Hem / Lavendla Terapi / Depression / Nedstämdhet

Ibland har vi en tuff dag och det är okej. Men om du känt dig nedstämd under en längre tid kan det vara ett tecken på att det är dags att söka hjälp.

Vad är nedstämdhet?

Nedstämdhet är ett sinnestillstånd som kan vara orsakat av exempelvis sorg eller nedsatt stämning. Det är en normal reaktion på olika livssituationer, förluster eller svårigheter.

Nedstämdhet kan vara en övergående känsla som varar en kortare tid, och som då ofta är kopplad till specifika händelser som kriser, ett misslyckande eller en personlig förlust, men nedstämdhet kan också vara en del av en depression som är ett svårare tillstånd. Depression kräver ofta längre behandling.

På Lavendla kan du få hjälp med både nedstämdhet och depression. Läs mer i artikeln nedan.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter


Varför blir man nedstämd?

Nedstämdhet är en normal del av människans känslomässiga upplevelse och kan vara ett sätt att reagera på svåra händelser eller situationer. Om man är med om en chockerande händelse så kan man initialt ofta uppleva stress med overklighetskänslor, sömnproblem och ångest. Då kan nedstämdheten komma efter en tid.

Man kan också bli nedstämd av livsstilsfaktorer, som för mycket stillasittande, ensamhet eller ekonomisk oro. Det är viktigt att skilja mellan nedstämdhet och klinisk depression, där depression ofta är mer långvarig, djup och påverkar en persons förmåga att fungera i vardagen. Om du känner mindre livsglädje och mer nedstämdhet kan det vara klokt att söka professionell hjälp för att få stöd och råd.

Symptom på nedstämdhet

Det finns olika tecken för nedstämdhet och här har vi listat några av dem:

  • Känsla av sorg eller sorg: En allmän känsla av sorg eller ledsenhet.
  • Minskad energi: Känsla av trötthet och brist på motivation.
  • Minskad intresse: Förlust av intresse för vanliga aktiviteter eller nedsatt förmåga att uppleva glädje.
  • Svårigheter att fokusera: Minskad koncentrationsförmåga eller svårigheter att hålla tankarna klara.
  • Sömnproblem: Förändringar i sömnmönster, som sömnbrist eller ökad sömnighet.
  • Ökad irritabilitet: Minskad tålighet och ökad känslighet för stress.

Trötthet och nedstämdhet

Känner du dig ofta trött och har svårt att känna glädje? Har arbetsbelastningen blivit för mycket? Du kanske drar dig undan socialt? I så fall är det viktigt att inte ignorera dessa tecken heller då de kan vara indikationer på nedstämdhet eller en underliggande depression. Trötthet kan också vara tecken på stressproblematik och utmattning. På Lavendla kan vi göra en grundläggande bedömning för att se hur vi bäst kan hjälpa dig utifrån din situation. Vi gör det svåra lättare.

Depression och nedstämdhet

Nedstämdhet är också ett symptom vid depression så det är viktigt att söka hjälp om man känner symptom så att man kan få rätt hjälp. Depression är en vanlig folksjukdom, cirka 12 procent av den svenska befolkningen (16–84 år) har enligt forskning uppgett att de hade känt sig deprimerade under de senaste två veckorna. Det finns inget att skämmas över om man känner sig nedstämd och har utvecklat en depression, det finns behandling med god effekt och vi på Lavendla hjälper dig gärna. Du kan även läsa mer om depression här.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Effektiva terapiformer

Det finns olika behandlingsalternativ för att hantera nedstämdhet. Psykoterapi är vanligt som behandling och ibland behövs även medicinering. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod, särskilt när den kombineras med läkemedel som antidepressiva. Genom att prata med en professionell terapeut eller psykolog kan du identifiera de bakomliggande orsakerna till din depression och arbeta med konkreta strategier för att förbättra ditt mående.

Vi gör det svåra lättare

Alla drabbas vi någon gång av förluster, kriser eller andra svårigheter i livet. Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, bättre arbetsförmåga och förbättrade relationer. Det krävs styrka att söka hjälp och att terapi är en beprövad metod för att hantera olika problem. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan hjälpa dig.

Om du eller någon du känner tankar på att skada sig själv, ring 112 eller sök akut medicinsk hjälp omedelbart.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor om nedstämdhet

Vad är nedstämdhet?

Nedstämdhet kan vara en normal reaktion på olika livssituationer, som stress, förluster, relationssvårigheter eller förändringar. De flesta människor upplever perioder av nedstämdhet i något skede av sina liv.

Vilka är de vanligaste symptomen på nedstämdhet?

De vanligast förekommande symptomen inkluderar ihållande sorg, energibrist, sömnproblem, trötthet och irritabilitet.

Hur diagnostiseras nedstämdhet?

Diagnos av nedstämdhet görs oftast genom samtal och skattningsformulär som bedömer hur nedstämdhet förhåller sig till andra tillstånd som depression, ångest och stress. Ibland kan även blodprov tas för att utesluta andra medicinska bakomliggande orsaker.

Vad beror nedstämdhet på?

Nedstämdhet kan bero på olika saker som kriser, förluster eller livsstilsfaktorer. Det kan variera från person till person.

Hur behandlas nedstämdhet?

Behandlingsalternativ varierar men inkluderar ofta terapi och livsstilsförändringar. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig form av psykologisk behandling.

Hur lång är behandlingen för nedstämdhet?

Behandlingens längd kan variera beroende på svårighetsgrad och individuella behov. Vissa kan uppleva lättnad inom några veckor, medan andra behöver längre behandling.

Är nedstämdhet ärftligt?

Genetik kan spela en roll för depression, men det är oftast en kombination av flera faktorer som livshändelser och personliga omständigheter som bidrar till nedstämdhet.

Kan motion hjälpa mot nedstämdhet?

Ja, regelbunden fysisk aktivitet har visat sig kunna förbättra humör och mental hälsa. Men det bör inte ersätta professionell vård vid behov.

Vilka riskfaktorer finns det för nedstämdhet?

Hur man förhåller sig och hanterar både kriser och livet bidrar till utvecklingen av nedstämdhet. Det kan vara om man pratar om sina problem, vilket socialt stöd man har och hur man lever i sin vardag.

Är nedstämdhet vanligare hos män eller kvinnor?

Kvinnor kan prata mer om sin nedstämdhet, men män är mindre benägna att söka hjälp. På så sätt kan det skilja sig även om det kan ta olika uttryck också.

Hur påverkar nedstämdhet relationer?

Nedstämdhet kan göra det svårt att upprätthålla sunda relationer och kan leda till att man drar sig undan socialt.

Var kan jag få hjälp?

Om du upplever symtom på nedstämdhet, är det viktigt att söka professionell hjälp. Våra psykologer och terapeuter är tillgängliga för samtal online eller på plats och kan hjälpa dig att göra det svåra lättare. Du hittar mer information om symptom och vård på 1177.se.

Tips för att hantera nedstämdhet

Att söka hjälp för nedstämdhet är ett stort steg för en bättre hälsa. Det är en positiv sak att bestämma sig för att ta kontroll över sitt mående. Här är en översikt av de steg som vanligtvis ingår i terapi.

Steg 1: Ett första bedömningssamtal

Det första mötet med din psykolog eller terapeut är oftast en utvärdering där ni går igenom din psykiska och fysiska hälsa. Du kan få frågor om din livssituation, känslor, tankemönster och beteenden. Du kan även få fylla i skattningsformulär.

Steg 2: Målformulering

Här sätter du och din terapeut upp konkreta mål för terapin, både på kort och lång sikt.
Det kan definiera vilka områden i livet som är mest påverkade av din nedstämdhet och hur du skulle vilja förändra dem.

Steg 4: Behandling för nedstämdhet

Här inleds själva behandlingsfasen, det kan vara behandling med exempelvis Kognitiv beteendeterapi (KBT). Samtalsterapi, övningar, och hemuppgifter som syftar till att ge dig verktyg för att komma ur din nedstämdhet.

Steg 5: Uppföljning och utvärdering

Behandlingen följs upp regelbundet för att se hur väl terapin fungerar. Om det behövs kan behandlingsplanen justeras eller förnyas.

Steg 6: Avslut och framåtblick

När terapin närmar sig sitt slut är det dags att reflektera över framstegen. Du får också med dig en plan för hur du kan använda de verktyg och strategier du har lärt dig framöver i livet.

Om du eller någon i din närhet söker professionell hjälp för depression, tveka inte att boka en session med en av våra kvalificerade psykologer eller terapeuter.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.