Hem / Lavendla Terapi / Parterapi / Parterapi frågor

Att fundera på att gå i parterapi kan väcka många funderingar och tankar. Hur kommer det bli? Vad kommer hända i terapin? Är parterapi hjälpsamt? Här går vi igenom olika frågor som kan dyka upp runt parterapi.

Vad är parterapi?

Parterapi är psykoterapi som hjälper par att lösa konflikter, förbättra kommunikationen och stärka relationen. Det passar par i alla relationstyper och fokuserar på att adressera problem som påverkar relationens hälsa. I terapin jobbar paret med terapeuten för att förstå problemens kärna, förbättra kommunikationen, hantera oenigheter och stärka sin relation.

Detta innebär att utforska relationens historia, förbättra uttrycket av tankar och känslor, hantera specifika problem som ekonomi eller uppfostran, och utveckla konflikthanteringsstrategier. Parterapi är värdefullt under kriser som otrohet eller stora förändringar, och målet är att hjälpa paret att förstå vad som är bäst för dem, vare sig det innebär att stanna tillsammans eller separera på ett hälsosamt sätt. Att söka parterapi kan vara ett kraftfullt steg mot att återuppliva en relation och bygga en starkare, mer tillfredsställande framtid tillsammans.

Är parterapi effektivt?

Parterapi har visat sig vara effektivt för många par som står inför utmaningar i sina relationer. Effektiviteten kan variera beroende på vilken terapimetod som används, parets engagemang i terapiprocessen, terapeutens kompetens och erfarenhet, samt typen av problem eller konflikter i relationen. Forskning stöder generellt effektiviteten av parterapi, där cirka 70% av paren upplever förbättringar i sin relation efter terapi.

Mitt bästa råd till dig är att inte vara rädd för förändring och lita på dig själv. Du har svaren inom dig.

Ellen Lindgren, leg. psykolog

Möt våra terapeuter

Hur vet man att det är dags att söka parterapi?

Att avgöra när det är dags att söka parterapi kan baseras på flera tecken: Om ni upplever ständiga kommunikationsproblem, återkommande konflikter utan lösningar, känner er emotionellt distanserade, eller har förtroendefrågor som efter en trohet, kan det vara läge att överväga professionell hjälp.

Andra indikationer inkluderar svårigheter att hantera stora livsförändringar, problem med sexuell intimitet, oenighet om viktiga livsbeslut, samt om tankar på separation eller skilsmässa börjar bli allt vanligare. Att söka parterapi är ett steg mot att ta hand om och förbättra sin relation, och visar på ett engagemang att arbeta tillsammans för att lösa problemen.

Vanliga frågor som ställs i en parterapi

I parterapi används frågor för att fördjupa förståelsen mellan parter och utforska relationens dynamik. Frågor kan röra relationens nuvarande tillstånd, utmaningar man står inför, och vad paret hoppas uppnå med terapin. Kommunikation är ofta i fokus, med frågor om hur paret hanterar oenigheter och om det finns ämnen de undviker. Terapeuten kan också fråga om känslor och behov, hur kärlek uttrycks, och hur konflikter löses. Diskussioner om relationens förändringar över tid, önskemål om framtiden, samt intimitet och närhet är också centrala. Dessa frågor syftar till att uppmuntra ärlighet och reflektion, hjälpa par att förstå varandra bättre, och arbeta mot en starkare relation.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en terapeut och en tid som passar dig.

Anna är en av våra terapeuter du är välkommen att boka tid hos.

Hur går en behandling för relationsproblem till?

Parterapi börjar med inledande sessioner där terapeuten lär känna paret och deras utmaningar, följt av att gemensamma mål sätts upp för att förbättra relationen, såsom bättre kommunikation eller konflikthantering. Arbetsfasen inriktar sig på att utveckla kommunikationsfärdigheter, lösa konflikter, bearbeta emotionella problem, lösa problem och införa positiva beteendeförändringar, med aktiva insatser från båda parter. Man får ofta arbeta med övningar mellan sessionerna. Processen avslutas med en utvärdering och en plan för att bibehålla och förbättra relationen vidare. Varje session är ca 60 minuter och man kan ses varje vecka vid behov men ofta ses man varannan eller var tredje vecka. Längden på en parterapi anpassas men är vanligtvis runt 10 sessioner.

Vad är terapeutens roll i terapin?

Terapeutens roll är att vägleda och stödja paret genom processen, där parets engagemang är avgörande för framgång. Terapeuten hjälper paret att identifiera mönster och utmaningar samt att arbeta med olika strategier för att förändra kommunikation och beteenden så att relationen blir mer tillfredsställande. Hen fördelar ordet och låter båda parter få kommunicera öppet för att komma fram till lösningar på problem. Parterapi syftar till att ge insikter och verktyg för en starkare och mer tillfredsställande relation.

Finns det olika metoder i parterapi?

Det finns flera olika metoder i parterapi. Här är två evidensbaserade metoder som är vanliga:

1. Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

IBCT syftar till att hjälpa par att acceptera de oöverkomliga skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier. Det är en evidensbaserad metod, vilket innebär att man har sett att den ger bra resultat i forskning och är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi för par.

2. Emotionellt fokuserad terapi (EFT)

EFT är en metod som fokuserar på att stärka den emotionella bindningen mellan parterna genom att utforska de emotionella svaren som ligger till grund för parets interaktionsmönster. Terapin hjälper par att identifiera och uttrycka sina underliggande känslomässiga behov och lära sig att möta varandras behov på ett mer tillfredsställande sätt. EFT är en evidensbaserad metod som visat sig ge bra resultat i forskning.

Varje metod har sina egna styrkor och kan vara mer eller mindre lämplig beroende på parets specifika situation och behov. Det finns också andra metoder som Gottman-metoden, andra parterapier och litteratur som kan vara hjälpsamma för att lära sig mer om relationer. Många parterapeuter använder sig av en kombination av dessa metoder för att bäst adressera parets unika utmaningar.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


12 vanliga frågor och svar om parterapi

Vad är parterapi?

Parterapi är psykoterapi som hjälper par att lösa konflikter, förbättra kommunikationen och stärka relationen. Det passar par i alla relationstyper och fokuserar på att adressera problem som påverkar relationens hälsa.

Är parterapi effektivt?

Parterapi har visat sig vara effektivt för många par som står inför utmaningar i sina relationer, cirka 70% av de som går i parterapi får en förbättrad relation.

Hur vet man att det är dags att söka parterapi?

Om ni upplever kommunikationsproblem, återkommande konflikter, emotionell distans, stress eller har förtroendefrågor som efter en trohet, kan det vara läge att överväga professionell hjälp. Det kan också handla om intimitetsproblem eller har återkommande tankar om separation eller skilsmässa.

Hur går en behandling för relationsproblem till?

Behandlingen inleds ofta med en bedömningsfas där man kartlägger problem och mönster. Sedan går man in i en aktiv behandlingsfas där arbete med verktyg och strategier för att förändra mönster är centralt. Sist är det en avslutningsfas där man sammanfattar behandlingen för fortsatt arbete efter terapin.

Vad är övningar i parterapi?

I parterapi används olika övningar för att hjälpa par att bryta mönster och utveckla en bättre relation. Det kan till exempel handla om kommunikation, att spendera tid tillsammans eller att visa tacksamhet.

Vad är vanliga frågor i parterapi?

Frågor kan röra relationens nuvarande tillstånd, utmaningar man står inför, och vad paret hoppas uppnå med terapin.

Kan man gå i parterapi online?

Det går bra att gå i parterapi online via video. Vi har flera psykologer och terapeuter på Lavendla som erbjuder terapi på distans.

Vad är terapeutens roll i terapin?

Terapeuten leder processen och hjälper paret att identifiera mönster och utmaningar samt att arbeta med olika strategier för att förändra kommunikation och beteenden så att relationen blir mer tillfredsställande.

Vad är IBCT?

IBCT (Integrativ beteendeterapi för par) är en evidensbaserad terapiform som syftar till att hjälpa par att acceptera skillnaderna mellan dem och arbeta med att öka närhet och förståelse genom att förbättra emotionell acceptans och empatisk kommunikation. Metoden kombinerar beteendeförändringar med acceptansstrategier.

Vad är EFT?

EFT (Emotionellt/emotions fokuserad terapi) är en evidensbaserad terapiform där man fokuserar på att bygga och stärka den emotionella bindningen mellan par genom att utforska och omforma de negativa interaktionsmönster som bidrar till konflikter och distans i relationen.

Min partner har problem med psykisk ohälsa, kan vi gå i parterapi då?

Om man har problem med depression eller annan psykisk ohälsa som beroendeproblem så är det viktigt att söka hjälp för det separat från parterapin. Dessa problem behöver ofta adresseras innan eller samtidigt som parterapi för att få ett bra resultat.

Var kan jag söka hjälp?

Om du vill gå i terapi rekommenderar vi att du kontaktar en legitimerad psykolog eller terapeut som arbetar med parterapi. Du kan boka ett första besök med någon av våra terapeuter här på Lavendla. Vi gör det svåra lättare.

Behandling för relationsproblem med Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

Integrativ beteendeterapi för par (IBCT) är en evidensbaserad form av parterapi som syftar till att hjälpa par att förbättra sin relation genom att acceptera varandra och öka parets emotionella närhet. IBCT kombinerar traditionella beteendeterapeutiska tekniker med fokus på både förändring och acceptans. Här är hur en behandling med IBCT vanligtvis går till:

Inledande fas

  • Bedömning: Behandlingen inleds med en grundlig bedömning av parets relation, inklusive deras nuvarande problem, relationshistoria, och varje parts perspektiv och upplevelser.
  • Feedbacksession: Terapeuten ger feedback baserad på den initiala bedömningen. Denna fas inkluderar ofta diskussioner om parets styrkor samt områden som behöver utvecklas.

Arbetsfas

  • Fokus på acceptans: IBCT betonar vikten av att acceptera oöverkomliga skillnader mellan parterna. Terapeuten arbetar med paret för att hjälpa dem att förstå och empatiskt acceptera varandras behov, önskningar och beteendemönster som inte lätt kan ändras.
  • Emotionell närhet: Genom att uppmuntra till öppen och kommunikation hjälper terapeuten paret att öka sin emotionella närhet och förståelse för varandra.
  • Beteendeförändring: Även om fokus ligger på acceptans, inkluderar IBCT också strategier för beteendeförändring. Detta kan innebära att utveckla nya kommunikationsfärdigheter, lösa problem och arbeta med att förbättra den dagliga interaktionen.

Avslutning

  • Utvärdering av framsteg: Terapeuten och paret utvärderar tillsammans framstegen som gjorts under terapin och diskuterar eventuella framtida steg eller fortsatt stöd.

IBCT fokuserar på att hjälpa par att utveckla en djupare förståelse och acceptans för varandra, vilket kan leda till en mer tillfredsställande och hållbar relation. Genom att balansera acceptans med aktiva förändringsinsatser strävar IBCT efter att minska konflikter, öka närheten och stärka det emotionella bandet mellan parterna.

Lavendla Parterapi – Se vår video


ellen lindgren leg. psykolog

Skrivet av Ellen Lindgren

Ellen är leg. psykolog och har erfarenhet främst inom kliniskt psykologi där hon arbetat med olika tillstånd som stress, ångest, depression, sömnproblem, kriser och trauma inom primärvård och psykiatri. Hon har också arbetat med forskning när hon studerat i USA och med affektiv sjukdom och sömnproblem vid Karolinska Institutet.