Textkomplettering

Produktbeskrivning

Vid en textkomplettering ingår alltid en grundlig rengöring av stenen. Dessutom ingår demontering, transport och återmontering. Alternativt utföres arbetet på plats. I priset ingår inskription av en persons namn, datum och årtal. Den nya inskriptionen följer den befintliga, både i uppställning, utförande och teckensnitt. Priset gäller för standardgraveringar och inte för t.ex. metallbokstäver.

 

5 700 kr

Bli kontaktad av stenhuggare

Läs mer