Vid begravning utan ceremoni

Produktbeskrivning

En begravning utan ceremoni innebär ett lite mindre omfattande arbete för begravningsbyrån i termer av administration och därför är det administrativa arvodet också lägre i detta fall. Det administrativa arvodet vid begravning utan ceremoni inkluderar följande kostnader: all kontakt med myndigheter, bårhus, församlingar och kyrkogårdsförvaltning samt i ordningsställande av dokument såsom gravsättnings- och kremeringsintyg, vårdnadsintyg, minneslundsbegäran, kremationsbeställning etc. Detta arbete beräknas ta 1 h att utföra för våra rådgivare. Om det kräver mer än 1 h från oss, exempelvis för att anhöriga är osams eller andra anledningar som ligger på beställarens sida, debiterar vi 995 kr per påbörjad timme.

2 995 kr

Kostnadsfri rådgivning – vi kontaktar dig: