Hem / Lavendla Terapi / Diagnoser / ADD / ADD-utredning

Är du ouppmärksam och lättdistraherad? Har du svårt med att du missar detaljer, glömmer saker och har svårt med organisering? Då kan du ha ADHD med främst ouppmärksamhet (det som även kallas ADD).

Få hjälp med en ADD-utredning

Förståelsen och diagnosen av ADD har kommit långt på senare år. I diagnosmanualen DSM bytte man för några år sedan namn på ADD och det heter nu ADHD med främst ouppmärksamhet, men många säger fortfarande ADD.

Det finns behandlingar och mediciner för detta neuropsykiatriska tillstånd och de har blivit mer effektiva för att motverka symptom. Ofta har man känt att något inte fungerat under lång tid när man söker en utredning och den kan ge svar på frågor man sökt länge.

Så går en ADD-utredning till steg för steg:

 1. Bedömning av legitimerad psykolog
  Du får en personlig kontakt hos oss på Lavendla och en första bedömning görs av en legitimerad psykolog eller psykiater. Du får även fylla i skattningsformulär.
 2. Tester och intervjuer
  Du genomgår psykologiska kognitiva tester samt genomför en grundläggande diagnostisk intervju. Läkaren gör också en bedömning och du kan få lämna prover.
 3. Diagnostisk utvärdering
  Efter samtalen och testerna görs en utvärdering av läkaren och psykologen tillsammans, för att ge en samlad bild av ditt tillstånd och fastställer en eventuell diagnos.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Boka ett första kostnadsfritt bedömningssamtal

Lavendla finns i Stockholm och Göteborg, men stora delar av utredningarna kan genomföras på distans. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig för ett första kostnadsfritt samtal.

Fast pris för utredningen 31 995 kr

Behöver du hjälp med avbetalning? Vi erbjuder finansiering och avbetalning i samarbete med Medical Finance.


Symptom på ADD

ADHD med främst uppmärksamhetsstörning kännetecknas vanligtvis av en kombination av:

 • Koncentrationssvårigheter: Problem med att hålla fokus och fullfölja uppgifter.
 • Minnessvårigheter: Man missar ofta detaljer och glömmer saker.
 • Oorganiserat beteende: Svårigheter med att planera och organisera.

Om du eller någon du känner har levt med odiagnostiserad ADD, kan det ha varit en tuff resa. Men kom ihåg, det är aldrig för sent att söka hjälp och få den vård som behövs. Det första steget är att prata med en vårdgivare som kan guida dig genom utredning och diagnos.

Bra att veta om utredningar

 • Få ett första kostnadsfritt bedömningssamtal
 • Få tillgång till erfarna psykologer och läkare.
 • Lavendla finns i Stockholm och Göteborg, men stora delar av utredningen kan genomföras på distans.
 • En utredning tar ungefär 20 timmar att göra och är klar efter ungefär 5-10 veckor.
 • Få hjälp direkt, det är inga väntetider på utredningar.
 • Om du behöver du hjälp med avbetalning, erbjuder vi finansiering i samarbete med Medical Finance.
 • Utredningen är giltig i svensk vård och du har möjlighet till behandling efter utredningen.

Hur går en ADD-utredning till?

Om du eller en närstående uppvisar symptom på ADD, är första steget att söka professionell hjälp. Då det kan kännas oklart vad det innebär har vi tagit fram en översikt av hur en ADD-utredning vanligtvis går till:

 • Bedömning av en specialist: En psykolog eller psykiater kommer att göra en inledande bedömning.
 • Kognitiva tester och intervjuer: Dessa kan inkludera psykologiska tester, diagnostisk intervju och samtal med anhörig.
 • Återgivning av resultatet: En samlad bild av ditt tillstånd görs och en diagnos fastställs. Du får rekommendationer om fortsatta insatser.

Hur lång tid tar en utredning?

En utredning tar cirka 8-20 timmar totalt och är klar inom 4-12 veckor. Utredning för barn brukar ta lite längre tid då skolan också är involverad. I denna artikel kommer vi att gå igenom hur vi går tillväga hos Lavendla. Vi har korta väntetider, här kan du få stöd och en förbättrad livskvalitet.

Första steget: Initial kontakt

När du känner igen tecken på ADD hos dig själv, såsom svårigheter med uppmärksamhet och koncentration, är det första steget att ta kontakt med en legitimerad psykolog eller psykiatriker. Därför hjälper vi på Lavendla dig med en inledande konsultation och i samråd gör vi en plan för din utredning.

Andra steget: Bedömning inför utredning

Innan själva utredningsprocessen börjar vi med ett bedömningssamtal där vi går igenom din bakgrund, dina symptom och andra faktorer som eventuellt kan förklara din problematik. Du kommer också att få fylla i formulär och självskattningstester som rör ditt beteende och dina svårigheter.

Tredje steget: ADD-utredningen

En utredning innebär oftast att du träffat en legitimerad psykolog, som genomför intervjuer och testning, och en psykiatriker som gör en neurologisk bedömning och ordinerar provtagning. De olika delarna av ADD-utredning för vuxna inom privatvården inkluderar:

 • Intervjuer: Vi gör en diagnostisk intervju där vi ser hur dina symptom påverkat dig i barndom och vuxen ålder, inom områden som arbete, fritid och relationer. För att säkerställa att dina symptom funnits med sedan barndom brukar vi också ha ett samtal med en anhörig.
 • Psykologiska tester: Som mäter uppmärksamhet, koncentration och andra kognitiva funktioner.
 • Läkarbesök: Som en del i utredning får du träffa en läkare som gör en neurologisk status och du får lämna blodprov.

Fjärde steget: Utvärdering och diagnos

Efter utredningen sammanställer läkaren och psykologen resultatet och ställer tillsammans en diagnos. Du får sedan en grundlig genomgång av resultatet med rekommendationer om fortsatta insatser. Det är viktigt att komma ihåg att en diagnos är ett verktyg för att förstå dina utmaningar och styrkor, inte en etikett som definierar vem du är.

Femte steget: Hjälp efter ADD-utredningen

Efter att ha fått en ADD-diagnos, är det viktigt att diskutera behandlingsalternativ med din läkare eller utredande psykolog. Om vi ställer en diagnos, kommer vi att diskutera olika behandlingsalternativ med dig. Detta kan inkludera:

 • Medicinering vid behov
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) anpassad för ADHD med främst ouppmärksamhet
 • Stöd och anpassningar i arbetslivet eller studier

Det är också vanligt att man kombinerar medicin och psykologisk behandling. För vissa hjälper inte medicin men då kan man prova att bara gå i terapi. Detta kan hjälpa dig att fokusera bättre och du kan få verktyg att utveckla färdigheter för att bli bättre på planering, organisering och stresshantering. Det är också viktigt att arbeta på ditt självförtroende och självbild och vi kan hjälpa dig med det. Det är också bra att ha med sig att en neuropsykiatrisk diagnos också medför vissa rättigheter som exempelvis studiementor och längre tid på prov.

ADD utredning för barn

Om man är förälder och har funderat på om ens barn har ADD kan vi hjälpa. Varje barn är unikt, och därför är det viktigt att utredningsprocessen är anpassad efter varje barns specifika behov. Symptom på ADHD kan ha många orsaker och innan man påbörjar en utredning är det viktigt att utesluta att symptomen inte beror på andra faktorer i barnets liv. Det kan handla om stress, svårigheter i föräldraskapet eller mobbning. Skolan har även skyldighet att också sätta in åtgärder för att stödja elever och vi har en dialog med skolan, som också är delaktig i utredningen. En individuell plan säkerställer att ditt barn får det stöd som är mest effektivt för just dem. Vill man gå vidare med en utredning så kan vi hjälpa.

ADD utredning för vuxna

Att söka förståelse och eventuell diagnos för ADD som vuxen kan kännas som en överväldigande process. Men det behöver inte vara det. Ofta har man känt att något inte fungerat under lång tid och en utredning kan ge svar på frågor man sökt svar på länge. Hos oss kan du få hjälp snabbt genom ett första samtal.

ADD utredning Stockholm

Söker du professionell hjälp för ADHD eller andra psykiska besvär, har vi ett nätverk av erfarna psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig på din resa mot bättre psykisk hälsa. Då vi tror på att tröskeln till utredning och behandling ska vara låg har vi gjort det enkelt att komma i kontakt med en specialist via vårt kontaktformulär. Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning på vår mottagning i Stockholm och här kan du träffa legitimerad psykolog och läkare för att påbörja din utredning. Vi kan också göra delar av utredningen digitalt om det passar dig bättre. Vi gör det svåra lättare.

Utredning online och i andra städer

Om du bor i andra städer i Sverige så har vi möjlighet att genomföra delar av utredningen digitalt för att underlätta för dig. Upplägget beror lite på vilka behov du har. Hör gärna av dig till oss så försöker vi anpassa utredningen efter dina behov.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om ADHD med främst ouppmärksamhet

Vad är ADD?

ADD innebär ADHD med främst symptom på ouppmärksamhet och är en neuropsykiatrisk diagnos. Det är ett livslångt tillstånd som oftast påverkar koncentration och fokus.

Hur går en ADD-utredning till?

Utredningen inkluderar vanligtvis kognitiva tester, diagnostiska intervjuer och en noggrann medicinsk och psykologisk anamnes för att förstå individens historik och nuvarande situation. Vid utredning av barn är både föräldrar och skola med i utredningen.

Vilka är de vanligaste symptomen på ADD?

De vanligaste symptomen inkluderar koncentrationssvårigheter, med svårigheter att planera och organisera aktiviteter. Man kan vara lättdistraherad, glömma och tappa bort saker, vilket kan orsaka stress.

Vilka behandlingsalternativ finns det?

Behandlingen av ADD kan inkludera medicinering, beteendeterapi eller en kombination av båda. Målet är att minska symptomen och förbättra livskvaliteten. Man kan också få stödinsatser i skolan som barn och vid studier som vuxen.

Hur lång tid tar det att få en ADD-diagnos?

Det tar ungefär 8-20 timmar att göra en ADD-utredning och den brukar vara klar inom 4-12 veckor. Utredning för barn brukar ta lite längre tid.

Hur mycket kostar en ADHD-utredning och behandling?

Du får gärna konsultera med oss på Lavendla för att få en uppskattning om kostnaden för en ADHD-utredning.

Kan vuxna få ADHD?

Man kan få ADHD-diagnos som vuxen men symptom har funnits med sen man var barn. Ibland har föräldrar kompenserat för symptomen i barndomen och de blir tydligare i vuxen ålder när krav och ansvar ökar.

Behöver jag en remiss för en ADD-utredning?

Inom den offentliga vården behövs en remiss från en vårdcentral. På privata kliniker accepteras patienter utan remiss och här är väntetiderna ofta kortare.

Vad skiljer ADD från ADHD?

ADD är ADHD med huvudsakligen symptom på ouppmärksamhet och inte hyperaktivitet och impulsivitet.

Är ADD ärftligt?

Forskning visar att ADD har en genetisk komponent. Om en förälder eller syskon har diagnosen finns en chans att även andra familjemedlemmar har det.

Är det annorlunda att vara kvinna och ha ADD?

ADD är ofta underdiagnostiserad hos flickor och kvinnor. Det finns också faktorer som hormoner som kan påverka måendet och man har sett att självkänslan kan påverkas mycket hos kvinnor.

Hur kan jag hantera min ångest och depression?

Om du har symptom på ADD men också ångest och depression så kan du få behandling för detta också. Det brukar ge god effekt.

Vad händer efter att jag gjort en ADD-utredning?

Efter en diagnostisering kan det vara dags att inleda en behandling. Därför vill vi även ge dig en mer ingående översikt av stegen som ingår i behandlingen.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) för ADHD

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig metod som kan hjälpa dig att hantera dina symptom och förbättra ditt dagliga liv. KBT finns i anpassad form speciellt utformad för dig med en neuropsykiatrisk diagnos. Du får lära dig organisering, planering, hantera stress och arbeta med självförtroende.

Livsstilsförändringar vid ADD

När man har en neuropsykiatrisk diagnos är det viktigt att ha bra rutiner för att må bättre och hantera sina symptom. Det kan innebär:

 • Regelbunden motion
 • Sömnhygien
 • Strukturerad kost

Stödsystem och rättigheter

Ett bra stödsystem kan göra underverk för din hälsa. Därför kan familj, vänner och supportgrupper ge dig den extra push du behöver. Det finns också utbildningar för anhöriga som kan vara hjälpsamma.

En neuropsykiatrisk diagnos innebär också vissa rättigheter, exempelvis stöd i skolan om man är barn och mentor och längre tid vid tentamen om man är vuxen.

Uppföljning och justering

Efter att ha inlett behandlingen, är det viktigt med regelbunden uppföljning med din vårdgivare för att se om justeringar behöver göras och för att se till att du får en god effekt av behandlingen.

Då det ofta kan verka skrämmande eller utmanande att inleda en behandling kan det bästa steget i rätt riktning vara att bara ta ett samtal med en psykolog eller terapeut. Därför erbjuder vi inledande sessioner med våra terapeuter där du kan ses över video i 20 eller 45 minuter. Alltså kan du boka ett samtal bara för att känna hur det känns, Allt för att göra det svåra lättare.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.