Till krematorium

Produktbeskrivning

Denna tjänst avser endast transport till krematorium. Med andra ord är denna tjänst anpassad för de som önskar ordna begravning utan ceremoni i kyrka eller kapell. För att ni ska känna er trygga med transportkostnaderna har vi på Lavendla valt att ha ett fast pris för transport så länge den totala distansen inte överstiger 5 mil, räknat från närmsta tätort. Den fasta kostnaden för transport vid begravning utan ceremoni är 3 200 kr. Om den totala distansen överstiger 5 mil tillkommer 195 kr per överskjutande mil. Det som kan tillkomma utöver detta är om det behövs en bårhämtning i hemmet eller på vårdhem, vilket kostar 2 500 kr i grundavgift och 195 kr/mil. Alternativt om en urna ska transporteras till annat än den avlidnes hemförsamling, då tillkommer 2995 kr.

3 200 kr

    Kostnadsfri rådgivning – vi kontaktar dig: