Är du rädd för att flyga med ett flygplan? Påverkar det din livskvalitet så att du inte vågar åka på exempelvis semester? Då kan du lida av flygrädsla. Här går vi igenom vad det innebär och hur man kan få hjälp.

Vad är flygrädsla?

Flygrädsla, eller aviofobi, är en stark rädsla för att flyga med flygplan. Det kan röra sig om oro för flygolyckor, klaustrofobi inuti kabinen, höjdrädsla, känslan av att inte ha kontroll, rädsla för turbulens, eller ångest över att inte kunna lämna flygplanet. Denna rädsla varierar i intensitet och kan i svåra fall förhindra personer från att flyga överhuvudtaget. Det går att få hjälp med.

Varför får man flygrädsla?

Flygrädsla kan orsakas av en mängd faktorer som negativa tidigare flygupplevelser, rädsla för höjder (akrofobi), klaustrofobi, känsla av kontrollförlust, oro över flygsäkerheten, eller bredare ångestproblem. Det kan också påverkas av att se andra med flygrädsla. Det går att behandla och på Lavendla har vi psykologer och terapeuter som kan hjälpa.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur vanliga är fobier?

Enligt forskning på området lider ungefär 8-12% av befolkningen av en eller flera fobier under sin livstid. Dessa kan variera från vanliga fobier som höjdrädsla och social fobi till mindre kända som “fobier för hål” (trypofobi).

Symptom på flygfobi

Symptomen på flygfobi, eller flygrädsla, kan variera från mild oro till intensiv ångest och panik. De vanligaste symptomen inkluderar:

  1. Ångest och oro: Känslor av ångest, nervositet eller intensiv oro inför flygresan, som kan börja dagar eller veckor innan avresan.
  2. Panikkänslor: Upplevelsen av panikattacker vid tanken på att flyga eller under själva flygresan, inklusive hjärtklappning, svettningar och andnöd.
  3. Fysiska symptom: Symptom som illamående, yrsel, skakningar, snabb puls och svettningar när man tänker på eller befinner sig på ett flygplan.
  4. Undvikandebeteende: Aktivt undvikande av flygresor, vilket kan innebära att avstå från resor eller välja alternativa transportsätt. Detta kan påverka relationer i familjen om man exempelvis ska på semester.
  5. Överdriven oro för säkerheten: Oro över flygplanets säkerhet, väderförhållanden, risk för terrorism, eller rädsla för en krasch.
  6. Känsla av kontrollförlust: Rädsla för att inte ha kontroll över situationen, vilket kan leda till känslor av hjälplöshet.
  7. Sömnproblem: Svårigheter att sova natten före en flygning på grund av oro eller ångest.
  8. Klaustrofobi: Rädsla för att vara instängd i flygplanets kabin.

Dessa symptom kan vara tillräckligt allvarliga för att orsaka betydande obehag och påverka livskvaliteten för en person.

Behandling för flygfobi

Behandlingen för flygfobi kan inkludera olika tekniker beroende på fobins svårighetsgrad och individens specifika behov. Ofta används kognitiv beteendeterapi (KBT), som hjälper till att hantera negativa tankar om flygning tillsammans med exponeringsterapi, vilket innebär gradvis närmande för flygning för att minska ångest.

Avslappningstekniker som djupandning och progressiv muskelavslappning kan även lindra stress. Information och utbildning om flygning och flygsäkerhet kan också vara till hjälp för att minska rädslan. Virtuell verklighet (VR) kan användas för kontrollerad exponering i en virtuell miljö, om det finns tillgängligt på den mottagning där man söker vård. Vid behov kan man få medicinsk behandling som ångestdämpande eller lugnande medicin.

Det är viktigt att komma ihåg att behandlingen individualiseras. Det är också viktigt att söka hjälp från en kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal för att få en effektiv behandling för din fobi.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Så kan terapi förbättra ditt liv

Att söka professionell hjälp kan avsevärt förbättra livskvaliteten. Då det ger dig effektiva verktyg att hantera fobier, kan det förändra det mönster du utvecklat som orsakar ångest. Det kan kännas skämmigt att söka hjälp för psykologiska problem, men att prata med en psykolog kan vara oerhört befriande och hjälpsamt om du lever med en fobi som hindrar dig i vardagen.

Ta första steget till att boka en terapisession

Livet är för kort för att låta fobier begränsa dig. Därför är terapi ett steg i rätt riktning för att du ska kunna leva ett fullt och rikt liv. Om du eller någon du känner lever med fobier, kan professionell terapi göra en verklig skillnad. Våra terapeuter och psykologer erbjuder en konfidentiell och trygg miljö för att utforska och behandla dina fobier.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om flygrädsla

Vad är en fobi?

En fobi är en irrationell och intensiv rädsla eller ångest för ett visst objekt, en situation eller en aktivitet. Denna rädsla är oftast långvarig och kan vara mycket begränsande i det dagliga livet.

Hur skiljer sig fobier från vanlig rädsla?

Vanlig rädsla är en naturlig reaktion på en faktisk fara, medan en fobi är en överdriven rädsla som inte har en rationell förklaring. Fobier kan utlösas även när det inte finns någon faktisk risk.

Är fobier vanliga?

Ja, fobier är en av de mest förekommande formerna av psykiska hälsoproblem. Det är uppskattat att en betydande del av befolkningen lider av åtminstone en form av fobi.

Vad är flygfobi?

Flygrädsla, eller aviofobi, är en stark rädsla för att flyga med flygplan. Det kan röra sig om oro för flygolyckor, klaustrofobi inuti kabinen, höjdrädsla, känslan av att inte ha kontroll, rädsla för turbulens, eller ångest över att inte kunna lämna flygplanet.

Vad är symptomen på flygfobi?

Vid flygrädsla kan man drabbas av panikattacker, ångest och fysiska reaktioner med hjärtklappning, yrsel och illamående. Detta kan leda till att man undviker sådant som triggar symptomen. Det går att få hjälp med i behandling.

Hur behandlar man flygfobi?

Man behandlar flygfobi med kognitiv beteendeterapi (KBT) och vid behov medicinering.

Vad är exponering i behandlingen?

Exponering är ett verktyg i KBT där man gradvis närmar sig det man är rädd för på ett systematiskt och tryggt sätt.

Kan fobier leda till andra psykiska hälsoproblem?

Ja, obehandlade fobier kan leda till andra problem som depression eller andra ångestsyndrom. Flygfobi kan också påverka livskvaliteten då man inte gör det som man skulle vilja göra, som att åka på semester.

Är det möjligt att bli av med en fobi?

Ja, med rätt behandling och stöd kan man behandla fobiska symtom. Det krävs dock oftast hjälp av en legitimerad psykolog eller kvalificerad terapeut.

Vad orsakar flygfobi?

Orsakerna till flygfobi är inte helt klargjorda men det tros vara en kombination av genetiska, biologiska, och miljömässiga faktorer.

Hur vanligt är fobier?

Ungefär 8-12% av befolkningen av en eller flera fobier under sin livstid. Dessa kan variera från vanliga fobier som höjdrädsla och social fobi till mindre kända som trypofobi.

Var kan jag söka hjälp för min fobi?

Om du lider av en fobi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling av flygrädsla med kognitiv beteendeterapi

Så här kan behandlingen av flygfobi se ut och det kan kännas överväldigande, men tänk på att du inte är ensam med att övervinna din rädsla. Det finns hjälp att få och här får du en uppfattning om hur den en behandling skulle kunna se ut:

Förståelse och bedömning

Första steget är att förstå att du har en fobi och att det är okej att söka hjälp för det. En legitimerad psykolog kan hjälpa dig att bedöma din situation och förstå vad som orsakar din rädsla.

Psykoedukation och mål

Du kommer att lära dig om din fobi och hur den påverkar dig både fysiskt och mentalt. Det är viktigt att förstå vad som händer i kropp, tankar och känslor när rädslan uppstår. Man sätter också mål för behandlingen.

Verktyg för att förändra beteenden och mönster

Här arbetar man med att identifiera och ändra tankemönster som är kopplade till rädslan. Detta hjälper dig att utveckla en mer nyanserad bild och öka din förmåga att hantera fobin. Exponeringsterapi kan kännas skrämmande, men det är ett effektivt sätt att gradvis möta det man är rädd för. Tillsammans med din behandlare kommer du att utforska situationer som utlöser din fobi och lära dig att hantera dem. Du får också hemuppgifter att öva på mellan sessionerna.

Medicinering (vid behov)

I vissa fall kan läkare föreslå medicinering för att hjälpa till med ångestsymtom. Detta är något du och din läkare kan diskutera om det är lämpligt.

Följ upp och utvärdera framsteg

Du kommer att ha stöd från din psykolog under hela processen. Vid slutet av behandlingen får du även med dig en plan för att kunna fortsätta öva och behålla dina framsteg över tid.

Boka gärna en första session med någon av våra legitimerade psykologer eller terapeuter för att se hur vi kan hjälpa dig. Vill du ha mer information om fobier så kan du läsa på Vårdguidens hemsida.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.