Hem / Lavendla Terapi / Depression / Depression självtest

Ibland har vi en tuff dag och det är okej. Men att ha en tuff månad, eller ett tufft år, kan vara ett tecken på något allvarligare. Här kan du göra ett självtest för att se om du har symptom som kan behöva behandlas. 

Poängsammanställning

Poäng visar på olika nivåer av depression:

  • 0-4 poäng: Ingen/minimal depression
  • 5-9 poäng: Mild depression
  • 10-14 poäng: Måttlig depression
  • 15-19 poäng: Medelsvår depression
  • 20-27 poäng: Svår depression

Detta är ett självskattningstest och ersätter inte en professionell bedömning. Om du har symtom på depression, bör du överväga att söka mer stöd. Vi på Lavendla har psykologer och terapeuter som kan hjälpa, tillsammans hittar vi en väg framåt. 

Om du mår väldigt dåligt och har du självmordstankar eller tankar om att skada dig själv, kontakta 112 eller ring akutpsykiatrin.

Möt våra terapeuter som behandlar depression


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.12 vanliga frågor om depression

Vad är depression?

Depression är en psykisk sjukdom som påverkar ditt humör, tankar och beteende. Symptomen varierar men inkluderar ofta sorg, trötthet och brist på intresse i aktiviteter.

Vilka är de vanligaste symptomen på depression?

De mest förekommande symptomen inkluderar ihållande sorg, energibrist, sömnproblem och en minskad aptit. Konsultation med en psykolog eller terapeut kan hjälpa till att ställa en diagnos.

Hur diagnostiseras depression?

Diagnos av depression görs oftast genom samtal och frågeformulär som bedömer ditt mentala välbefinnande. Ibland kan även blodprov tas för att utesluta andra medicinska orsaker.

Finns det olika typer av depression?

Ja, det finns flera typer, inklusive kronisk depression, säsongsbunden depression och bipolär sjukdom. Varje typ har sina egna specifika behandlingsmetoder och symptom.

Hur behandlas depression?

Behandlingsalternativ varierar men inkluderar ofta en kombination av medicinering, terapi och livsstilsförändringar. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig form av psykologisk behandling.

Hur länge varar en depressionsbehandling?

Behandlingens längd kan variera beroende på svårighetsgrad och individuella behov. Vissa kan uppleva lättnad inom några veckor, medan andra behöver långsiktig behandling.

Är depression ärftlig?

Genetik kan spela en roll i depression, men det är oftast en kombination av flera faktorer som livshändelser och personliga omständigheter som bidrar till sjukdomen.

Kan motion hjälpa mot depression?

Ja, regelbunden fysisk aktivitet har visat sig kunna förbättra humör och mental hälsa. Men det bör inte ersätta professionell vård och medicinering.

Vilka riskfaktorer finns det för depression?

Stress, trauma, och personliga motgångar är vanliga riskfaktorer. Andra medicinska tillstånd som hjärtproblem eller diabetes kan också öka risken för depression.

Är depression vanligare hos män eller kvinnor?

Depression är vanligare hos kvinnor, men män är mindre benägna att söka hjälp. Symptomen kan också skilja sig mellan könen.

Hur påverkar depression relationer?

Depression kan göra det svårt att upprätthålla sunda relationer och kan leda till social isolering. Parterapi eller familjerådgivning kan vara hjälpsamt.

Var kan jag få hjälp?

Om du upplever symtom på depression, är det viktigt att söka professionell hjälp. Våra psykologer och terapeuter är tillgängliga för samtal online eller på plats och kan hjälpa dig att göra det svåra lättare. Du hittar mer information om symptom och vård på 1177.se.

Steg för att hantera och reglera depression genom terapi

Att söka hjälp för depression är ett stort steg, och det är normalt att känna sig osäker eller spänd inför den kommande processen. Det är en positiv sak att bestämma sig för att ta kontroll över sin psykiska hälsa. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i terapi för att hantera och reglera depression.

Steg 1: Diagnostisk utvärdering

Vad det innebär: Första mötet med din psykolog eller terapeut är oftast en diagnostisk utvärdering där ni går igenom din psykiska och fysiska hälsa.
Vad du kan förvänta dig: Förvänta dig frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden.

Steg 2: Målformulering

Vad det innebär: Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin.
Vad du kan förvänta dig: Diskussion om vilka områden i livet som är mest påverkade av din depression och hur du skulle vilja förändra dem.

Steg 3: Val av terapiform

Vad det innebär: Beroende på din situation och mål kan olika former av terapi vara mer eller mindre lämpliga.
Vad du kan förvänta dig: Din terapeut kommer att rekommendera en terapiform, som exempelvis KBT (Kognitiv Beteendeterapi) eller psykodynamisk terapi.

Steg 4: Behandling

Vad det innebär: Här inleds själva behandlingsfasen, där du börjar arbeta mot de mål du har satt upp.
Vad du kan förvänta dig: Samtalsterapi, övningar, och kanske hemuppgifter som syftar till att ge dig verktyg för att hantera och reglera din depression.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Vad det innebär: Efter en viss period görs en uppföljning för att se hur väl terapin fungerar.
Vad du kan förvänta dig: Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

Vad det innebär: När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen och planera för framtiden.
Vad du kan förvänta dig: Samtala om hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp för depression, tveka inte att boka en session med en av våra kvalificerade psykologer eller terapeuter.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.