Hem / Lavendla Terapi / ISTDP

ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy) är en behandlingsmetod inom psykoterapi. Den är hjälpsam vid olika tillstånd och här går vi igenom vad metoden innebär och hur du kan bli hjälpt av en behandling.

Vad är ISTDP?

ISTDP står för “Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy” och är en form av psykoterapi. Den fokuserar på att aktivt övervinna interna motstånd som hindrar en person från att uppleva känslor fullt ut. ISTDP är en unik och intensiv form av psykodynamisk terapi som skiljer sig från traditionell psykoanalys genom sin korta tidslängd och specifika tekniker.

Målet med terapin är att hjälpa klienter att snabbt komma till grunden av sina emotionella problem. Detta uppnås genom att identifiera och bearbeta omedvetna känslomässiga blockeringar som kan visa sig som psykiska symptom som ångest, depression eller fysiska problem. ISTDP är känd för att vara särskilt effektiv i behandlingen av komplexa och kroniska emotionella syndrom.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter inom KBT

Vi är flera psykologer och terapeuter som tillämpar KBT som behandlingsmetod, läs mer om oss nedan.

Vad innebär ISTDP?

ISTDP är en intensiv och interaktiv psykoterapiform som fokuserar på att snabbt bearbeta underliggande emotionella problem. Den skiljer sig från traditionell terapi genom sitt korttidsfokus och är baserad på psykodynamiska principer.

ISTDP betonar vikten av att uppleva och uttrycka undertryckta känslor för ökad självinsikt och förändring. Terapeuten arbetar aktivt för att hjälpa patienten att hantera motstånd mot förändring och bygger en stark terapeutisk allians.

Terapeuter som använder ISTDP arbetar ofta med att uppmuntra klienter att uppleva sina känslor direkt och i nuet, snarare än att bara prata om dem. Denna metod kan ibland vara utmanande och emotionellt intensiv, men många har funnit den effektiv för att skapa snabba och djupgående förändringar.

Vad kan en ISTDP-behandling hjälpa till med?

ISTDP har visat sig vara effektivt för att behandla en rad olika psykologiska problem och tillstånd. Här är några av de områden där ISTDP kan vara särskilt hjälpsamt:

ISTDP är effektivt för behandling av olika ångeststörningar samt mild till måttlig depression, särskilt när känslomässiga komponenter är inblandade. Det hjälper patienter med kroppsliga symptom utan medicinsk orsak, som kronisk smärta, genom att bearbeta emotionella faktorer.

ISTDP stärker också färdigheter för att hantera relationsproblem och förbättra kommunikation och emotionell närhet. Trots utmaningar har metoden visat resultat för personlighetssyndrom och är effektivt för att hantera trauma, posttraumatisk stress och känslomässiga blockeringar. ISTDP hjälper även till med självkänsla och självbildsproblem och kan hjälpa de som hanterar kroniska medicinska tillstånd och dess emotionella påfrestningar.

Det är viktigt att notera att även om ISTDP kan vara mycket effektivt för många, är det inte alltid lämpligt för alla individer eller alla tillstånd. Som med alla terapiformer är det viktigt att ha en individuell bedömning och diskussion med en kvalificerad terapeut för att bestämma lämpligheten av ISTDP för en specifik person och problem.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hur lång tid är en behandling med ISTDP?

En ISTDP-behandling varierar i längd beroende på individens behov och problemens svårighetsgrad, men är generellt en korttidsbehandling. Vanligtvis tar det några månader till ungefär två år, med betydande framsteg som ofta ses inom 20-40 sessioner. Sessionerna hålls vanligen veckovis, men detta kan justeras. Längden och frekvensen anpassas till varje individ, men resultat kan uppnås relativt snabbt. Framsteg och behandlingens varaktighet kan variera, så en öppen kommunikation med terapeuten är viktig för att sätta realistiska förväntningar.

Vad skiljer ISTDP från kognitiv beteendeterapi?

ISTDP och KBT (Kognitiv Beteendeterapi) är båda effektiva psykoterapiformer, men de skiljer sig åt i flera viktiga avseenden:

 1. Teoretisk grund: ISTDP är grundad i psykodynamisk teori och fokuserar på att utforska och bearbeta omedvetna känslomässiga processer och konflikter. KBT bygger på inlärningsteori med kognitiva och beteendemässiga komponenter där man fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden.
 2. Behandlingsfokus: ISTDP betonar vikten av emotionell upplevelse och utforskning av undertryckta eller undvikna känslor. KBT koncentrerar sig mer på att identifiera och förändra irrationella eller destruktiva tankar och beteenden, men man arbetar även med känslor här.
 3. Terapeutens roll: I ISTDP tar terapeuten en mer aktiv och ofta utmanande roll för att hjälpa patienten att konfrontera och bearbeta känslomässiga hinder. I KBT är terapeuten mer av en lärare som hjälper patienten att lära sig och tillämpa nya färdigheter.
 4. Tidsram: Även om båda kan vara korttidsbehandlingar, tenderar ISTDP att vara mer intensiv och fokuserad på att uppnå snabba förändringar. KBT kan variera i längd beroende på problemets art och behandlingsplan.
 5. Metoder och tekniker: ISTDP använder tekniker som emotionell upplevelse och konfrontation för att bearbeta känslomässiga blockeringar. KBT använder strategier som exponeringsterapi, kognitiv omstrukturering och beteendeförändringar.
 6. Målgrupp: Även om båda kan vara effektiva för en rad tillstånd, kan ISTDP vara särskilt lämpligt för patienter med djupt rotade emotionella problem, medan KBT ofta är vald för specifika problem som ångeststörningar, depression och fobier.

Sammanfattningsvis, även om både ISTDP och KBT syftar till att förbättra psykologiskt hälsa, gör de det genom olika teoretiska tillvägagångssätt och behandlingstekniker. Det finns också mer forskning på KBT är ISTDP, varför KBT är den mest rekommenderade terapiformen, även om båda kan vara hjälpsamma.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om ISTDP

Vad är ISTDP?

ISTDP är en form av psykoterapi som fokuserar på att aktivt övervinna interna motstånd som hindrar en person från att uppleva känslor fullt ut.

Hur går en ISTDP-behandling till?

ISTDP är en intensiv och interaktiv psykoterapiform som fokuserar på att snabbt bearbeta underliggande emotionella problem genom att i relation till terapeuten uttrycka känslor i nuet.

Vad kan man behandla med ISTDP?

Det finns många problem som man kan behandla med ISTDP, så som vanliga tillstånd som depression, ångest, relationsproblem och kroppsliga symptom.

Hur lång tid tar en ISTDP-behandling?

Behandlingstid beror lite på problemområde men tar ungefär två månader till två år, eller 20-40 sessioner. Detta anpassas efter individens behov.

Vilka metoder och tekniker används i ISTDP?

I behandling betonas vikten av att uppleva och uttrycka undertryckta känslor för ökad självinsikt och förändring. Terapeuten arbetar aktivt för att hjälpa patienten att hantera motstånd mot förändring och bygger en stark relation till klienten.

Vad är grunden för ISTDP?

ISTDP är en unik och intensiv form av psykodynamisk terapi som skiljer sig men har sin grund i traditionell psykoanalys genom sin korta tidslängd och specifika tekniker.

Kan man få ISTDP online?

Det går bra att få behandling digitalt via video. Forskning har visat att resultatet av behandlingen blir likvärdig som om man skulle träffats i person.

Finns det några nackdelar med ISTDP?

ISTDP har visat sig effektiv för olika problemområden men det är viktigt att följa upp resultatet med terapeuten.

Vad skiljer ISTDP och KBT?

ISTDP fokuserar på att uttrycka och bearbeta emotionella blockeringar i nuet medan KBT är mer fokuserat på tankar, känslor och beteenden utifrån inlärning.

Vad är terapeutisk allians?

Terapeutisk allians innebär den relation som uppstår mellan klienten och terapeuten under terapin. Den är speciellt viktigt i ISTDP.

Vad är en ISTDP-terapeut?

En ISTDP.terapeut är en professionell person som vidareutbildat sig inom metoden för att kunna utföra den på ett adekvat sätt. Grundutbildningen är vanligtvis 3 år.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som kan hjälpa dig må bättre. Om du har tankar på att skada dig själv eller självmordstankar så kontakta 112 eller närmaste akutmottagning.

Vad innebär en behandling med ISTDP?

En behandling med ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) är ofta strukturerad och intensiv, och fokuserar på att snabbt identifiera och bearbeta emotionella blockeringar. Här är en översikt över hur en typisk ISTDP-behandling kan gå till:

 1. Initial utvärdering: Behandlingen börjar med en noggrann utvärdering av patientens psykiska och fysiska hälsa, inklusive en detaljerad historia av tidigare psykologiska problem och behandlingar. Denna utvärdering hjälper terapeuten att förstå patientens unika situation och behov.
 2. Uppbyggnad av terapeutisk allians: ISTDP betonar vikten av en stark terapeutisk relation. Terapeuten strävar efter att skapa en miljö av öppenhet och förtroende, där patienten känner sig säker att utforska sina känslor och erfarenheter.
 3. Identifiering av känslomässiga hinder: Terapeuten hjälper patienten att bli medveten om och konfrontera känslomässiga blockeringar som hindrar dem från att fullt ut uppleva sina känslor. Detta kan innefatta att undersöka försvarsmekanismer, undvikande beteenden, och inre konflikter.
 4. Fokus på emotionella upplevelser: ISTDP är unik i sitt fokus på att uppleva känslor direkt i terapisessionen. Patienten uppmuntras att uppmärksamma och uttrycka sina känslor i realtid.
 5. Bearbetning av omedvetna känslor: Genom att använda specifika tekniker, såsom utmaning och klargörande, hjälper terapeuten patienten att utforska och bearbeta djupt rotade, ofta omedvetna känslomässiga frågor.
 6. Övervinna motstånd: En central del av ISTDP är att arbeta genom patientens motstånd mot att uppleva och uttrycka känslor. Terapeuten hjälper patienten att förstå och övervinna dessa hinder.
 7. Integration och insikt: Genom denna process får patienten djupare insikter om sitt emotionella liv och lär sig nya sätt att hantera sina känslor och relationer.
 8. Utvärdering och uppföljning: Behandlingens effektivitet utvärderas kontinuerligt, och patientens framsteg följs upp. Terapeuten kan justera behandlingsplanen baserat på patientens respons.

ISTDP skiljer sig från andra terapiformer genom sitt intensiva och aktiva tillvägagångssätt och dess fokus på att snabbt bearbeta emotionella problem. Den kan vara hjälpsam för olika problemområden.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi


ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.