Hem / Lavendla Terapi / Motiverande samtal

Motiverande samtal (MI) är en metod inom behandling för olika problemområden. Den är hjälpsam för att öka klienters motivation till förändring. Här går vi igenom vad det innebär och hur man kan bli hjälpt av motiverande samtal.

Vad är motiverande samtal?

Motiverande samtal, eller Motivational Interviewing (MI) på engelska, är en rådgivningsmetod som kan användas i behandling av olika tillstånd. Det är en klientcentrerad, direkt metod för att förstärka inre motivation och engagemang för förändring genom att utforska och lösa ambivalens inför förändringar och beslut. Det är ofta en del i en behandlingsplanen för olika problem och livsstilsförändringar.

Vad innebär motiverande samtal?

Motiverande samtal är en terapeutisk teknik som fokuserar på att öka individers inre motivation och engagemang för förändring där terapeuten arbetar empatiskt och respektfullt för att förstå klientens perspektiv. Terapeuten uppmuntrar klienten att utforska och hantera ambivalens som en normal del av förändringsprocessen samtidigt som man förstärker klientens känsla av självbestämmande. Läs vidare nedan.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter inom KBT

Vi är flera psykologer och terapeuter som tillämpar KBT som behandlingsmetod, läs mer om oss nedan.

Genom en direktiv stil hjälper terapeuten klienten att utforska och lösa inre beslutsångest utan att påtvinga terapeutens egna åsikter eller lösningar med fokus på aktivt lyssnande och reflektion samt uppmuntran.

Man uppmuntrar ett förändringsspråk där klienten uttrycker öppenhet för förändring, vilket gör motiverande samtal till en flexibel och anpassningsbar metod användbar inom olika områden som missbruk och beroendevård och för andra beteendeförändringar som hälsorelaterade livsstilsförändringar.

Vad kan motiverande samtal hjälpa med?

Motiverande samtal är en vanlig metod vid vård av missbruk och beroenden, speciellt alkohol, droger och tobak. Det kan också vara hjälpsamt för att främja hälsobeteenden som viktminskning och ökad fysisk aktivitet. Metoden används också för att stödja medicinsk följsamhet för kroniska tillstånd som diabetes och högt blodtryck.

MI kan också vara hjälpsamt i behandling av mild till måttlig depression och ångest. Metoden kan förbättra kommunikationsfärdigheter och hantering av relationsproblem. Det kan hjälpa ungdomar att diskutera riskbeteenden och livsstilsval och stödjer individer i karriär- och utbildningsrelaterade beslut och förändringar. Metoden är således flexibel och anpassningsbar för en rad olika problemområden.

På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som har erfarenhet av motiverande samtal. Boka gärna ett första samtal med någon av våra medarbetare idag.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

För- och nackdelar med motiverande samtal

Motiverande samtal är klientcentrerat och effektivt för att hantera ambivalens kring förändring, flexibelt för olika beteendeförändringar och oftast kortvarigt, vilket är kostnadseffektivt. Metoden stärker klientens tro på sin egen förmåga samtidigt som det bygger en stark terapeutisk relation, men det kan vara mindre effektivt för personer som saknar motivation eller är inte redo för förändring.

Metoden kräver terapeutens skicklighet och erfarenhet vilket kan vara en utmaning, det är inte alltid tillräckligt för svåra psykiska tillstånd och kan kräva att man kombinerar MI med andra behandlingsmetoder. Man behöver alltid göra en grundlig bedömning innan man påbörjar en behandling för att se vilken insats som kan vara mest hjälpsam.

Motiverande samtal vid missbruk

Motiverande samtal är effektivt vid behandling av missbruk då det hjälper individer att hantera ambivalens om att förändra sitt beteende, stärker deras inre motivation, förbättrar självförtroendet, stödjer utvecklingen av personliga förändringsplaner och minskar risken för återfall. Det används ofta som ett komplement till andra behandlingsformer som beteendeterapi och är särskilt användbart i tidiga behandlingsstadier för missbruk där individer kan vara osäkra på att göra en förändring. Dess icke-konfronterande och stödjande natur gör det till en attraktiv metod för många som kämpar med missbruksproblem och den används därför ofta inom beroendevård.

Motiverande samtal vid ADHD och autism

Motiverande samtal kan vara användbart för personer med ADHD och autism genom att förbättra initiativtagande och hantera uppskjutande och distraktioner för ADHD, samt stödja utvecklingen av sociala och kommunikativa färdigheter vid autism. Metoden hjälper även med förståelse och hantering av beteenden samt förstärker självkännedom och självförtroende för båda tillstånden, men metoden kan behöva anpassas för effektiv användning och är ofta mest gynnsam när den kombineras med andra behandlingsstrategier som beteendeterapi och/eller medicinering.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om motiverande samtal

Vad är motiverande samtal?

Motiverande samtal (MI) är en rådgivningsmetod som kan användas i behandling av olika tillstånd för att öka motivation till förändring.

Hur går en MI-behandling till?

Terapeuten uppmuntrar klienten att utforska och hantera ambivalens som en normal del av förändringsprocessen samtidigt som man förstärker klientens känsla av självbestämmande.

Vad kan man behandla med motiverande samtal?

Motiverande samtal är en flexibel och anpassningsbar metod användbar inom olika områden som missbruk och beroendevård och för andra beteendeförändringar som hälsorelaterade livsstilsförändringar.

Hur lång tid tar en MI-behandling?

Behandlingstid beror på problematik och individens behov, det kan vara allt från några sessioner till en längre behandling.

Vilka metoder och tekniker används i motiverande samtal?

Inom MI har man fokus på aktivt lyssnande och reflektion samt uppmuntran till förändring utifrån klientens egna villkor.

Vad är grunden för motiverande samtal?

Grunden för MI är att öka en individs motivation till förändring genom en empatisk, icke-konfronterande och klientcentrerad kommunikationsstil.

Kan man få MI online?

Det går bra att få behandling digitalt via video. Boka gärna ett första besök med någon av våra terapeuter.

Finns det några nackdelar med MI?

MI kan fungera som stöd i en förändringsprocess men det kan finnas andra metoder som är mer effektiva för specifika tillstånd.

Jag har svårt att fatta ett beslut, kan MI hjälpa?

MI är specifikt utvecklat för att stödja olika typer av förändringar och hjälpa personer i olika situationer i livet. Så det kan vara hjälpsamt.

Kan jag få MI om jag bor i Stockholm?

Vi har legitimerade psykologer och terapeuter som tar emot fysiska besök i Stockholm. Välkommen att boka på vår hemsida.

Vad är en MI-terapeut?

En MI-terapeut är en person som är vidareutbildad inom metoden och som använder den i terapi.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

På Lavendla har vi erfarna psykologer och terapeuter som arbetar med motiverande samtal och som kan hjälpa dig må bättre.

Vad innebär en behandling med motiverande samtal?

En behandling med motiverande samtal (MI) involverar en kommunikationsstil och process som är utformad för att stärka en persons egen motivation och engagemang för förändring. Här är en översikt över hur en typisk behandling med motiverande samtal kan se ut:

  1. Skapa en öppen atmosfär: Behandlingen börjar med att terapeuten skapar en välkomnande och icke-dömande atmosfär där klienten känner sig bekväm att utforska sina tankar och känslor.
  2. Utveckla rapport: Terapeuten strävar efter att bygga en god relation med klienten baserad på respekt, förståelse och empati där klienten kan dela med sig.
  3. Lyssna aktivt: En viktig del av motiverande samtal är aktivt lyssnande. Terapeuten lyssnar noggrant på klientens uttryck och reflekterar tillbaka det som sägs för att fördjupa förståelsen.
  4. Utforska ambivalens: Många klienter har blandade känslor om förändring. Terapeuten hjälper klienten att utforska denna ambivalens utan att trycka på eller argumentera för en specifik förändring.
  5. Identifiera och stärka motivation för förändring: Genom samtalet hjälper terapeuten klienten att identifiera sina egna skäl och motivation för förändring. Detta kan innefatta att utforska personliga värderingar, mål och önskningar.
  6. Främja förändringsspråk: Terapeuten uppmärksammar och förstärker klientens uttryck för önskan, förmåga, skäl och behov av förändring, vilket kallas “förändringsspråk”.
  7. Planera för förändring: När klienten är redo, hjälper terapeuten dem att utveckla en konkret plan för att genomföra de förändringar de vill göra. Detta kan inkludera att sätta upp mål, identifiera strategier och planera för eventuella hinder.
  8. Stödja fortsatt förändring: Terapeuten uppmuntrar klientens tro på sin egen förmåga att genomföra förändringar och hjälper dem att hantera eventuella hinder och bakslag.

Denna process är flexibel och kan anpassas efter individens unika behov och omständigheter. Målet är att hjälpa personen att hitta och stärka sin egen motivation för förändring.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer artiklar inom terapi


ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.