Tömning och bortforsling

Produktbeskrivning

Låt vår samarbetspartner hjälpa er med värdering och upphandling av värdesaker, tömning, sortering och bortforsling av möbler och andra inventarier. Våra samarbetspartners är certifierade för miljösortering och ser till att allt material i bostaden sorteras och transporteras med omsorg till en återvinningsanläggning. Observera att detta är en förmedling av kontakt och inte något bindande erbjudande. Ett eventuellt uppdrag faktureras separat.

    Bli kontaktad av flyttfirma

    Läs mer