Vi har alla stannat upp och funderat över vilken väg yrkeslivet ska ta. Först vad vi vill bli men också när vi väl har ett jobb. Är jag rätt person på rätt plats? Jobbar jag med det jag vill? En karriärcoach kan hjälpa dig att räta ut de frågetecken du har.

Att satsa på en karriär

Karriär är oftast detsamma som att nå högre positioner inom det yrke man valt. Eller för all del andra positioner inom branschen. Det kan också vara en möjlighet att göra sitt bästa där man är och att fortsätta att utveckla sin potential precis där man står. För den som sitter på skolbänken, eller som kanske ska sätta sig i den på nytt, kan det handla om att se vilka möjligheter man har att nå sina mål. Både yrkesmässigt och personligt.

Oavsett vilken ingången du har så har du i karriärcoachingen möjlighet att förstå dina motiv och dina mål genom att lära känna dig själv bättre och utveckla din potential

I den här artikeln utforskar vi begreppet karriärcoaching och hur den kan vara ditt steg att utvecklas vidare – med stöd av en karriärcoach

Karriärcoachen hjälper dig att utforska vad du vill

Coaching handlar om att önska – men också att göra – en förändring på ett eller annat sätt. Det gäller även karriärcoachingen. Även om du har ett bra jobb, en bra position och är nöjd kan karriärcoachingen vara till hjälp för att komma till insikt om just detta. Och att det är helt ok. 

Du kanske liksom många andra känner att det finns ett krav utifrån att du ska göra karriär. Ändå är du själv inte säker på att du vill det. Det kan handla om att du är osäker på vad det där karriärssteget faktiskt skulle innebära. Eller ens vad som menas med att göra karriär.

Att inte veta vilken karriär man ska satsa på eller om man ska gå vidare i karriären är något som kan skapa stress. Genom samarbete med en karriärcoach får du hjälp att hitta verktyg för att minska din stress, men också att förhindra att bli utbränd. Dessutom får du insikter om vad karriär är för dig och vad du lägger in i det begreppet.

Som i all coaching samarbetar du med en coach en viss tid där det övergripande målet i detta fall handlar om något som har med dina funderingar omkring din karriär att göra. Genom att ställa frågor och föreslå övningar stöttar din coach dig att hitta de svar du behöver för att veta vad du vill uppnå. Eller kort och gott – hur du vill ha det med din karriär, just nu

Notera alla små, små saker som du är tacksam för under en dag. Då har du väldigt mycket när du går och lägger dig.

Cecilia, Certifierad Professionell Coach

Olika synsätt på vad karriär är

När vi talar om att göra karriär ser vi oftast på något som sker mer eller mindre i lodrät riktning. Uppåt helst. Vi tar trappan, eller hissen, till en högre nivå. Till en annan position där vi också får mer pengar, fler möjligheter att fatta beslut och bestämma  och också mer ansvar. 

Karriär kan också vara i den horisontella riktningen. Du har ditt jobb – eller är på väg att utbilda dig till ett – men ser att det kan utvecklas. Dina möjligheter att fortbilda dig, att utveckla och utvecklas i det jobbet är viktigt för dig. Det kan så klart ge mer pengar och större ansvar, men det är inte det viktigaste för dig. Att skapa engagemang och meningsfullhet inom den position du har är viktigare.

Karriär kan lika gärna vara att hitta det jobb du känner att du verkligen kommer att trivas som bäst med. Det är ett jobb där du trivs och som får dig att vilja ge dig iväg varje måndagsmorgon. Med ett lätt sinne och en positiv förväntan på dagen.

Våra coacher är utbildade att stötta dig i ditt uforskande av dina funderingar kring din karriär. Framförallt är de också inriktade på att hjälpa dig att hitta din väg till ditt mål.

Möt våra coacher

Ditt karriärmål

Självklart finns det fler djup och nyanser av begreppet karriär. Det är bara du som vet vad du menar med karriär. Just din definition är viktig och något som du utforskar tillsammans med din coach. Utifrån det ni kommer fram till är det sedan också lättare att sätta upp mål för just din karriär. 

Förutom att undersöka vad du lägger in i begreppet karriär – är det viktigt att veta vad du vill, vem du är och vad du har för värderingar och styrkor. Allt detta har betydelse för att kunna ta ut riktningen och se ditt mål. 

Utifrån detta arbetar du och din coach fram en handlingsplan. Du väljer de steg du ska ta mot målet. Tänk på att ett litet steg i taget är bättre för att ta sig fram. Risken med för stora steg är att de blir för stora och att du därmed ger upp.

I handlingsplanen ingår också att stanna upp och kontrollera kompassen. Är du på rätt väg? Gör du rätt saker?

Karriärcoachen – ditt stöd på väg från dröm till verklighet

För att nå ditt mål behöver du göra något. Det är nödvändigt att fortsätta ta steg som du påbörjat. Men det är lika viktigt att ta steg du inte tagit förut. Många klienter tycker att det är lite skrämmande att göra något de inte gjort förut. Det är naturligt. Vi vill gärna stanna i den så kallade comfort zonen – bekvämlighetszonen. Där är allt tryggt och säkert. Vi vet vad som händer. Vi är vana. 

För att något alls ska hända behöver vi ge oss lite utanför comfort zonen. Om så bara med en tåspets (minns det där om att ett pyttesteg är bättre än inget alls) för då har du bestämt dig för att förverkliga din dröm. Den har blivit ett mål du vill ta dig till. 

Din coach stöttar dig att planera dina steg utanför comfort zonen. Tillsammans säkerställer ni att du har support utanför coachmötet också. Hur den supporten ser ut utforskar ni under mötet

Är det dags att ta steget?

Känner du att det är dags att fundera över din karriär oavsett vad det innebär för dig kan det vara läge att boka en tid med någon av våra coacher. Ett möte med en karriärcoach kan vara den investering som hjälper dig och motiverar dig att nå din fulla potential och att verkligen sätta fart på det som är din karriärväg. På köpet kommer du att upptäcka att du utvecklas som person.  Dessutom minskar du stressen i att gå och fundera på egen hand och inte veta vad, när eller hur.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en coach och en tid som passar dig.

Cecilia är en av våra coacher du är välkommen att boka tid hos.

Om du är redo är vi det

När du känner att det är dags att investera i din personliga utveckling och hälsa har vi kvalificerade coacher som kan hjälpa dig på din resa. Då coaching är konfidentiellt kan du känna dig trygg med att du får utvecklas på dina villkor. Vår kärnprincip är att göra det svåra lättare för dig.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


9 vanliga frågor om karriärscoaching

Vad är karriärcoaching?

Det är en process där en kvalificerad och utbildad coach samarbetar med dig för att utforska dina intressen, styrkor och mål. Detta är viktigt för att hitta en passande karriärväg för just dig.

Hur kan en karriärcoach hjälpa mig?

Genom att du får insikt om dina intressen, styrkor och mål kan karriärcoachen hjälpa dig att uppnå framgång i din karriär. Det sker genom era samtal där vägledning, feedback och verktyg för personlig utveckling är nycklarna till just din framgång. Med hjälp av coachen sätter du upp en plan för din karriärresa och hittar också dina redskap för att kunna stämma av så att du är på rätt väg. Däri ingår att se vilket stöd du kan behöva på vägen men också vilka strategier som kommer att hjälpa dig förbi eventuella hinder.

Vilka är fördelarna med att samarbeta med en karriärcoach?

När du arbetar med en coach är det en samarbetspartner som stöttar dig och tror på dig. Men det är också en person som kommer att utmana dig att verkligen göra det du planerar för att nå ditt karriärmål. Sätta mål och känna till sina styrkor kan man kanske klara på egen hand om man är skicklig. Men att hålla i och hålla ut är svårare när det börjar ta emot. En coach hjälper dig att hitta strategier för att ta dig förbi dina hinder. Dessutom kommer du fram till hur just din avstämning och uppföljning ska se ut. Utan den reflektionen är det svårt att veta om du gör rätt saker tillräckligt för att nå målet.

Hur kan jag få veta vilka styrkor jag har när jag ska välja karriär?

En karriärcoach har många verktyg, frågor och övningar som kommer att hjälpa dig att få syn på dina styrkor. Dessutom har coachen verktyg för att du ska få klart för dig vilka värderingar du har, d v s vad som är viktigt på riktigt för dig. Detta är viktigt för att du ska känna att du hamnar rätt i ditt val.

Vad är viktigt att tänka på när jag väljer karriär?

Du behöver fundera över dina intressen, värderingar, färdigheter och styrkor. Att välja något som strider mot dessa kommer förmodligen att leda till stress och känsla av att sakna engagemang. Andra faktorer som är viktiga att utforska är vilken typ av arbetsmiljö du vill ha, hur du vill få ihop hela ditt liv med arbete, familj och din egen tid. Vidare är det värdefullt att fundera över hur du kan utvecklas i det yrke du väljer och förstås vad du tänker om den inkomst arbetet ska ge.

På vilket sätt kan en karriärcoach hjälpa mig att bli befordrad på jobbet?

När du vill förbättra dina chanser att bli befordrad på jobbet kan coachen hjälpa dig att utveckla ditt självledarskap och stötta din personliga utveckling. Det är grunden till din förmåga att ta initiativ, bidra till företagets framgång och att bygga relationer till både kollegor och ledning. Det i sin tur bidrar det till en positiv attityd och att du uppvisar professionalism. Precis sådant som företagsledningen tycker är viktigt.

Hur kan karriärcoachen hjälpa mig om jag sitter fast i min karriär?

Karriärcoachen hjälper dig att utforska dina alternativ. Till grund ligger fortfarande att du är medveten om dina värderingar, styrkor och intressen. Är du osäker så börjar coachen och du samarbetet med att undersöka detta för att sedan se över alternativen. Därifrån sätter du med coachens hjälp dina mål och utvecklar en plan för nästa steg. Och efter det nästa steg.

Hur kan en karriärcoach hjälpa mig att hantera stress och utbrändhet som hör ihop med min karriär?

När det gäller att hantera stress och utbrändhet relaterat till karriären kan en coach hjälpa dig att hitta din balans mellan arbete, fritid med familj och vänner och egen tid. Denna balans kan handla om att ta regelbundna pauser, hitta din typ av återhämtning, veta vad du behöver för att må bra och ta hand om dig själv. Men det handlar också om att kunna sätta gränser, delegera uppgifter och att söka stöd eller be om hjälp av kollegor, familj, vänner eller professionella. Allt detta är sådant du och sin coach kommer att utforska så att din spelplan blir tydlig för dig.

På vilket sätt kan en karriärcoach hjälpa mig att fortsätta att lära och att utvecklas i min karriär?

Eftersom fortsatt lärande och utveckling är viktiga för att du ska fortsätta vara attraktiv i den föränderliga omvärld vi lever i även när det gäller arbetsmiljön behöver du utforska dina möjligheter till detta. Tillsammans med din karriärcoach kan du upptäcka nya färdigheter du kan utveckla men också hur du kan vidga och fördjupa de kunskaper och färdigheter du redan har. Därmed ökar du din anställbarhet och det främjar din karriärutveckling och ökar dina chanser till framgång i ditt arbete.

Så får du hjälp med din personliga utveckling steg för steg

Att sträva efter sin fulla potential är en resa som kräver engagemang, arbete och mentalt fokus. Därför har vi tagit fram en steg-för-steg guide som inkluderar element av mental träning och coachning för att hjälpa dig börja din resa.

 • Steg 1: Självreflektion
  Syfte: Förstå dina styrkor, svagheter, och mål.
  Handlingsplan: Använd verktyg som SWOT-analys eller journaling för att identifiera dina kärnvärden och ambitioner. Kartlägga vad du innehåller och varför du blivit den du är.
 • Steg 2: Målsättning
  Syfte: Fastställ klara och mätbara mål.
  Handlingsplan: Använd S.M.A.R.T-kriterier eller annan kartläggning för att definiera dina mål.
 • Steg 3: Schemaläggning
  Syfte: Att skapa en realistisk och genomförbar plan.
  Handlingsplan: Använd kalendrar och planeringsverktyg för att prioritera tid för att arbeta med dina mål. Få andra övningar som kan fokusera mer på känslor och kropp beroende på vad du behöver öva mer på.
 • Steg 4: Mental eller Känslomässig Träning
  Syfte: Förbättra ditt mentala och känslomässiga tillstånd och fokus.
  Handlingsplan: Ta hjälp av tekniker som meditation, mindfulness, och visualisering.
 • Steg 5: Coachning/Terapi
  Syfte: Få extern insikt och håll dig ansvarig.
  Handlingsplan: Anlita en professionell coach, terapeut eller mentor som kan guida dig. Du får övningar i terapirummet som du sedan kan öva på mellan sessionerna.
 • Steg 6: Övervakning och uppföljning
  Syfte: Se till att du är på rätt spår.
  Handlingsplan: Regelbundna utvärderingar och justeringar av din plan.
 • Steg 7: Feedback och justering
  Syfte: Förstå effekterna av dina ansträngningar och gör nödvändiga justeringar.
  Handlingsplan: Be om feedback från betrodda källor och gör justeringar i din plan därefter.
 • Steg 8:  Belöning och Erkännande
  Syfte: Fira dina framsteg.
  Handlingsplan: Sätt upp mindre delmål och belöna dig själv när du uppnår dem.

“Är personlig utveckling för mig?”

Att arbeta med personlig utveckling kan vara utmanande men extremt givande. Istället för att ha svårt att hantera stress eller känslor på egen hand, kan du träna dig mentalt med professionell hjälp. På vår plattform kan du enkelt komma i kontakt med terapeuter, coacher eller psykologer som kan stötta dig på din resa och göra det svåra utvecklande.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer läsning

Skrivet av Carina Fogelström