Hem / Bahar Heidari
Bild på Bahar Heidari

Bahar Heidari

Leg. Psykoterapeut & familjerådgivare (KBT)

5 i genomsnitt. (2 omdömen) Visa omdömen

Tar möten på svenska och persiska

Pris 20 min 400 kr, 45 min 1 000 kr, 70 min 1 500 kr och 90 min 2 000 kr

Kontakta mig för rådgivning

Bakgrund

Hej, 

Mitt namn är Bahar Heidari, och har över 15 års erfarenhet inom samtalsterapi och som legitimerad psykoterapeut (KBT). Min karriär sträcker sig från att arbeta inom primärvården, där jag mötte patienter med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa, till att vara aktiv inom socialtjänsten som socialsekreterare, familjebehandlare och familjerådgivare.

Min arbetslivserfarenhet inkluderar även rollen som Kurator på ASIH inom palliativ vård, där jag stöttat och haft kris interventioner med patienter och deras närstående. Mina kunskaper sträcker sig över områden som livskriser, trauma, neuropsykiatriska diagnoser, missbruk, psykiatriska diagnoser och integrationsfrågor. Jag har en djup förståelse för psykosociala frågor som påverkar människor och har arbetat i mångkulturella miljöer samt med individer i utsatta situationer.

Jag tror starkt på varje individs inneboende potential till utveckling och förändring. Genom åren har jag fått se konkreta framsteg hos mina klienter, vilket bekräftar min övertygelse om att varje individ har förmågan att nå positiva förändringar. Mitt uppdrag som KBT-terapeut är att stödja och vägleda dig i att utveckla effektiva strategier för att hantera och övervinna obehag.

Mina insatser har varit särskilt inriktade på att hantera och övervinna ångest, depression, oro, stress, trauma, rädslor, fobier, sorg och livskriser. Genom att skapa en trygg och stödjande miljö har jag hjälpt dem att utforska och förstå sina känslor samt utveckla verktyg för att främja sin mentala hälsa. Min erfarenhet sträcker sig över olika områden av psykologiskt välbefinnande, och jag strävar alltid efter att skräddarsy mina insatser för att möta varje individuells unika behov och mål.

År 2000 inledde jag min resa inom den psykodynamiska inriktningen, en utbildning som verkligen fokuserade på den personliga utvecklingen. Även om jag uppskattade denna inriktning, kände jag att min kunskap var ofullständig. Detta ledde mig till att söka nya vägar, och år 2006 tog jag steget in i Kognitiv beteendeterapi (KBT), där jag började arbeta med mina första klienter i samtalsterapi under handledning.

År 2013 fortsatte jag min professionella utveckling och erhöll min legitimation inom Kognitiv beteendeterapi (KBT). Denna beslutade förlängning och fördjupning av min kunskap gav mig en mer omfattande förståelse för människans psykologiska välmående. Den ständiga strävan efter utveckling och ny kunskap har varit en central del av min professionella resa och har format mig till den terapeut jag är idag. Jag är övertygad om att denna kontinuerliga strävan efter förbättring är avgörande för att kunna erbjuda mina klienter den bästa möjliga terapeutiska upplevelsen.

Därför blev jag rådgivare

Under min uppväxt präglades jag av svårigheter och utmaningar. Där jag växte upp var vardagen inte alltid lätt, och jag har personligen upplevt krig och andra prövande situationer. Under tonåren flyttade jag till Sverige och det blev starten på en resa som skulle förändra mitt liv och forma min framtid.

I Sverige fann jag inte bara en ny plats att bo på, utan också en möjlighet att omvandla mina erfarenheter till något meningsfullt. Min strävan att hjälpa andra i svåra situationer växte fram, och jag insåg att jag ville bli en psykoterapeut för att kunna göra skillnad i människors liv.

Att bli en terapeut innebar dock inte bara att lära sig teorin och metoderna. För att kunna hjälpa andra på ett autentiskt och empatiskt sätt var jag tvungen att genomgå en djupgående process själv. Jag behövde utforska mina egna tankar, känslor och de svårigheter jag hade upplevt. Det var en utmanande men nödvändig resa för att förstå mig själv och skapa en solid grund för att stödja andra.

Att möta och bearbeta mina egna upplevelser har gett mig en unik insikt och förståelse för de kämpande själarna jag nu möter i mitt arbete som psykoterapeut. Min personliga resa har gett mig verktyg att skapa en meningsfull koppling till andra, och det är mitt hopp att kunna vara en källa till stöd och förändring för dem som behöver det som mest. 

Mina bästa råd

  • Inom var och en av oss finns en outnyttjad potential.
  • Du är inte ensam i denna upptäcktsresa; jag är här som din guide och Du är experten.
  • Vi är alla unika individer med en skattkista av färdigheter och potential. Ibland kan rädslan eller osäkerheten sätta käppar i hjulet för våra drömmar, men sanningen är att du är mer än kapabel att överkomma hinder och blomstra.
     

Extern utbildning

Mälardalens Högskola

Fil. Kandidat Beteendevetare

HumaNova

Diplomerad Samtalsterapeut i Psykosyntes

3år, 2000-2003

Barn & Ungdomsgruppen

Kognitiv Psykoterapi och familjeterapi med systemteoretisk inriktning (Steg 1)

2år, 2006-2009

2 år 2013–2015

Legitimations påbyggnadsutbildning i kognitiv- Beteendeterapi (KBT), steg 2

Svenska institutet för kognitiv psykoterapi

Svenska institutet för kognitiv psykoterapi

Schematerapi A och B

Boka ett samtal

Fyll i dina uppgifter, välj en tid (valfritt) och fortsätt till betalning.