Visning

Produktbeskrivning

Visning, eller ett sista avsked som det också kan kallas, innebär att anhöriga tar farväl av den avlidne efter att denne har bäddats ner i kistan. Det kan vara en värdefull del i sorgbearbetningen att på en visning se den avlidne ligga fridfullt och bekvämt i sin kista. Vid en visning är Lavendlas representant med för att se till att allt är i sin ordning innan ni kommer till visningsrummet, och att ni kan fokusera på att ta ett sista farväl före begravningen. Vår representant är på plats en timme innan avskedet börjar och närvarar under tiden ni är på plats, beräknat till max 1 timme. Önskar man att vår representant är på plats mer än totalt 2 timmar, utgår en timersättning om 995 kr per påbörjad timme.

1 995 kr

Produkter och tjänster väljs i bokningsverktyget. Klicka nedan för att påbörja er bokning.

Gör dina val här