Hem / Lavendla Terapi / Nikotinberoende

Om man har svårt för att sluta röka så kan det vara bra att söka mer stöd. Här går vi igenom vad nikotinberoende är och hur man kan få hjälp.

Vad är nikotinberoende?

Nikotinberoende är ett tillstånd av fysiskt och psykiskt beroende av nikotin, en kraftfullt beroendeframkallande substans som finns i tobak. Detta beroende innebär av ett tvångsmässigt behov av att konsumera nikotin, trots medvetenhet om dess skadliga effekter på hälsan.

Nikotin påverkar det centrala nervsystemet och ökar frisättningen av neurotransmittorer såsom dopamin, vilket ger tillfälliga känslor av njutning och eufori. Dessa belönande effekter bidrar till nikotinets beroendeframkallande natur.

Hur blir man nikotinberoende?

Att bli nikotinberoende är en gradvis process där regelbunden användning av nikotinhaltiga produkter stimulerar hjärnans belöningssystem genom att frisätta neurotransmittorer som dopamin, vilket skapar känslor av nöje och belöning.

Över tid utvecklas tolerans, vilket kräver högre doser av nikotin för att uppnå samma effekt, och användaren börjar uppleva abstinenssymptom som irritabilitet och ångest när nikotin nivåerna sjunker. Dessa fysiologiska processer, tillsammans med beteendemässiga och sociala vanor samt användning av nikotin som en copingmekanism för stress eller emotionella problem, bidrar till utvecklingen av beroende.

Tidig exponering för nikotin ökar också risken för långvarigt beroende. Att bryta nikotinberoendet kan kräva en kombinerad behandlingsstrategi som inkluderar beteendeterapi, nikotinersättning och stöd från omgivningen.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur vet man om man är nikotinberoende?

Nikotinberoende kännetecknas av ett intensivt begär efter nikotin och uppkomsten av abstinenssymptom såsom irritabilitet, ångest och sömnproblem när försöken att minska intaget inleds. Personer utvecklar en tolerans som kräver att de konsumerar större mängder för att uppnå samma effekter, och de fortsätter att använda nikotin trots medvetenheten om de negativa hälsoeffekterna.

Misslyckade försök att sluta, fortsatt användning även vid hälsoproblem, och att offra sociala eller rekreativa aktiviteter är också vanliga tecken på beroende. Dessa symptom påverkar inte bara den fysiska hälsan utan även det psykologiska välbefinnandet och den dagliga funktionen, vilket gör nikotinberoende till en utmaning för många att komma över men det går att få hjälp med.

Hur lång tid tar det att bli nikotinberoende?

Tiden det tar att utveckla ett nikotinberoende varierar mellan individer och kan påverkas av faktorer som användningsmönster, genetik, och ålder vid första användning. Tonåringar och unga vuxna kan bli beroende särskilt snabbt på grund av att deras hjärnor fortfarande utvecklas, vilket gör dem mer mottagliga för nikotinets beroendeframkallande effekter. Vissa kan uppleva tecken på beroende inom bara några veckor.

Det är viktigt att notera att både fysiskt och psykologiskt beroende bidrar till nikotinberoendet, där det psykologiska beroendet kan utvecklas mycket snabbt. Det finns ingen specifik tidsram för när beroende uppstår, vilket understryker vikten av att vara uppmärksam på tidiga tecken.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Behandling för nikotinberoende

Behandling av nikotinberoende innefattar en kombination av strategier för att hjälpa till att sluta med nikotin och hantera abstinenssymptom. Detta inkluderar nikotinersättningsterapi med produkter som plåster och tuggummi för att lindra abstinens, samt receptbelagda läkemedel som vareniklin och bupropion som minskar begär.

Psykoterapi, särskilt kognitiv beteendeterapi, erbjuder verktyg för att hantera triggers och stress, medan stödgrupper och rådgivning ger socialt stöd. Digitala verktyg som appar kan också stödja processen med dagliga tips och spårning av framsteg. Livsstilsförändringar som motion och hälsosam kost bidrar till det allmänna välbefinnandet och underlättar avvänjningen. Dessa behandlingar anpassas efter individens specifika behov och situation, och framgång kan kräva tålamod och flera försök. Professionell hjälp kan öka chanserna att övervinna beroendet.

Behandling med KBT online

Det går också bra att få behandling för nikotinberoende online. På Lavendla har vi psykologer och terapeuter som arbetar via video. Boka gärna ett första samtal idag.

Från samtal till förståelse och förändring

Samtalsterapi är ofta det första steget i sökandet efter hjälp. Genom att arbeta med en psykolog eller terapeut kan du börja förstå dina symptom och utlösande faktorer, vilket är avgörande för långsiktig förändring.

När professionell hjälp är oundviklig

Om du upplever tecken på beroende som påverkar din hälsa är det av största vikt att du söker professionell hjälp. Det är aldrig för sent att bryta sig fri från ett beroende. Det kan förbättra både den fysiska och psykiska hälsan.

Det första steget till förändring

Boka en 20- eller 45-minuters session med en kvalificerad coach, terapeut eller psykolog idag via vårt bokningsformulär på hemsidan. Om tiden inte är rätt just nu, kom ihåg att det alltid finns en möjlighet att komma tillbaka när du är redo att göra en förändring. Tillsammans gör vi det svåra lättare.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar nikotinberoende

Vad är nikotinberoende?

Nikotinberoende är ett komplext psykologiskt tillstånd där individen känner en oförmåga att sluta använda nikotin, trots negativa konsekvenser.

Hur skiljer sig beroende från missbruk?

Missbruk är oftast det inledande stadiet, där vi överdriver ett beteende eller en konsumtion men fortfarande har en viss kontroll. Beroende tyder på ett svårare problem, ofta med fysiska eller psykologiska symptom, om man försöker bryta beteendet.

Är beroende en sjukdom?

Ja, beroende betraktas som en hjärnsjukdom eftersom det påverkar hjärnans belöningssystem och beslutsfattande.

Kan beroende botas?

Beroende kan behandlas, men det kräver ofta vård och stöd. Det går att bli fri från beroende av nikotin.

Vilka är tecknen på att jag kan vara nikotinberoende?

Detta beroende innebär av ett tvångsmässigt behov av att konsumera nikotin, trots medvetenhet om dess skadliga effekter på hälsan.

Hur blir man nikotinberoende?

Att bli nikotinberoende är en gradvis process där regelbunden användning av nikotinhaltiga produkter stimulerar hjärnans belöningssystem genom att frisätta neurotransmittorer som dopamin, vilket skapar känslor av nöje och belöning inledningsvis.

Hur vet man om man blivit nikotinberoende?

Nikotinberoende kännetecknas av ett intensivt begär efter nikotin och uppkomsten av abstinenssymptom såsom irritabilitet, ångest och sömnproblem när försöken att minska intaget inleds. Personer utvecklar en tolerans som kräver att de konsumerar större mängder för att uppnå samma effekter, och de fortsätter att använda nikotin trots medvetenheten om de negativa hälsoeffekterna.

Vilka är riskerna med nikotinberoende?

Nikotinberoende ökar risken för allvarliga hälsoproblem såsom hjärt-kärlsjukdomar, olika cancerformer, respiratoriska problem, nedsatt immunförsvar, reproduktiva problem, samt psykiska hälsoproblem som ångest och depression. Det kan även leda till beroende av andra substanser och orsaka ekonomisk belastning.

Hur lång tid tar det att bli nikotinberoende?

Tiden det tar att utveckla ett nikotinberoende varierar mellan individer och kan påverkas av faktorer som användningsmönster, genetik, och ålder vid första användning. Tonåringar och unga vuxna kan bli beroende särskilt snabbt på grund av att deras hjärnor fortfarande utvecklas,

Vilka behandlingsalternativ finns?

Det finns flera olika typer av behandlingar som Kognititv beteendeterapi (KBT), motiverande samtal, ersättningsmedicin och stödgrupper.

Kan jag behandlas online?

Ja, flera av våra terapeuter och psykologer erbjuder stödsamtal via till exempel videomöte.

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp?

Om du vill sluta med nikotin kan du söka professionell hjälp. Våra psykologer och terapeuter är tillgängliga för samtal online eller på plats och kan hjälpa dig att göra det svåra lättare.

Beroendebehandlingens steg till ökad livskvalitet

Behandlingen av nikotinberoende är ofta en flerstegsprocess som syftar till att hjälpa den beroende att sluta använda nikotinprodukter, hantera abstinenssymptom och begär, och utveckla strategier för att undvika återfall. Här är en översikt över hur en typisk behandlingsprocess kan se ut:

  1. Bedömning och planering: Behandlingen inleds vanligtvis med en bedömning av individens historik med rökning och nikotinanvändning, tidigare försök att sluta, och en bedömning av beroendets svårighetsgrad. Baseras på denna utvärdering utarbetas en personlig behandlingsplan som kan innefatta en kombination av terapier anpassade till individens behov.
  2. Avgiftning och hantering av abstinenssymptom: Det första steget i att sluta är att avbryta all nikotinanvändning, vilket kan leda till abstinenssymptom. För att lindra dessa symtom kan nikotinersättningsterapi (NRT) eller receptbelagda läkemedel användas. Denna fas innefattar ofta stöd och uppföljning från hälsovårdspersonal för att hantera de fysiska och psykologiska utmaningarna som kommer med nikotinabstinens.
  3. Psykologiskt stöd och beteendeinterventioner: Individen kan erbjudas psykoterapi, såsom kognitiv beteendeterapi, för att adressera de psykologiska aspekterna av beroendet, lära sig copingstrategier, och hantera triggers som leder till nikotinanvändning. Stödgrupper eller rådgivning kan också ingå för att ge ytterligare socialt stöd.
  4. Uppföljning och förebyggande av återfall: Efter det initiala avslutandet av nikotinanvändning fortsätter regelbunden uppföljning för att övervaka framstegen och hantera eventuella återfall. Strategier för återfallsprevention, inklusive identifiering av högrisk situationer och utveckling av planer för att hantera dem, är en viktig del av denna fas.
  5. Livsstilsförändringar: Individen uppmuntras att anta hälsosamma livsstilsförändringar, såsom regelbunden motion, balanserad kost och god sömnhygien, vilket kan förbättra det allmänna välbefinnandet och minska risken för återfall.

Varje persons erfarenhet av att sluta med nikotin är unik, och behandlingen kan behöva justeras över tid för att möta individens föränderliga behov. Nyckeln till framgång ligger ofta i en kombination av professionellt stöd, personlig motivation, och tillgång till resurser och strategier för att hantera både de kort- och långsiktiga utmaningarna med att övervinna nikotinberoende.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.