Det händer att vi känner att vi inte vet vad vi vill i livet eller karriären. Eller så är vi nyfikna på vad som är möjligt. Vi hjälper dig att utvecklas, oavsett vad som driver dig!

Vi kan alltid utvecklas

Idag är personlig utveckling, självledarskap och mental styrka – mindset –  centrala begrepp både privat och i arbetslivet. Du liksom de flesta andra är intresserad av att förstå dig själv bättre för att utveckla din potential.

Livscoaching är ett vitt begrepp och många olika typer av coaching kan antingen placeras under dess paraply eller vara fristående coachingvarianter. Gemensamt för all coaching är ändå att klienten står i fokus. Coachen har dessutom inställningen att klienten har sina egna svar och lösningar. Det svåra är att finna dem och därför är coachingen ovärderlig.

I den här artikeln kommer vi att utforska begreppet Livscoaching (Lifecoaching) och hur du kan ta nästa steg för att fortsätta din personliga utveckling – med stöd av en coach.

Notera alla små, små saker som du är tacksam för under en dag. Då har du väldigt mycket när du går och lägger dig.

Cecilia, Certifierad Professionell Coach

Möt våra coacher

Skapa det liv du alltid har önskat

Tillsammans med en livscoach utforskar du din föreställning om dig själv. Ofta glömmer vi bort att vara stolta och tillfreds med vem vi är och vad vi åstadkommit. Vi jagar den stora lyckan.

Men vad är lycka? Kanske finns den i en annan befattning på jobbet. Kanske i en högre utbildning eller i prylar. Eller i annat umgänge.

När vi inte tillåter oss att stanna upp och reflektera över det, jagar vi vidare. Och vidare. Jakten går oavbrutet i livet – och framförallt inom oss. Att inte stanna upp och fundera över vart vi är på väg är ohållbart. Det leder till en otydlighet som för oss människor skapar stress. Stress – långvarig negativ stress – leder till sjukskrivning. Det i sin tur förändrar livssituationen och den där lyckan vi jagar tycks än mer avlägsen.

Livspusslet

Mitt i allt detta ska livet fungera. Du ska prestera både på jobbet, i studierna och i dina relationer.  Multitasking blir en möjlighet att hantera det, framförallt i studier och på arbetet. Forskning visar dock att multitasking inte är så effektivt som vi tror. Kvalitet försämras och dessutom tar det mer tid än vi tror att hålla flera bollar i luften samtidigt. 

Ofta pratar vi om att ha en balans mellan arbete och privatliv. I balanserandet mellan arbete/studier och livet finns den faktor som ofta glöms bort. Jaget – d v s Du själv. I allt detta finns det inte plats för det du behöver. För ditt växande som människa.

Med din livscoach går du på upptäcktsresa i din egen verklighet och i ditt inre. Vad är det du inte får ihop i livspusslet? Hur vill du att livet ska vara? Var ska du börja?

Balanshjulet som utgångspunkt i livscoaching

Många livscoacher använder balanshjulet (livshjulet) som ett första verktyg för att ni ska sätta fingret på var resan mot din fulla potential ska börja. Hjulet är indelat i olika bitar. Antingen är det viktiga delar som du sätter ord på och vill stämma av – eller så använder ni de vanligt förekommande delarna ( ekonomi, relationer, fysiskt välbefinnande, närmaste relation, personlig utveckling, fysisk omgivning, vila och avkoppling, yrke och karriär ). Våra professionella coacher möter dig där du är för att stötta din utveckling.

Från nuläge till önskat läge

Som alla coacher, oavsett inriktning, utgår en livscoach från ditt nuläge. Tillsammans utforskar ni hur det ser ut för dig inom de olika delarna i balanshjulet just nu. Hur är det och vad innebär det i ditt liv idag?

Sedan tittar ni på hur du skulle önska att det är. Du får också fundera över när du är i det önskade läget – vad det innebär för dig och hur det påverkar dig, ditt liv men också din omgivning. Utifrån detta blir det enklare att se var fokus ska läggas och därmed var du ska börja för att komma dit du vill. Erfarenheten visar att en förändring inom en del av livet även påverkar de övriga på ett positivt sätt. 

Tydlighet

Det blir allt tydligare att vi behöver få klarhet och riktning i livet. Professor Michael Argyle vid British  Psychoclgical Society menade att vi genom att djupt engagera oss i något också kan känna djup tillfredsställelse. Allt handlar om att bli en del av något större. Genom det får vi utlopp för det vi är intresserade av och vill bidra till.

Prem Rawat – ambassadör för fred genom sina föreläsningar om inre frid – kopplar ihop begreppet lycka med inre frid och medvetenhet. Dessa två begrepp innebär att man är tydlig för sig själv. Med andra ord – man vet vem man är och vad man vill. Framförallt vet man varför, eftersom man valt att arbeta med sin utveckling. Det handlar om att våga vara i nuet med sig själv och allt annat.

Livscoaching stakar ut riktningen

Att välja livscoaching är att ta tag i riktningen i livet. Det handlar om att se ett tydligt mål och att själv arbeta för att nå det målet. Ingen kommer att servera dig det på ett silverfat. Dessutom kommer du i coachingen också att bli medveten om vilka hinder som finns i din väg. Du och din livscoach ser vilka styrkor och erfarenheter du redan har, som kan hjälpa dig att ta dig förbi dem. Ni kommer att arbeta med ditt mindset – hur du tänker – kring vad som är möjligt och inte. 

I livscoaching – liksom i de flesta andra typer av coaching – arbetar du med din självkänsla och ditt självförtroende. Det är svårt att undvika. Samtalen handlar om dig och om dina upplevelser. Vidare lyfter ni vad som blir möjligt för dig när du nått dit du önskat. Kort och gott är det en upptäcktsfärd som handlar om dig och din uppfattning om dig själv. På köpet får du syn på dina möjligheter. Därigenom blir det mindre viktigt vad andra tycker och tänker. 

Oavsett varför du väljer att samarbeta med en livscoach så kommer du att få större självkännedom. Utifrån den kännedomen blir det möjligt att börja söka svar på dina frågor. Frågor som kan handla om allt från karriär och relationer till vem du vill vara. 

Våra coacher hjälper dig att tydliggöra vad du vill och stöttar dig att ta de steg du behöver ta i din förändringsresa. Den coach du väljer kommer att följa dig genom hela din process under din utveckling mot ditt mål, mot din fulla potential.

Är det dags att ta steget?

Går du med tankar på att du kanske borde byta karriär eller vill förbättra dina relationer? Känner du att livet inte blivit det som du en gång hoppades på eller vet du inte vad du vill, kan det vara dags att fundera på att göra något. Coaching kan vara just den investering i dig själv som kan ge dig svar och hjälpa dig till personlig utveckling.

Kanske kan några siffror hjälpa dig att förstå kraften i coaching:

 • 80% av klienterna ansåg sig ha fått bättre självförtroende
 • 73% av klienterna ansåg sig ha förbättrat sina relationer
 • 72% av klienterna ansåg sig ha förbättrat sin förmåga att kommunicera
 • 67% av klienterna ansåg sig har fått en bättre balans mellan arbete och privatliv

(Undersökning av International Coaching Federation, 2017)

Exempel på olika typer av livscoaching

 • Karriärcoaching – hjälper individer att se sina styrkor och förmågor för att kunna fatta beslut om sitt arbetsliv. Oavsett om det handlar om utbildning, byta jobb eller vara kvar där man är.
 • Relationscoaching – riktar in sig på att specifikt utforska de relationer individen har och vill ha – och hur individen ska hitta sin väg dit. Det kan vara ytterligare specialiserat på parcoaching, föräldracoaching eller individ-/ gruppcoaching i en arbetsgrupp.
 • Självbildscoaching- fokuserar på att stärka individens självförtroende, självtillit och självkänsla. Med insikter och arbete med detta stärks också individens självsäkerhet.

Det finns en mängd olika nischer inom coaching och på vår sida kan du hitta information om flera av de coaching-typer som är vanligast efterfrågade och som våra coacher erbjuder. Oavsett hur din situation ser ut erbjuder den coaching du väljer olika verktyg och strategier som anpassas för just dig. Detta hjälper dig att bli mer medveten om dina styrkor och svagheter och därmed kan du förbättra din livskvalitet.


Boka ett första samtal idag

Fyll i dina uppgifter och välj en coach och en tid som passar dig.

Cecilia är en av våra coacher du är välkommen att boka tid hos.

När ska jag välja livscoaching?

Om du känner att du inte riktigt vet vad du vill – annat än att du vill förändras – är livscoaching en bra start. Livscoachen hjälper dig att ringa in vad det är för område du kan utveckla. Det gör ni t ex genom att använda balanshjulet.

Genom livscoaching lär du dig också att prioritera på ett annat sätt än du gjort tidigare. Det är energikrävande att ändra vanor. Därför är det viktigt att lära sig att hantera detta genom coaching.  Det är ett samarbete som löper över en längre tid och du tränar dig i att hålla i och hålla ut. En livscoach, eller en hälsocoach, kan t ex hjälpa dig att fortsätta ett hälsosamt liv du bestämt dig att hålla.

Om dina inre negativa tankar tar över och hindrar dig från att göra det du vill är livscoaching också något du bör överväga. Du utforskar vad som är viktigt för dig. Genom att du får syn på det kan du också motverka de negativa tankarna. Viktigast av allt är att du blir medveten om hur otroligt kompetent du faktiskt är.

Livscoaching är också för dig som vill bli lyckligare, känna dig mer motiverad, ha större engagemang och känna dig fri. Var dock beredd på att du och din livscoach behöver bli på det klara med vad det betyder för just dig. Din uppfattning av t ex lycka är inte lik någon annans. De kan vara liknande, men det innebär inte att du kan kopiera någon annans lösning. Du behöver gå din väg. Göra det du behöver för att nå ditt mål.

Kan jag prata om min karriär med en livscoach?

Livscoaching kan lika gärna vara bra för dig som är fundersam över din karriär. Det spelar ingen roll om du har jobb eller inte. Frågan är bara vad det är du vill jobba med. Ibland kan det vara svårt att veta. Därför utforskar du tillsammans med livscoachen dina styrkor och vad som är viktigt för dig. 

Att arbeta med något som ger mycket pengar – men där man känner att man ändå inte mår bra – kan vara en god indikation på att en förändring behöver göras. En livscoach kan hjälpa dig att få syn på vad det är som skaver -eller om det verkligen är framgång i pengar som är det viktiga för dig.

Många väljer också att arbeta med en livscoach när de har funderingar kring sin anställning eller om de ska starta eget.

Hur kan livscoaching hjälpa min självkänsla och mitt självförtroende?

Genom samarbetet med livscoachen får du möjlighet att verkligen ta reda på vem du är. Du får hjälp hitta strategier för att ignorera negativa röster. Framförallt de som talar inom dig men också de som kommer från andra.

I många övningar får du också möjlighet att träna på att verkligen tänka gott om dig själv. Jag duger – är första steget mot ett starkt självförtroende. Efter det är det lättare att se vilka steg du behöver och kan ta för att bli ännu bättre. Må ännu bättre.

Hur många gånger ska man träffa en livscoach?

Du och din coach utforskar vilka dina behov är. Sedan sätter ni upp tydliga mål för ert samarbete. Dels ska ni ha ett mål med hela ert samarbete men senare också för varje träff.  Utifrån dessa olika mål använder coachen frågor och övningar vilka blir till hjälp för dig. Genom detta blir du medveten om vilka dina styrkor är och hittar dina vägar mot målet. Mellan era träffar tar du de steg och gör det du har kommit fram till att du behöver göra för att ta dig framåt.

Antalet träffar beror på vad ni kommer överens om. Det är inte antalet coachtillfällen som är det viktiga utan resultatet. Fundera istället på under hur lång tid och hur ofta ni ska träffas

Hur går en coaching till?

Våra coacher har olika stil när de coachar, det gemensamma är att de är där för din skull och ansvarar för att ni tillsammans tar er någonstans i samtalet. Det innebär att du ska ha fått fundera, reflektera och kanske gjort någon övning och förhoppningsvis kommit till någon insikt och lärt dig något om dig själv innan samtalet är slut. Allt ska förstås hänga ihop med det övergripande mål ni satt upp för samarbetet.

Även om våra coacher arbetar på olika sätt så är det gemensamma för dem att de:

 • ingår en överenskommelse med dig om vad hela samarbetet ska leda till, men också vad du önskar för varje samtal
 • först och främst stöttar dig att hitta dina svar. – Din coach är inte en mentor eller rådgivare.
 • bjuder in dig i samarbetet genom att ställa frågor som handlar om dig och inte om sakfrågan. – Det är genom att du blir medveten om dig själv som du också kommer att kunna påverka resultatet, d v s ämnet för coachingen.
 • ger dig det mesta av talutrymmet (våra coacher anpassar möjligheten till kommunikation utifrån dig – de vet att en del kanske har svårt att uttrycka tankar i ord).
 • utmanar dig att hitta minsta möjliga steg du kan ta redan idag – eller imorgon – för att påbörja din resa mot målet.
 • avslutar samtalet på ett sätt som ni kommit överens om och som ger dig tid att reflektera över vad du tar med dig för insikter från samtalet.
 • inte för några anteckningar.
 • håller på konfidentialiteten. – Du behöver inte oroa dig att det som sägs i samtalet kommer att föras vidare.

Fördelarna med professionell hjälp

Att ta steget att prata med en professionell coach kan göra en enorm skillnad i ditt liv. Då det kan hjälpa dig att se dina problem eller utmaningar från en ny vinkel, kan det även erbjuda praktiska lösningar som du kanske inte hade tänkt på själv.

Många tror att coaching endast är för dem som har problem och har psykisk ohälsa men det är långt ifrån sanningen. Coaching kan vara extremt fördelaktigt även för personer som helt enkelt söker stöd eller vägledning i livet.

Om du är redo är vi det

När du känner att det är dags att investera i din personliga utveckling har vi kvalificerade coacher som kan hjälpa dig på din resa. Då coaching är konfidentiellt kan du känna dig trygg med att du får utvecklas på dina villkor. Vår kärnprincip är att göra det svåra lättare för dig.


Vi hjälper dig där du är

Det kan vara svårt att prata om psykisk ohälsa, men att söka hjälp är ett viktigt steg för att förbättra din livskvalitet. Fördelarna inkluderar förbättrad hälsa, arbetsförmåga och relationer. Genom att söka professionell hjälp kan du göra det svåra lite lättare. På Lavendla har vi terapeuter och psykologer som kan vägleda dig vidare.

Om du eller någon du känner har tankar på att skada dig själv ring 112 eller sök på närmaste akutmottagning omedelbart.

Möt oss fysiskt eller digitalt

Våra terapeuter jobbar såväl digitalt som lokalt. Många är också flexibla tidsmässigt och kan anpassa sig utifrån ditt behov.

Välj terapeut på hemsidan

Välj en terapeut du tycker passar direkt på hemsidan, utifrån bakgrund, kundomdömen eller språk. Annars beskriver du ditt behov så hjälper vi dig.

Få verktygen du behöver

Våra terapeuter kommer ge dig de verktyg du behöver för just din situation. Alla är vi olika. Vi möter varje individ där den finns.


10 vanliga frågor om coaching

Vad kan en livscoach hjälpa med?

En livscoach arbetar med att vägleda och stödja individer genom personlig utveckling, karriärutveckling, och att uppnå specifika mål. Däremot, livscoacher är inte terapeuter och fokuserar mer på framtiden än att bearbeta det förflutna. Vanliga områden där en livscoach kan erbjuda stöd inkluderar:

– Personlig utveckling och självkännedom.
– Karriärutveckling och byte av karriärbana.
– Balans mellan arbete och privatliv.
– Förbättring av relationer och kommunikation.
– Tidsplanering och produktivitet.

Hur mycket kostar det att gå till en livscoach?

Kostnaden för att anlita en livscoach kan variera stort beroende på coachens erfarenhet, specialisering, och plats. Lavendlas coacher kan ofta erbjuda paketpriser för flera sessioner, vilket kan vara ett mer kostnadseffektivt alternativ.

Hur väljer jag rätt livscoach för mig?

Att välja rätt livscoach kräver lite forskning och eftertanke. Här är några steg att följa:

– Identifiera dina mål och vad du hoppas uppnå med coaching.
– Sök efter coacher som specialiserar sig på dina intresseområden.
– Läs recensioner och ta del av testimonials om möjligt.
– Boka ett introduktionsmöte för att se om ni har en god kemi.
– Diskutera öppet om kostnader, förväntningar och hur coachingprocessen ser ut.

Vad är skillnaden mellan en livscoach och en terapeut?

Huvudskillnaden mellan en livscoach och en terapeut ligger i deras fokus och utbildning. Terapeuter är licensierade för att diagnostisera och behandla mentala hälsoproblem och fokuserar ofta på att bearbeta det förflutna. Livscoacher, å andra sidan, är inriktade på att hjälpa klienter att uppnå specifika mål och skapa positiva förändringar i deras liv med fokus på framtiden. Båda kan givetvis vara värdefulla beroende på dina behov och situation.

Hur kan jag börja med personlig utveckling?

För att starta din resa mot personlig utveckling, börja med att identifiera dina mål och sätt upp en handlingsplan. Det kan vara hjälpsamt att tala med en coach, terapeut eller psykolog för att få vägledning och stöd.

Kan livscoaching ske online?

Ja, Lavendlas livscoacher erbjuder möjligheten till online-sessioner via video- eller telefonsamtal. Detta gör det lättare att passa in sessioner i en hektisk vardag och ger dig tillgång till coacher bortom där du bor. Online-coaching kan vara lika effektivt som personliga möten och erbjuder flexibilitet för både klient och coach.

 Är online-coaching effektiv?

Online-coaching har visat sig vara en effektiv metod för personlig utveckling och det erbjuder fördelen av flexibilitet och bekvämlighet. Dock kan det vara viktigt att säkerställa att din coach är kvalificerad och certifierad om du inte anlitar en coach genom Lavendla.

Är livscoaching effektivt?

Effektiviteten av livscoaching beror på flera faktorer, inklusive individens engagemang, målens specificitet, och relationen mellan coach och klient. Många personer rapporterar signifikanta förbättringar i sin livskvalitet, produktivitet och personliga måluppfyllnad. Ett öppet sinne och viljan att arbeta mot förändring är avgörande för att få ut mesta möjliga av processen.

Hur ofta bör jag träffa min livscoach?

Frekvensen av möten med en livscoach varierar beroende på individens behov, mål och den specifika coachningens struktur. Vissa kan föredra veckovisa sessioner för att hålla momentum och fokus, medan andra kan träffa sin coach varannan vecka eller till och med månadsvis. Det är viktigt att diskutera och komma överens om en schema som passar både dig och din coach.

Vad kan jag förvänta mig under min första session med en livscoach?

Under den första sessionen kommer din livscoach sannolikt att ställa en rad frågor för att förstå dina mål, utmaningar, och vad du hoppas uppnå med coachingen. Det kan inkludera diskussioner om din nuvarande situation, önskade förändringar, och eventuella hinder du står inför. Målet är att skapa en klar bild av din väg framåt och börja planera hur du kan nå dina mål.

Hur vet jag om jag behöver en livscoach?

Om du känner dig fast i något område av ditt liv, vill göra en förändring men är osäker på var du ska börja, eller om du har specifika mål du kämpar för att uppnå på egen hand, kan en livscoach vara till stor hjälp. Livscoaching kan ge dig verktyg, perspektiv och stöd för att navigera förändring och uppnå dina personliga och professionella mål.

Vad ska jag göra om jag inte känner någon förbättring med min livscoach?

Kommunikation är nyckeln. Om du inte känner någon förbättring, är det viktigt att först diskutera dina känslor och upplevelser med din coach. Det kan vara nödvändigt att justera mål, metoder eller till och med överväga att byta coach om stilen eller metoden inte passar dig. En god livscoach bör vara öppen för feedback och villig att anpassa sig för att bättre möta dina behov.

Så får du hjälp med din personliga utveckling steg för steg

Att sträva efter sin fulla potential är en resa som kräver engagemang, arbete och mentalt fokus. Därför har vi tagit fram en steg-för-steg guide som inkluderar element av mental träning och coachning för att hjälpa dig börja din resa.

 • Steg 1: Självreflektion
  Syfte: Förstå dina styrkor, svagheter, och mål.
  Handlingsplan: Använd verktyg som SWOT-analys eller journaling för att identifiera dina kärnvärden och ambitioner. Kartlägga vad du innehåller och varför du blivit den du är.
 • Steg 2: Målsättning
  Syfte: Fastställ klara och mätbara mål.
  Handlingsplan: Använd S.M.A.R.T-kriterier eller annan kartläggning för att definiera dina mål.
 • Steg 3: Schemaläggning
  Syfte: Att skapa en realistisk och genomförbar plan.
  Handlingsplan: Använd kalendrar och planeringsverktyg för att prioritera tid för att arbeta med dina mål. Få andra övningar som kan fokusera mer på känslor och kropp beroende på vad du behöver öva mer på.
 • Steg 4: Mental eller Känslomässig Träning
  Syfte: Förbättra ditt mentala och känslomässiga tillstånd och fokus.
  Handlingsplan: Ta hjälp av tekniker som meditation, mindfulness, och visualisering.
 • Steg 5: Coachning/Terapi
  Syfte: Få extern insikt och håll dig ansvarig.
  Handlingsplan: Anlita en professionell coach, terapeut eller mentor som kan guida dig. Du får övningar i terapirummet som du sedan kan öva på mellan sessionerna.
 • Steg 6: Övervakning och uppföljning
  Syfte: Se till att du är på rätt spår.
  Handlingsplan: Regelbundna utvärderingar och justeringar av din plan.
 • Steg 7: Feedback och justering
  Syfte: Förstå effekterna av dina ansträngningar och gör nödvändiga justeringar.
  Handlingsplan: Be om feedback från betrodda källor och gör justeringar i din plan därefter.
 • Steg 8:  Belöning och Erkännande
  Syfte: Fira dina framsteg.
  Handlingsplan: Sätt upp mindre delmål och belöna dig själv när du uppnår dem.

“Är personlig utveckling för mig?”

Att arbeta med personlig utveckling kan vara utmanande men extremt givande. Istället för att ha svårt att hantera stress eller känslor på egen hand, kan du träna dig mentalt med professionell hjälp. På vår plattform kan du enkelt komma i kontakt med terapeuter, coacher eller psykologer som kan stötta dig på din resa och göra det svåra utvecklande.

Så tycker våra kunder

Mycket omtanke och empati. Förstod precis våra behov och önskemål. Rekommenderas verkligen.

Margaretha

Mer läsning

Skrivet av Carina Fogelström