Hem / Lavendlabloggen / Tips och råd till dig som hjälper någon att planera en begravning

Tips och råd till dig som hjälper någon att planera en begravning

Har du en vän eller närstående som precis förlorat någon? Vill du vara ett starkt stöd i sorgen? Genom att hjälpa till med begravningen underlättar du troligtvis ofantligt mycket för den du står nära. Nedan finner du tips och råd för att kunna ge din vän eller närstående bästa tänkbara stöd.

Hjälpa en vän planera begravning

 

Hjälp till med valet av begravningsbyrå

Att hitta en lyhörd och engagerad begravningsbyrå är en grundförutsättning för att begravningen ska bli till något fint och minnesvärt för de anhöriga. Då utbudet av begravningsbyråer är stort är det guld värt om du som vän eller närstående kan hjälpa till med valet av byrå. Nedan hittar du 5 goda råd inför din research.

  1. Vilka finns att välja bland? Ta reda på vilka begravningsbyråer som finns att välja bland på den ort där begravningen ska äga rum. Lättast är att använda en sökmotor som Google eller liknande.
  2. Betyg från tidigare kunder? Titta om du kan hitta betyg eller omdömen från tidigare kunder. Verkar de nöjda med byråns omhändertagande och service?
  3. Grad av bekvämlighet för de anhöriga? Vilka valmöjligheter erbjuder respektive begravningsbyrå när det kommer till planering och bokning av begravningen? Är möte och hembesök de enda valmöjligheterna eller finns det även en bra och översiktlig hemsida så att all planering kan skötas hemifrån i lugn och ro?
  4. Ring upp! Välj ut de byråer som verkar bäst och slå dem en signal för att skapa dig en uppfattning om deras bemötande. En bra personlig rådgivare är A och O för att de anhöriga ska känna sig trygga.
  5. Begär offert! Ofta finns det en skillnad i prisnivå mellan olika begravningsbyråer. Därför är det en god idé att begära offert från de byråer som du gillar bäst. Offerten behöver inte vara exakt. Det kan dock vara skönt för de anhöriga att veta vad det kommer kosta på ett ungefär.

När du gjort din research med utgångspunkt i ovanstående punkter har du förhoppningsvis funnit en eller kanske två begravningsbyråer som vunnit ditt förtroende. Berätta gärna om din rekommendation för din vän eller närstående så snart som möjligt så att hen kan ta ställning och göra ett val. Desto snabbare planeringen kan komma igång, ju bättre är det.

 

Hjälp de anhöriga med en prioriteringslista

Att anhöriga känner sig stressade efter ett dödsfall är väldigt vanligt. Det är mycket som ska ordnas med. Dels praktiska saker såsom den avlidnes bostad med mera. Sedan begravning och även ett antal juridiska handlingar. Ofta vet man inte i vilken ände man ska börja. Som vän eller närstående kan du hjälpa till att skapa lite ordning i kaoset genom att hjälpa till med en prioriteringslista. Nedan finner du några viktiga tidpunkter som anhöriga måste förhålla sig till.

  1. Välj begravningsbyrå så snart som möjligt: Den avlidne måste antingen vara kremerad eller gravsatt i jorden inom 30 dagar från dödsfallet. Därför är det bra att så snart som möjligt välja begravningsbyrå. På så sätt undviker ni stress i planeringen.
  2. Ta fram några möjliga datum för begravningen: Just eftersom den avlidne måste vara kremerad eller gravsatt i jorden inom 30 dagar från dödsfallet äger de flesta begravningar rum ca. 2-3 veckor efter det att den avlidne gått bort. Det är därför viktigt att begravningsbyrån kan boka den kyrka eller det kapell som anhöriga önskar, så snabbt som möjligt. Av denna anledning är det bra att tidigt se över kalendern och ta fram ett antal datum som skulle kunna passa. Vänligen notera att kyrkliga begravningar i regel inte hålls på måndagar. Begravningsbyrån hjälper anhöriga med allt annat kring begravningen.
  3. Gravsättning av aska måste ske inom 1 år från kremeringen: Om den avlidne kremeras måste själva gravsättningen av askan äga rum inom ett år från kremeringsdatumet. Om anhöriga känner sig osäkra på hur de vill gravsätta askan behöver de med andra ord inte stressa med detta beslut.
  4. Bouppteckningsförrättning måste hållas inom 3 månader från dödsfallet: En bouppteckning är en skriftlig handling där man bland annat redovisar en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen. Bouppteckningen visar även vilka som har rätt att ärva tillgångar från den avlidne. Enligt lag måste bouppteckningen förrättas senast tre månader efter dödsfallet. Detta görs vid ett så kallat förrättningsmöte. Vid förrättningsmötet går man igenom den avlidnes tillgångar och skulder samt eventuellt testamente. Syftet är att säkerställa så att allt stämmer. Senast en månad efter förrättningen ska själva bouppteckningshandlingen vara inskickad till Skatteverket för registrering. De flesta anhöriga väljer att ta professionell hjälp med bouppteckningen.
  5. En eventuell dödsboanmälan bör göras inom 2 månader från dödsfallet: Om den avlidne inte har efterlämnat tillräckligt med tillgångar för att betala en värdig begravning och det heller inte efterlämnats någon fastighet eller tomträtt kan bouppteckning ersättas av en så kallad dödsboanmälan. En dödsboanmälan är en kostnadsfri och förenklad form av bouppteckning som bara kan göras av den avlidnes hemkommun. En dödsboanmälan bör göras inom två månader från dödsfallet.

Skapa lugn och struktur med vår checklista vid dödsfall

Om du vill hjälpa din vän eller närstående redan i det mest akuta läget, direkt efter dödsfallet, är det en bra lösning att förse hen med vår checklista vid dödsfall. Checklistan finns i två versioner, en kortare och en längre där vi specificerar varje punkt i detalj. Läs mer om vår checklista och ladda ner den här.

 

Hjälpsamma länkar under begravningsplaneringen

Ofta har anhöriga en bild av hur de önskar att begravningen ska bli. Ibland kan det dock vara hjälpsamt med lite tips på musik och även begravningspsalmer i det fall det är en kyrklig begravning. Andra saker som kan vara bra att hitta inspiration till är begravningsblommor etc. Nedan hittar du några länkar som anhöriga ofta brukar uppskatta.

Har du frågor eller funderingar kring hur du bästa kan hjälpa någon som befinner sig i sorg? Eller vill du veta mer om hur vi skulle kunna hjälpa din vän eller närstående? Tveka inte att slå oss en signal så hjälper vi er. Vår rådgivning är givetvis kostnadsfri. Varma hälsningar från oss rådgivare på Lavendla.