?

Det går bra att behandla katastroftankar med olika tekniker från kognitiv beteendeterapi (KBT). Det finns också andra metoder som kan vara hjälpsamma, som metakognitiv terapi (MCT) eller Acceptance and commitment therapy (ACT).

Vad är kognitiv beteendeterapi?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad terapiform där man hjälper individer att identifiera och utmana negativa tankemönster och beteenden som bidrar till ångest.

Vad är Acceptance and Commitment therapy?

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en nyare form av kognitiv beteendeterapi (KBT) där man fokuserar mer på acceptans och medveten närvaro (mindfulness).

Kan man få katastroftankar om man varit med om svåra händelser?

Det är inte ovanligt att man får katastroftankar efter svåra händelser som trauma eller förluster. Det är viktigt att få en bedömning av en legitimerad psykolog eller läkare vid denna form av problematik.

Kan en förändring i livsstil bidra till att hantera katastroftankar?

En förändring i livsstil kan spela en roll i hanteringen av tankarna. Att arbeta med stresshantering kan exempelvis minska stressande tankar men man kan också behöva mer psykologiska behandling vid exempelvis ångestsyndrom eller annan psykisk ohälsa kopplat till katastroftankar.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

Genom vår sida kan du boka en inledande session med en legitimerad psykolog eller terapeut för att beskriva dina problem och börja planera en behandling. Vi hjälper dig att göra det svåra lättare.

Behandling av katastroftankar med kognitiv beteendeterapi

Här går vi igenom hur en behandling av katastroftankar skulle kunna gå till utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Det finns hjälp att få och här får du en uppfattning om behandlingen:

Bedömning av symptom

Första steget är att en legitimerad psykolog eller kvalificerad terapeut hjälpa dig att utvärdera din situation och historia. Då gör man en bedömning om dina tankar också kan höra till någon annan psykisk ohälsa. Du kan också få fylla i skattningsformulär.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om hur dina tankar påverkar dig både fysiskt och psykiskt. Man arbetar med analys av situationer och sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Du kommer att arbeta med att identifiera och ändra tankemönster. Tillsammans med din behandlare kan du arbeta med olika verktyg för att komma över ditt problem. Det kan handla om att balansera tankarna men också arbeta med mindfulness. Du får hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vi gör det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.