0771 - 22 21 21 Öppet dygnet runt
Hem / Vinnare av Lavendlas stipendium för hållbarhet 2023

Vinnare av Lavendlas stipendium för hållbarhet 2023

Amanda Helgöstam och Sara Lindh vinner Lavendlas stipendium för hållbarhet 2023.

Lavendla har beslutat att tilldela Lavendlas Stipendium för hållbarhet på 10 000 kr till Amanda Helgöstam & Sara Lindh för deras inspirerande arbete “Barriers to dematerialize supply chains to reach circularity: From the perspective of manufacturing companies“.

Vi är såklart nyfikna på personerna bakom arbetet så här kommer en kort vinnarintervju:

Hej Amanda och Sara! Berätta lite om er själva.

Amanda Helgöstam, 27 år från Stockholm. Efter att i våras tagit Civilingenjörsexamen från Karlstads Universitet har jag nu flyttat tillbaka till Stockholm och jobbar som Management Trainee på Telenors nätavdelning, vilket är sjukt spännande!

  • På fritiden gillar jag att träna, utöva diverse sporter, resa och umgås med familj och vänner.

Sara Lindh, 25 år från Linköping. När Civilingenjörsutbildningen var klar i våras flyttade jag till Stockholm för att arbeta som Business Analyst Trainee på Ericssons avdelning Global Journey Transformation.

  • Likt Amanda gillar jag också att vara aktiv och utföra sporter, samt spendera tid med vänner och familj.

Berätta kort om er forskning med egna ord, så en lekman kan förstå.

Vår masteruppsats är inriktad mot tillverkande företag som många gånger är del av större leverantörskedjor. När vi började djupdyka i den aktuella forskning inom området märkte vi direkt att det fanns många utmaningar för tillverkande företag kopplat till den cirkulära ekonomin. Vi valde därför att inrikta vår uppsats mot vilka hinder som finns för att applicera cirkularitet inom leverantörskedjor. 

Vår forskning visar på att de traditionella mindset som företag haft sedan lång tid tillbaka hindrar förändringen mot cirkuläritet, att vinstdrivande ofta står i vägen, och att ägandeskapet av produkter är tätt kopplat till vilket ansvar företag tar genom kedjan, där nya affärsmodeller likt leasing modeller hjälper den cirkulära ekonomin om den används på rätt sätt.

Varför är forskning inom det här området så viktigt?

Tillverkande företag har idag ett stort avtryck på miljön, så för att minska det är den cirkulära ekonomin inom leverantörskedjan viktig att implementera. Forskningen framöver behöver fortsätta hjälpa företag att hitta metoder som medför att cirkularitet blir en konkurrensfördel som bidrar i rätt riktning både ekonomiskt och miljömässigt. 

Är det något ni vill fortsätta forska om/arbeta med?

Absolut, vi känner båda att arbetet gav oss mycket kunskap och insikter som vi nu tar med oss i våra respektive roller. Vi båda arbetar på företag som är del av större leveranskedjor och vi hoppas absolut kunna använda vår kunskap framöver, främst i arbetslivet.

Vad är de största utmaningarna inom området?

En del av det vi kom fram till i vår uppsats är att ansvarstagande för produkterna hänger tätt samman med ägandeskapet. Just nu ser vi att den största utmaningen med cirkulära leverantörskedjor är att få företag att ta ansvar för sina produkter genom hela kedjan, även när ägandeskapet gått vidare till nästa aktör i kedjan.

Vad tror ni kommer hända inom området de närmsta 10 åren?

Det kommer troligen att ske väldigt mycket då cirkulär ekonomi är ett område som växer på alla fronter. Förväntan från kunder och konsumenter på företagen går också i rätt riktning vilket gör att företag kommer behöva applicera cirkulär ekonomi genom hela kedjan för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden.

Hur känns det att vinna stipendiet?

Det känns såklart jättekul och det är väldigt roligt att uppsatsen blir uppmärksammad! Vi har lagt mycket tid på att prata med olika tillverkande företag, och det vi märkte var hur utmanande och viktigt detta område är, och att det framför allt fanns ett stort intresse hos företagen att arbeta mer med det. Så förhoppningsvis gör detta att vi når ut ännu bredare med vårt arbete.

Vad ska ni göra med pengarna?

Vi ska se till att göra något roligt tillsammans för en del av pengarna iallafall och fira att uppsatsen blivit uppmärksammad på det här fina sättet! 

Med det önskar vi all lycka i framtiden till Amanda och Sara!

Amanda
Amanda Helgöstam
Sara
Sara Lindh

Läs Amanda & Saras arbete här:
Barriers to dematerialize supply chains to reach circularity: From the perspective of manufacturing companies

Visste du att…
Begravningsblommor är en av de produkter som bidrar till mest klimatpåverkan vid en begravning. Lavendlas hyrdekorationer är ett bra exempel på cirkuläritet. Dessa dekorationer som är återanvändbara, är mer miljövänliga men också till ca halva priset mot vanliga blommor. De kommer i material såsom tyg, järn, trä och plast.